IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju

Dokumenta i pravilnici

docObrazac za izradu Predloga Rezimea
     Word dokument

pdfPravilnik o radu Naučnog veća IHTM
     05. 06. 2013, pdf

pdfPravilnik O Postupku, Načinu Vrednovanja i Kvantitativnom Iskazivanju
    Naučnoistraživačkih Rezultata Istraživača (stari)
    Sl. glasnik RS, br. 38/2008, pdf

pdfPravilnik O Postupku, Načinu Vrednovanja i Kvantitativnom Iskazivanju
     Naučnoistraživačkih Rezultata Istraživača (novi)
     Sl. glasnik RS, br. 24/2016, pdf

pdfZakon o naučnoistraživačkoj delatnosti
     Sl. glasnik RS, br. 110/2005, 50/2006 - ispr., 18/2010 i 112/2015, pdf

pdfPravilnik IHTM o izboru istraživača u stručna zvanja
     16. 12. 2014, pdf