IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju

Vesti

13.12.2017.

Univerzitet u Beogradu, Naučna ustanova Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd, Njegoševa 12 obaveštava da je u toku postupak za izbor

Jovane Ilić Pajić, dipl. inž. tehnologije master, reizbor u istraživačko zvanje istraživač saradnik, Lane Putić, dipl. inž. tehnologije master, reizbor u istraživačko zvanje istraživač saradnik, Nemanje Trifunovića, dipl. inž. metalurgije, reizbor u istraživačko zvanje istraživač saradnik.

Kompletan materijal i referati Komisije dostupni su na uvid i nalaze se u Univerzitetu u Beogradu, Naučnoj ustanovi Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd, Njegoševa 12, kod sekretara Naučnog veća IHTM. Materijal se nalazi i na sajtu IHTM www.ihtm.bg.ac.rs- Naucno veće IHTM. Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM www.ihtm.bg.ac.rs

06.12.2017.

Univerzitet u Beogradu, Naučna ustanova Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd, Njegoševa 12 obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Darka Jaćimovskog, dipl. inž. tehnologije, izbor u naučno zvanje naučni savetnik.

Kompletan materijal i referati Komisije dostupni su na uvid i nalaze se u Univerzitetu u Beogradu, Naučnoj ustanovi Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd, Njegoševa 12, kod sekretara Naučnog veća IHTM. Materijal se nalazi i na sajtu IHTM www.ihtm.bg.ac.rs- Naucno veće IHTM. Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM www.ihtm.bg.ac.rs

24.11.2017.

Univerzitet u Beogradu, Naučna ustanova Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

Dr Irene Novaković, dipl. hem, izbor u naučno zvanje viši naučni saradnik

Kompletan materijal i referati Komisije dostupni su na uvid i nalaze se u Univerzitetu u Beogradu, Naučnoj ustanovi Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd, Njegoševa 12, kod sekretara Naučnog veća IHTM. Materijal se nalazi i na sajtu IHTM-a, na stranici Naučnog veća.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM www.ihtm.bg.ac.rs

20.11.2017.

Univerzitet u Beogradu, Naučna ustanova Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Ivane Đorđević, dipl. hem, izbor u naučno zvanje naučni saradnik

Kompletan materijal i referati Komisije dostupni su na uvid i nalaze se u Univerzitetu u Beogradu, Naučnoj ustanovi Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd, Njegoševa 12, kod sekretara Naučnog veća IHTM. Materijal se nalazi i na sajtu IHTM-a, na stranici Naučnog veća.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM www.ihtm.bg.ac.rs 

Izmene i dopune Pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača stupile su na snagu 11.03.2017. godine.

Odredbe ovog Pravilnika primenjuju se na utvrđivanje uslova za sticanje naučnih i istraživačkih zvanja, odnosno za reizbor u zvanje, u postupcima pokrenutim nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika, kao i na utvrđivanje uslova za sticanje naučnih i istraživačkih zvanja, odnosno reizbor u zvanje, u postupcima pokrenutim po odredbama Pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača („Službeni glasnik RS”, broj 24/16) u kojima do dana stupanja sa snagu novog Pravilnika nije doneta konačna odluka.