IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

Др Олга Г. Цветковић

научни саветник

 

 

 

 

 

Адреса:

Центар за хемију, Хемијски факултет, Академски трг 14-16; Лаб 629/III;
11158 Београд 118, ПАК 105104
(Његошева 12: 11000 Београд 6, ПАК 125213)
Телефон: +381 11 3336682
Факс: +381 11 2636 061
Мобилни телефон: +381 64 26 24 347
Електронска пошта: olgacvet@chem.bg.ac.rs

Образовање:

1979. дипл.хемичар - Одсек за хемијске и физичко-хемијске науке, Природно-математички факултет, Универзитет Београду.
1991. магистар хемијских наука; Хемијски факултет, Универзитет у Београду ("Проучавање степена промењености керогена при бактеријској депиритизацији ").
1997. доктор хемијских наука; Хемијски факултет, Универзитет у Београду ("Проучавање утицаја хемијске и бактеријске деминерализације седимената на састав и структуру керогена").

Звања:

1980. Истраживач приправник
1981. Истраживач сарадник
1998. Научни сарадник
1999. Виши научни сарадник
2005. Научни саветник

Чланства у друштвима:

• Члан научних и организационих одбора за организовање симпозијума из области хемије животне средине, у земљи и иностранству, од 1993.
• Члан Српског хемијског друштва и члан Управног одбора Друштва од 1979 - 2012.
• Члан B.EN.A. (Balcan Environment Assocoation) од 2000.
• Члан Комисије за отпад Савезног института за стандардизацију Републике Србије, за област отпада и опасног отпада, од 2000.
• Члан Комисије за стандарде Б238 Чврста биогорива Савезног института за стандардизацију, Републике Србије, од 2014.
• Технички оцењивач код Акредитационог тела Србије (ATС) према SRPS ISO/IEC 17025:2006 и SRPS ISO/IEC 17020:2002, од 2002.
• Члан Одбора за акредитацију научноистраживачких организација (Министарствo просвете, науке и технолошког развоја), 2010.- 2014.

Професионлно искуство:

1980 – до данас; Центар за хемију, Научнa установa ИХТМ, Универзитет у Београду
1980 - 2009. ХОНОРАРНИ РАД
• асистент на Рударско-геолошком (1994/95) и Пољопривредном факултету (1995/96, 1996/97) Универзитета у Београду, за предмет Аналитичка хемија;
• 1997 - 2002. професор (избор 1996) Више технолошке текстилне школе Универзитета у Београду за предмете: Хемија и Општа хемија, са пуним фондом часова;
• kонсултант током израде дипломских радова (13) на Катедри за примењену хемију Хемијског факултета Универзитета у Београду; (1980 – 2000)
• члан комисије за израду и одбрану магистарских теза (7); мастер радова (2) и једне докторске дисертације на Хемијском факултету Универзитета у Београду. (1997- 2013)
• 2008/09 наставник за предмет »Горива« на последипломским студијама Катедре за примењену хемију Хемијског факултета Универзитета у Београду (http//www.chem.bg.ac.rs)
• консултат за израду еколошких процена – студија педузећа у процесу приватизације, за консултантску кућу »FACTIS« oд 2008.

Награде и признања:

1997. Повеља за велики допринос раду и развитку Српског хемијског друштва
2001. Избор за заслужног члана Српског хемијског друштва
2013. Захвалница за успешну сарадњу и допринос развоју система акредитације у Републици Србији (Акредитационог тела Србије - ATС)
2013. Захвалница 259. Ракетне бригаде ПВД Војске Србије за помоћ у уништавању оксидатора и течног горива ракетног система “DVINA”

Области интересовања:

- Геохемија: састав и структуре керогена, тресет, изворне стене за нафту, нафта, шкриљци, угаљ
- Хемија животне средине: биогорива; земљиште, вода, седимент и загађивачи земљишта и воде - органски и неоргански загађивачи.
- Синтезе материјала на бази честица нано величине и њихова примена у производњи микроталасних линкова и у пречишћавању вода загађених органским загађивачима.

Стручне вештине:

Познавање принципа рада инструмената различитих произвођача за испитивање (калориметрија; гасна хроматографија - GC; GC-MS; HPLC; TOC; IR; AAS са различитим техникама; ICP) органских и неорганских супстанци, па самим тим и тумачењем њихових резултата, као резултат вишедеценијског истраживачког рада.

Знање језика: Енглески

Најзначајнији пројекти:

Основна истраживања:

1980 - 2003 Министарство науке Републике Србије, руководилац Д. Виторовић
2003 – 2005 Министарства науке Републике Србије, Пројекта 1727, руководилац Олга Цветковић
»Хемодинамика загађујућих супстанци акватичних система и водних ресурса (површинске и подземне воде, седименти) у функцији заштите«
2006 -2009 Министарства науке Републике Србије, Пројекта ПТР 2002.Б, руководилац Бранка Јокановић »Нова генерација милиметарских линкова на бази нано-структурних композитних материјала«
2006 – 2010 Министарства науке Републике Србије, Пројекта 146006 руководилац Б. Јованчићевић.
2010 - 2016 Министарства науке Републике Србије, Пројекта 176006 руководилац Б. Јованчићевић. Примењена истраживања:

1983 - 1987 Примена алексиначког битуминозног шкриљца као енергетске сировине и као компоненте за добијање цемента (Пројекат Регионалне заједнице Републике Србије; руководилац Д. Виторовић).
1979 – 1981 Пројекат за синтезу цинк фосфатног пигмента у сарадњи са фабриком “Црвена звезда” из Горњег Милановца (Руководилац Д. Виторовић).
2002-2006 „Оптимизација поступака деградације полихлорованих бифенила (PCB) из трансформаторских уља у лабораторијским условима“ (Пројекат - Рафинерија нафте Панчево; руководилац О. Цветковић)
2006 - 2009 „PCB инвентар“ и „PCB акциони план“ (Руководилац пројектних задатака на »POPs пројекту« GEF/2732-03-4652 - Министарство заштите животне средине Републике Србије).
2010. „Утицај временских услова на пољопривреду Србије и модалитети противградне заштите“ USAID - Serbia Agribusiness Project; И. Гржетић, О. Цветковић, Г. Вукелић, Л. Лазић, Д. Радивојевић; ISBN 978-86-914667-0-1.
2012. Пројекат „Истраживања негативних утицаја временских услова на квалитет животне средине у Веограду са предлогом мера за њихово смањење“, Секретаријат за заштиту животне средине града Београда, бр. 4011-2: О.Цветковић, И. Гржетић, Г. Вукелић, Л. Лазић, П. Вулић et al. COBISS.SR-ID 222394124.

Патенти – 4:

“Пирометарска сонда од синтероване ултра чисте алумине и поступак израде”, Љубиша Зековић, Иван Белча, Олга Цветковић, Милош Симић, Исправа о Патенту Бр.49754 / 07. април 2008. у Регистру патената Завода за интелектуалну својину Републике Србије.

“Поступак за производњу цинк-фосфатних пигмената", Исправа о Патенту Бр. 50105 / 23.01.2009. у Регистру патената Завода за интелектуалну својину Републике Србије.

“Поступак деградације трансформаторског уља полихлорованих бифенила олеумом”, Исправа о патенту Бр.51240/ 03.01. 2011. у Регистру патената Завода за интелектуалну својину Републике Србије.

“Поступак деградације трансформаторског уља полихлорованих бифенила алкалним металом”; Исправа о патенту Бр.51241/03.01. 2011. у Регистру патената Завода за интелектуалну својину Републике Србије.

Поглавља у књигама - 3:

 1. Jankes G, Cvetković O, Glumičić T. (1997) Determination of different forms of sulphur in Yugoslav soft brown coals, in: European Coal Geology and Technology (Eds. Gayer A.R. and Pesek J.) Spec. Pub. No. 125, 269-272.
 2. Aleksić R.B, Ercegovac D.M, Cvetković G.O, Marković Ž.B, Glumičić L.T, Aleksić D.B, Vitorović K.D. (1997) Conversion of low rank coal into liquid fuels by direct hydrogenation, in: European Coal Geology and Technology (Eds. Gayer A.R. and Pesek J.) Spec. Pub. No. 125, 357-363.
 3. Miladinović D.L., Ilić, B.S., Miladinović L.C., Kocić B.D, Ćirić V.M, Stankov-Jovanović V.P., Cvetković O.G., 2013. Antibacterial activity of Thymus pulegioides essential oil and its synergistic potential with antibiotics: a chemometric approach, in: Govil, J.N., (Ed.), Recent Progress in Medicinal Plants: Essential Oils III and Phytopharmacology, vol. 38. Studium Press LLC, Houston, pp. 101–136.

Радови у међународним часописима:

 1. Vitorović D., Amblès A., Bajc S., Cvetković O. (1988) Characterization of kerogen from  Messel shale based on multistage alkaline permanganate degradation, Fuel, 67 (7), 983-993.
 2. Vitorović D., Aleksić R.B., Kontorovič I.S., Aleksić D.B., Ercegovac D.M., Marković Ž.B., Bogdanov S.S., Cvetković G.O. (1991) Liquefaction of brown coal prepared by grinding under different conditions, Fuel, 70 (7), 849-855.
 3. Vitorović D., Amblès A., Milojković D., Bajc S., Cvetković O. (1991) Oxidation of kerogen from Scottish Pumpherston oil shale, AOSTRA Journal of Research, 7 (4) 225-239.
 4. Cvetković O., Dragutinović V., Vrvić M.M., Curiale A.J., Vitorović D. (1993) Evidence of stable kerogen composition during bacterial depyritization of an oil shale, Organic Geochemistry, 20 (1), 57-68.
 5. Vitorović K.D., Aleksić R.B., Ercegovac D.M., Aleksić D.B., Kontorovič I.S., Marković Ž.B., Cvetković G.O., Mitrovski M.S. (1994) Liquefaction behaviour of Kolubara soft brown coal, Fuel, 73 (11), 1757-1766.
 6. Vitorović D., Amblès A., Bajc S., Cvetković O., Polić P. (1994) Kerogen diversity demonstrated by oxidation. I. Type I kerogens, J. Serb. Chem. Soc., 59 (2) 75-85.
 7. Vitorović D., Aleksić R.B., Ercegovac D.M., Marković Ž.B., Cvetković O., Aleksić D.B. (1996) Catalytic hydrogenation of Tamnava (Yugoslavia) soft brown coal, J. Serb. Chem. Soc., 61 (3) 129-136.
 8. Vitorović D., Amblès A., Cvetković O., Bajc S., Polić P. (1996) Kerogen diversity demonstrated by oxidation. II. Type II kerogens, J. Serb. Chem. Soc. 61 (3) 137-147.
 9. Dragutinović V., Vrvić M.M., Cvetković O., Vučetić J., Vitorović D. (1997) Bacterial depyritization of oil shale by Thiobacillus ferrooxidans. The effect of initial pH value, J. Serb. Chem. Soc. 62 (4) 343-348.
 10. Aleksić R.B., Ercegovac D.M., Cvetković G.O., Marković Ž.B., Aleksić D.B., Vitorović K.D. (1998) Direct hydroliqufaction of a low rank soft brown coal, Fuel Processing Technology, 58, 33-43.
 11. Vitorović D., Amblès A., Bajc S., Cvetković O.,  Polić P. (1998) Kerogen diversity demonstrated by oxidation. III. Type I-II kerogens, J. Serb. Chem.Soc. 63 (6) 419-431.
 12. Ercegovac D.M., Aleksić R.B., Cvetković G.O., Marković Ž.B., Aleksić D.B., Vitorović K.D. (1999) Comparative study of liquefaction behaviour of Yugoslav soft brown  coals, Bulletin of the Czech Geological Survey, Praha, 74 (2) 175-180.
 13. Cvetković O., Curiale A.J., Dragutinović V., Vrvić M.M., Jarvie D., Vitorović D. (2001) Evidence of stability of sedimentary organic matter during bacterial desilicification of an oil shale, J. Serb. Chem. Soc. 66 (2) 95-99.
 14. Jovančićević B., Wehner H., Scheeder G., Stojanović K., Šajnović A., Cvetković O., Ercegovac M., Vitorović D. (2002) Search for source rocks of Drmno depression crude oils (southern part of the Pannonian Basin, Serbia), J. Serb. Chem.  Soc. 67 (8-9) 553-566.
 15. Radulović Dj.M., Cvetković G.O., Vrvić M.M., Polić S.P., Jakovljević M.D. (2002) Peat (Vlasina Lake, Yugoslavia) as a substrate for pullulan biosynthesis with Aureobasidium pullulans strain CH-1, Journal of Environmental Protection and Ecology 3 (1) 205-209.
 16. Esposito M., Polić P., Bartolomei P., Benzi V., Martellini M., Cvetković O., Damjanov V., Simić M., Žunić Z., Živančević B., Simić S., Jovanović V. (2002) Survey of natural and anthropogenic radioactivity in environmental samples from Yugoslavia, Journal of Environmental Radioactivity, 61, 271-282.                                                
 17. Stojanović K., Jovančićević B., Golovko A., Golovko J., Pevneva G., Cvetković O., Vitorović D. (2002) Phenanthrene and methylphenanthrene isomers in maturity assessment of biodegraded crude oils (Sakhalin, Russia), Eurasian Chemico/Technological Journal, 4, 213-220.
 18. Vrvić M.M., Dragutinović V., Matić V., Spasić S., Cvetković O., Vitorović D. (2003) A kinetic study of the depyritization of oil shale HCl-kerogen concentrate by Thiobacillus ferrooxidans at different temperatures, J. Serb. Chem. Soc. 68 (4-5) 417-423.
 19. Šajnović A., Stojanović K., Filipović I., Cvetković O., Jovančićević B., Vitorović D. (2004) Interpretation of Serbian surface sediments’ maturation parameters based on factor analysis, J. Serb. Chem. Soc. 69 (8-9) 611-624. 
 20. Đurka D., Pfendt P., Jovančićević B., Cvetković O., Wehner H. (2005) Natural bitumens versus oil pollution in the Vlasina lake peat, Environmental Chemistry Letters, 3: 39-42.
 21. Antić A., Cvetković O., Jovančićević B., Blagojević S., Nikolić-Mandić S. (2006) Eco-chemical characterisation of fluvisol of Velika Morava river valley (Serbia) based on the physicochemical parameters and distribution of heavy metals Fresenius Envir. Bull. 15, 1434-1441.
 22. Đorđević Lj., Gržetić I., Cvetković O. (2007) "Eco-chemical status of the Korbevačka River South-Eastern Serbia" FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 16 (11a):  1412-1421.
 23. Bajc S., Cvetković O., Amblès A., Vitorović D. (2008) Characterization of type III kerogen from Tyrolean shale (Hahntennjoch, Austria) based on its oxidation products, Journal of the Serbian Chemical Society, 73 (4) 463-478.     
 24. Šajnović A., Stojanović K., Jovančićević B, Cvetković O. (2008) Biomarker distributions as indicators for the depositional environment of lacustrine sediments in the Valjevo-Mionica basin (Serbia)" SHEMIE der ERDE GEOCHEMISTRY, 4, 68, 395-411.
 25. Šajnović A., Simić V., Jovančićević B., Cvetković O., Dimitrijević R., Grubin N. (2008) Sedimentation History of Neogene Lacustrine Sediments of Susicka Bela Stena Based on Geochemical Parameters (Valjevo-Mionica Basin, Serbia), Acta Geologica Sinica, 82, 6, 1201-1212.
 26. Radulović, M.D., Cvetković O.G., Nikolić D.S., Djordjević S.D., Jakovljević, D.M.,Vrvić M.M. (2008) Simultaneous production of pullulan and biosorption of metals by Aureobasidium pullulans strain CH-1 on peat hydrolysate, BIORESOURCE TECHNOLOGY, 99 (14): 6673-6677.
 27. Životić Dragana, Wehner Herman, Cvetkovic Olga, Jovancicevic Branimir, Grzetic Ivan, Scheeder Georg, Vidal Angelika, Šajnovic Aleksandra, Ercegovac Marko, Simic Vladimir (2008) The petrological, organic geochemical and geochemical characteristics of coal from the Soko mine, Serbia. International Journal of Coal Geology, 73(3-4), 285-306.  CODEN: IJCGDE  ISSN:0166-5162. AN 2008:58808 CAPLUS.
 28. Jankes G., Cvetković O., Milovanović N., Egcegovac M., Adžić M., Stamenić M. (2009) Rapid pyrolysis of Serbian soft brown coals, Thermal Science Vol. 13, No.1, 113-126.
 29. Životić D., Jovancicević B., Schwarcbauer J., Cvetković O., Gržetić I., Ercegovac M., Stojanović K., Šajnović A. (2010) The Petrographical and organic geochemical composition of coal from the East field, Bogovina basin (SERBIA), International Journal of Coal Geology 81 (4): 227-241.
 30. Nikolić P.N., Vujatović S.S., Paraskevopoulos K.M., Pavlidou E., Zorba T.T., Ivetić T., Cvetković O., Aleksić O.S., Blagovjević V., Nikolić M. V. (2010) Far infrared properties of PbTe doped with Hg, Optoelestronics and Advanced Materials-Rapid Communications 4 (2): 151-153.
 31. Nikolic P. M., Vujatovic S. S., Ivetic T., Nikolic M. V., Cvetkovic O., Aleksic O. S.; Blagojevic V.,  Brankovic G., Nikolić N. (2010) Thermal Diffusivity of Single Crystal Bi0.9Sb0.1; Science of sintering,  42 (1): 45-50.
 32. Nikolić P.M., Paraskevopoulos K.M., Pavlidou E., Zorba T.T., Ivetić T., Vujatović S.S., Aleksić O.S., Nikolić N., Cvetković O., Blagojević V., Nikolić M.V. (2011) Temperature dependence of In1-xGaxSb reflectivity in the far infrared; Materials Chemistry and Phusics, Vol. 125 (1-2): 72-76.
 33. Dragutinović V., Cvetković O., Vitorović D. (2011) Zimogenic Bacillus sp. Revealed in Aleksinac (Serbia) oil shale, Journal of Environmental Protection and Ecology Book 4, Vol. 11, 151-156.
 34. Dostanic  M.J.; Loncarevic R.D.; Bankovic T.P.; Cvetkovic G. O.; Jovanovic, M.D.; Mijin Z. D. (2011) Influence of process parameters on the photodegradation of synthesized azo pyridone dye in TiO2 water suspension under simulated sunlight,  Journal of Environmental Science and Health Part a-Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering Vol 46 (1): 70-79.
 35. Nikolic P. M.; Paraskevopoulos K. M.; Zachariadis G.; Valasiadis O.; Zorba T. T.; Vujatovic S. S.; Nikolic N.; Aleksic, O. S.; Ivetic, T.; Cvetkovic, O.; Blagojevic,V.;Nikolic,M.V. (2012) Far infrared study of local impurity modes of Boron-doped PbTe; JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE  47 (5):2384-2389.
 36. Dragutinović V., Vrvić M.M., Swiecicka I., Cvetković O., Berić T., Stanković S. (2012) Characterisation of new Bacillus circulans strain isolated from oil shale, Food Techn. Biotechnol. 50 (1) 123-127.
 37. Vranković J., Labus-Blagojević S., Csanyi B., Makovinska J., Cvetković O., Gačić Z., Blagojević D., Paunović M. (2012) Antioxidant enzymes and GST activity in natural populations of Holandriana holandrii from the Bosna River, Turkish Journal of Biology 36 (4): 477-485.
 38. Miladinović L.D., Ilić S. B., Mihajlov-Krstev T.M., Nikolić D. N., Miladinović C.Lj., Cvetković G.O. (2012) Investigation of the chemical composition-antibacterial activity relationship of essential oil by chemometric methods; Anal. Bianalitytical Chemistry Analytical and Bioanalyti​cal Chemistry, 403 (4):1007-1018.
 39. Stojanović K., Životic D., Šajnovic A., Cvetković O., Nytoft H. P., Scheeder G. (2012)
  Drmno lignite field (Kostolac Basin, Serbia): origin and palaeoenvironmental implications from petrological and organic geochemical studies, Journal of the Chemical Society ,  77 (8): 1109-1127.
 40. Dimitrijević R., Cvetković O., Miodragović Z., Simić M., Manojlović D. Jović V. (2013) SEM/EDX and XRD Characterization of Silver Nanocrystalline Thin Film Prepared from Organometallic Solution Precursor; Journal of Minning and Metallurgy, 49 (1) B; 91-95.
 41. Miladinović L. D., Ilić B.B., Najman J.S., Cvetković G. O., Šajnović M.A., Miladinović D. M., Nikolić D.N. (2013) Antioxidative responses to seasonal changes and chemiluminescence assay of Astragalus onobrychis leaves axtract, Central European Journal of Chemistry 11 (2) 123-132.
 42. Zivotic R. D., Stojanovic A.K, Grzetic A.I., Jovancicevic S. B.,  Cvetkovic G.O., Šajnovic M. A., Simic M.V., Stojakovic R., Scheeder G. (2013) Petrological and geochemical composition of lignite from the D field, Kolubara basin (Serbia) International Journal of Coal Geology, Vol. 111, 5-22.
 43. lic B., Kocic B., Ciric V., Cvetkovic O. and Miladinovic D. (2014) An in vitro synergistic interaction of combinations of Thymus glabrescens essential oil and its main constituents with chloramphenicol" Scientific World Journal; 826219: 1-12.
 44. Miladinovic D. L., Ilic B.S., M.K. Tatjana M., Nikolic D. M., Cvetkovic O.G., Markovic M. S., Miladinovic Lj. C. (2013) Antibacterial Activity of the Essential Oil of Heracleum sibiricum. Natural Product Communications  8 (9): 1309-1311.
 45. Đoković N., Mitrović D., Životić D., Španić D.M., Troskot-Čorbić T., Cvetković O., Stojanović K. (2014) Preliminary organic geochemical study of lignite from the Smederevsko Pomoravlje field (Kostolac Basin, Serbia) – reconstruction of geological evolution and potential for rational utilization (Ref. No. 5957-EC).

Радови у домаћи часописима - 18:

 1. Пфендт П., Чучковић Ј., Цветковић О. (1980) Алифатичне монокарбонске и дикарбонске киселине у савском муљу у близини Рени-бунара, Водопривреда, 1-2 (12) 63-64.
 2. Пфендт П., Јанковић Б., Шабан М., Чучковић Ј., Цветковић О., Тешић Ж., Тот-Божичковић М. (1982) Дијагностички значај односа ХПК/БПК5, Водопривреда, 4-5 (14) 78-79.
 3. Виторовић Д., Amblès А., Бајц С., Цветковић О., Ђорђевић М. (1988) Тhe feasibilities of alkaline permanganate degradation method for the characterization and classification of kerogens, J. Serb. Chem. Soc., 53 (4) 175-189.
 4. Виторовић Д., Amblès A., Joffre J., Бајц С., Цветковић О. (1990) Characterization and classification of kerogen from North Korean (N. Pyongan) oil shale based on its oxidation products, J. Serb. Chem. Soc., 55 (8) 425-440.
 5. Цветковић О., Бајц С., Amblès A., Полић П., Виторовић Д. (1990) Структурне разлике медју керогенима типа II, Битумен и асфалт, Знанствени савјет за нафту ЈАЗУ, Књ. 9, 297-302.
 6. Bajc S., Cvetkovиć O., Amblès A., Полић П., Виторовић Д. (1990) Проучавање структуре два керогена прелазног типа I-II, Битумен и асфалт, Знанствени савјет за нафту ЈАЗУ, Књ. 9, 291-295.
 7. Виторовић Д., Светел Д., Бајц С., Цветковић О., Миловановић Т. (1990) Утрошак битумена  за израду асфалтних мешавина са битуминозним шкриљцем као пунилом - утицај гранулометријског састава и садржаја органске супстанце пунила, Битумен и асфалт, Знанствени савјет за нафту ЈАЗУ, Књ. 9, 331-335.
 8. Јанкес Г.Г., Глумичић Л.Т., Цветковић О., Миловановић М.Н. (1995) Истраживање промене лигнита Колубара у условима брзе деволатилизације, Хемијска индустрија, 49 (7-8) 317-321.
 9. Глумичић Л.Т., Цветковић Г.О., Шабан М.М., Договић П.Н., Виторовић К.Д. (1995) Хидропиролиза алексиначког битуминозног шкриљца, Хемијска индустрија, 49 (5) 220-224.
 10. Ерцеговац М., Алексић Р.Б., Цветковић О., Марковић Б., Алексић Д.Б., Виторовић Д. (1998) Petrographic changes of the Kostolac Mine soft brown coal during catalytic hydroliquefaction, Ann. Geolog. de la Penins. Balkanique, LXII, 375-389.
 11. Ерцеговац М., Алексић Б., Цветковић О., Марковић Б., Алексић Б., Hagemann H., Виторовић Д. (1999) Micropetrographic characteristics of the Kosovo soft brown coal and their changes during catalytic hydroliquefaction, Ann.Geolog. de la Penins. Balkanique, 63, 237-252.
 12. Виторовић Д., Amblès A., Бајц С., Цветковић О. (1999) Characterization and classification of kerogen from Whitby (England) oil shale based on its oxidation products, Bulletin de l’Academie Serbe des Sciences et des Arts, tome CXIX,  Classe des Sciences Mathematiques et Naturelles, Science Naturelles,  39, 37-5.
 13. Алексић Д. Б., Алексић Р. Б., Марковић Ж. Б., Цветковић Г. О., Ерцеговац Д. М., Виторовић К. Д. (2000) Direct liquefaction of the soft brown coal from Kosovo Basin, Хемијска индустрија, 54 (6) 265-269.
 14. Јованчићевић С.Б., Шаиновић М.А., Цветковић Г.О., Филиповић Т.И., Ашанин М.П., Виторовић К.Д. (2002) Испитивање претерцијарних и терцијарних површинских седимената Србије - органско-геохемијска интерпретација, Хемијска индустрија, 56 (1) 25-29.
 15. Манојловић Д., Цветковић О., Николић С. (2003) Могућност безбедне деградације PCB-a у земљи применом хемијских поступака, VI саветовање босанскохерцеговачког комитета ЦИГРЕ, Неум, (R.C.Z.05) 1-5.
 16. Цветковић О., Врвић М.М., Драгутиновић В., Виторовић Д. (2003) Preparation of sedimentary organic matter concentrates by microbiological methods, Acta Biologica Jugoslavica serija B Mikrobiologija, 40 (1-2).
 17. Радуловић Ђ. М., Настасовић Б. А., Цветковић Г. О., Ђорђевић С. Д., Николић-Мандић Д. С., Николић Д. Н. (2003) The correlation between biosorption with Aureobasidium pullulans strain CH-1 and polymer sorption on poly(GMA-co-EGMA)-en of heavy metals from waste waters, Acta Biologica Jugoslavica serija B Mikrobiologija, 40 (1-2).
 18. Радојичић В., Цветковић Г.О. (2004) Heavy metal content in flue cured and air cured tobaccos from main production areas иn Serbia, Journal of Agrиcultural Sciences, 49 (2) 159-167.

Саопштења на међународним скуповима - 63:

 1. Vitorović D., Amblès A., Bajc S., Cvetković O. (1987) Characterization of the kerogen from Messel shale based on multistage alkaline permanganate degradation, International Messel Symposium, Frankfurt am Main.
 2. Vitorović D., Amblès A., Bajc S., Cvetković O. (1987) Complexity of kerogen structure as demonstrated by chemical degradation studies, Fifth European Symposium on Organic Chemistry, Jerusalem.
 3. Vitorović D., Amblès A., Bajc S., Cvetković O., Milojković D. (1988) Structural characterization of the kerogen from Pumpherston oil shale, Proceedings, International Conference on Oil Shale and Shale Oil, Chemical Industry Press, Beijing, 110-111.
 4. Šaban M., Glumičić T., Cvetković O., Jovančićević B., Hollerbach A. (1989) Oil-oil and oil-potential source rock correlation on the basis of geochemical fossils of the saturated hydrocarbon types, VI ESOC - Belgrade, Book of Abstracts, 440.
 5. Vitorović D., Amblès A., Bajc S., Cvetković O., Polić P. (1989) Advanced structural characterization and differentiation of kerogens based on their multistep oxidation products, VI ESOC - Belgrade, Book of Abstracts, 507.
 6. Vitorović D., Amblès A., Bajc S., Cvetković O., Polić P. (1991) Structural differences between kerogens of the same conventional type demonstrated by their oxidation products, in: Organic Geochemistry-Advances and Applications in Energy and the Natural Environment (Ed. D.A.C. Manning), Manchester and New York, 464-469.
 7. Dragutinović V., Vrvić M.M., Cvetković O., Vučetić J., Vitorović D. (1994) The effect of the substrate and quantity of bitumen on the efficiency of oil shale bacterial demineralization, 7th International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology Division, Prague, Czesh Republic, Abstract Book, 287.
 8. Aleksić R.B., Ercegovac D.M., Cvetković G.O., Marković Ž.B., Glumičić L.T., Aleksić D. B., Vitorović K.D. (1995) Conversion of the low rank coal into liquid fuels by direct hydrogenation, European Coal Conferences ¢95, Prague, Czech Republic, Book of Abstracsts, 1.
 9. Jankes G., Glumičić T., Cvetković O. (1995) Determination of different types of sulphur in Yugoslav soft brown coals, European Coal Conferences ¢95, Prague, Czech Republic, Book of Abstracsts, 81.
 10. Vučelić D., Kićanović M., Krsmanović D.V., Pfendt A.P., Cvetković O., Vučelić V., Vitorović D. (1995) Improved thermogravimetric method for rapid determination of organic matter in oil shales, Symposium on Thermal Analysis, Book of Abstracts, PO 28.
 11. Vučelić D., Kićanović M., Cvetković O., Pfendt P., Vučelić V., Krsmanović V., Vitorović D. (1995) Thermoanalytical characterization of the kerogen of oil shales from Yugoslavia, Symposium on Thermal Analysis, Book of Abstracts, PO 29.
 12. Aleksić R.B., Ercegovac D.M., Marković Ž.B., Cvetković G.O., Aleksić D.B., Glumičić L.T., Vitorović K.D. (1995) Catalytic hydrogenation of the low rank coal of Kostolac (Serbia) into liquid fuels, 47th Annual Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology ICCP, Krakow, Poland.
 13. Cvetković O., Glumičić T., Dragutinović V., Vitorović D. (1995) Determination of different forms of sulphur in Aleksinac oil shale and evaluation of their pollution potential, I Regional Symposium “Chemistry and the Environment”, Proceedings I, 107-110.
 14. Polić P., Jovančićević B., Cvetković O. (1996) Sequential extraction of oil shales - geochemical and ecochemical implications, 30th International Geological Congress, Beijing, China, Book of Abstracts, 889.
 15. Bajc S., Cvetković O., Vitorović D. (1996) Structural characterization of kerogen, YU         ’96-XII Jugoslovenski simpozijum o hemiji i tehnologiji makromolekula, Herceg Novi, Zbornik radova i izvoda, PB-12, 176.
 16. Ašanin P., Jovančićević B., Tasić Lj., Cvetković O., Vitorović D. (1997). Organic-geochemical investigation of Serbian surface sediments - estimation of oil-gas potential, Yugoslav Oil Industry and changes in Central and Eastern Europe, Vrnjačka Banja, Proceedings (P1) 5-12.
 17. Jankes G., Glumičić T., Cvetković O., Milovanović N., Ercegovac M., Adžić M. (1997) Rapid pyrolysis of Yugoslav soft brown coal, Fourth International Conferences of Technologies and Combustion for a Clean Environment, Lisabon-Portugal (Ed. Calouste Gulbenkian Foundation), Vol.I, 21-27.
 18. Dragutinović V., Cvetković O., Matić V., Vitorović D., Vrvić M.M., Potkonjak B. (1997) Desilicification of an oil shale by zymogenous siliceous microorganisms, in: Proceedings, International Symposium on Environmental Biotechnology, Part II (Eds. Verachtert H. and Verstraete W.), Technological Institute, Ostende, 439-442.
 19. Dragutinović V., Vrvić M.M., Cvetković O., Potkonjak B., Matić V. Vitorović D. (1997) Bacterial removal of the mineral components from an oil shale, 11th Balkan Biochemical and Biophysical Days, Thessaloniki, Greece, Book of Abstracts, A 243, 84.
 20. Cvetković O.G., Curiale J.A., Dragutinović V.V., Vitorović D.K. (1998) New way in isolation of native organic matter from sediments: bacterial demineralization, 1st International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Chemical Sciences and Industry, Halkidiki, Greece, Book of Abstracts, Vol. I, PO 176.
 21. Ercegovac D.M., Aleksić R.B., Cvetković G.O., Marković Ž.B., Aleksić D.B., Vitorović K.D. (1998) Comparative study of liquefaction behaviour of Yugoslav soft brown coals, 8th Coal Geology Conference, Prague, Book of Abstracts, 1.
 22. Dragutinović V., Cvetković O., Matić V., Vujin S., Potkonjak B., Stanković S., Vrvić M.M. (1999) Isolation and characterisation of a new strain for desilicification, Branche Belge de la Societe de Chimie Industrielle-ISBN 805215-1-5 (ECB9 CD ROM Proceedings, Edited by Marcel Hofman-5/5.
 23. Cvetković O., Aleksić D.B., Aleksić R.B., Marković B., Ercegovac M., Vitorović D. (1999) Study of a low rank coal reactivity in direct liquefaction. Extended Abstracts, 19th International Meeting on Organic Geochemistry, Istanbul, Turkey, Tubitak, Marmara Research Center Earth Sciences Research Institute, Part II, PC24, 505-506.
 24. Dragutinović V., Cvetković O., Vujin S., Potkonjak B., Stanković  S.,Vrvić M.M. (1999) Isolation and characterisation of a new strain for desilicification, 9th European Congress of Biotechnology,Brussels, Belgium, Book of Abstarcts, ECB 9/2857.
 25. Bosanac B.B., Cvetković G.O., Radulović Dj.M., Trifunović S.S. (2000) 2nd International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Chemical Sciences and Industry, Halkidiki, Greece, Book of Abstracts, Vol I, PO 086.
 26. Dragutinović V., Radulović M., Jakovljević D., Cvetković O., Vrvić M.M. (2000) 2nd International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Chemical Sciences and Industry, Halkidiki, Greece Book of Abstracts, Vol I, PO 092.
 27. Radulović Dj. M., Cvetković G. O., Vrvić M. M., Polić S. P., Jakovljević M. D. (2000) The peat (Vlasina Lake) as a substrate for pullulan biosynthesis with Aureobasidium pullulans CH-1, 3rd International Conference of Balkan Environmental Association (B.EN.A.), Bucharest, Romania.
 28. Stojanović K., Jovančićević B., Golovko A., Pfendt P., Cvetković O.,Vitorović D. (2001) Phenanthrene and methylphenanthrene isomers in maturity estimation of biodegraded crude oils (Sakhalin, Russia), 20thInternational Meeting on Organic Geochemistry, Nancy, France, Book of Abstracts Vol 1, 399-400.
 29. Cvetković O., Radulović M., Polić P. (2001) The Vlasina Lake (Southeastern Serbia) as a potential major tourist center-preliminary ecochemical data, 2nd   International Conference of Pieria »Management of touristic environment in the frame of sustainable development in Europe«, Katerini.
 30. Radulović Dj.M., Cvetković G.O., Djordjević S.D., Vrvić M.M., Polić S.P. (2001) Biosorption of metals by Aureobasidium pullulans CH-1, International Symposium and Exhibition, Municipl and Industrial Wastes and their Treatment in 20S, (Ed. Beyza Üstün), Istanbul, Turkey, Book of Abstracts, 166.
 31. Dragutinović V., Cvetković O., Vrvić M.M., Matić V., Potkonjak B., Vitorović D. (2001) Bacterial desilicification of an oil shale by Bacillus circullans, 10th  European Congress on Biotechnology, Biotehnological Challenges in the New Millennium, Abstract II, ENV - 26, 127.
 32. Radulović Dj.M., Cvetković G.O., Djordjević S.D., Vrvić M.M. (2001) Binded metals distribution in fermentation with Aureobasidium pullulans CH-1, 4th International Conference of Balkan Environmental Association (B.EN.A.), Edrine, Turkey, Book of Abstracts, 232.
 33. Manojlović D., Simić M., Cvetković O., Todorović M., Krsmanović D.V., Pfendt A.P. (2001) Use of sorbent for removal of polychlorinated biphenyls (PCBs) from polluted water, 4th International Conference of Balkan Environmental Association (B.EN.A.), Edrine, Turkey, Book of Abstracts, 227.
 34. Stojanović K., Šajnović A., Cvetković O., Jovančićević B., Wehner H., Ercegovac M., Vitorović D. (2002) Organic geochemical characterisation of Drmno depression sedimentary rocks and crude oils, YUNG (Jugslovenska asocijacija za naftu i gas) Jugoslovensko savetovanje sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, Zbornik radova P-1, 195-200.
 35. Dragutinović V., Cvetković O., Gojgić-Cvijović G., Vrvić M. (2002) Bacillus circulans isolated from an oil shale: biochemical and taxonomic characteristics, B-555, Xth International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, Paris, France, Book of Abstracts, 188.
 36. Radulović Dj.M., Nastasović B.A, Cvetković G.O., Đorđević S.D., Nikolić N.N., Vrvić M.M. (2002) The correlation between biosorption with aureobasidium pullulans and polymer sorption (poly GMA – CO – EGMA) – EN of heavy metals from galvanic waste waters, 5rd International Conference of Balkan Environmental Association (B.EN.A.), Belgrade, Yugoslavia, Book of Abstracts, 201.
 37. Cvetković O., Nikolić S., Simić M., Manojlović D., Hadži-Perić S. (2003) Cleaning treatment improvement of  “spent” caustic from rafineries, Sixth International Symposium & Exhibition on Environmental Contamination in Central & Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States, Prague, Czech Republic, Book of Abstracts, 171.
 38. Cvetković G.O., Nikolić-Mandić D.S., Simić B.M., Manojlović D., Hadži-Perić S. (2003) Cleaning treatment improvement of the »spent« caustic from the refineries, http: www.prague2003.fsu.edu
 39. Radojičić V., Cvetković O., Djukić M. (2003) Influence of agroecology conditions of growth on metal contents in burley type tobacco, II Regional Symposium “Chemistry and Environment”, Kruševac, Serbia and Montenegro, Proceedings, II-4, 155-157.
 40. Đurka D., Pfendt P., Jovančićević B., Cvetković O., Wehner H. (2003) The three-stage diagenesis of Vlasina Lake peat: biogenic or anthropogenic associated bitumens, II Regional Symposium “Chemistry and Environment”, Kruševac, Serbia and Montenegro, Proceedings, II-28, 203-205.
 41. Cvetković O., Vitorović D., Curiale A.J., Jović V., Jarvie D. (2004) Sedimentary organic matter concentrates prepared by simulation of bacterial demineralization, 32nd International Geological Congress, Florence, Book of Abstracts, 1390.
 42. Šajnović A., Stojanović K., Jovančićević B., Cvetković O., Vitorović D. (2004) Factor analysis application in interpretation of maturation parameters of Serbian sediments, 32nd International Geological Congress, Florence, Book of Abstracts, 1392.
 43. Nikolić-Mandić S., Cvetković O., Šipka V. (2004) Optimization of gas-diffusion FIA method with amperometric detection for determination of suphide and mercaptide in waste water, EMEC5, Bari, Italy, http://www.emec5.uniba.it
 44. Ercegovac M., Aleksić R.B., Cvetković G.O., Aleksić B.D., Životić D., Vitorović D. (2005) Micropetrographic characteristics of solid residues after catalytic hydrogenation of the serbian low rank coals, 57 th Annual Meeting of the International Committeee for Coal and Organic Petrology-ICCP, Abstarcts of book 38, 18-23rd September, University of Patras, Patras, Greece.
 45. Ercegovac M., Životić D., Aleksić B., Aleksić B., Cvetković O., Marković B., Vitorović D. (2005) Brown coals of Serbia: a review of properties, uses and future perspectives, 6th European coal conference Belgrade, Abstract Book, 26-29 September, Belgrade.
 46. Životić D., Wehner H., Cvetković O., Jovančićević B., Gržetić I., Hiltman W., Scheeder G., Vidal A., Šajnovć A. (2005) Organic geochemical and coal petrology of Tertiary brown coal in the Soko mine, Soko Banja basin. Serbia and Montenegro, 22th International Meeting on Organic Geochemistry, Seville (Spain), 12-16 September 2005, Book of abstracts, 569-570.
 47. Ilić M., Zlatanović S., Cvetković O., Pavelkić V., Blagojević S. (2005) Inorganic CO2 separations membranes,The Sixth European Meeting on Environmental Chemistry, Belgrade, December 6-10, 122.
 48. Antić A., Cvetković O., Jovančićević B., Nikolić S., Blagojević S., Zdravković M. (2005) Distribution of some heavy metals in soils from Velika Morava River Valley, The Sixth European Meeting on Environmental Chemistry, Belgrade, December 6-10, 158.
 49. Dragutinović V., Cvetković O., Vrvić M.M. (2005) Zimogenous strain of Bacillus Circulans from Aleksinac oil shale properties and interactions with siliceous substrates, The Sixth European Meeting on Environmental Chemistry, Belgrade, December 6-10, 303.
 50. Todorović Z., Cvetković O., Ilić S., Konstantinović S. (2005)  Zinc Distribution in recent accumulation water and sediments, 6 th Symposium “Novel technologies and economic development”, Leskovac, Serbia and Monenegro, October, 21-22.
 51. Šajnović A., Cvetković O. and Jovančićević B. (2006) The application of r-mode factor analysis in geochemical and ecochemical study Valjevo-Mionica sediment basin (Srbia), 7th European Meeting of Environmental Chemistry, Brno, Szech Republic, December 6-9, 2006, Book of Abstracts, 109.
 52. Cvetković O., Nikolić S., Manojlović D., Miodragović Z. Simić M. (2006) Optimization of degradation methods of transformer oil on the basis of polychlorinated biphenyles (PCB), 7th European Meeting of Environmental Chemistry, Brno, Szech Republic, December 6-9, 2006, Book of Abstracts, 149.
 53. Djordjević Lj., Gržetić I., Cvetković O. (2006) Eco-chemical status of the Korbevačka River (South-Eastern Serbia), 7th European Meeting of Environmental Chemistry, Brno, Szech Republic, December 6-9, 2006, Book of Abstracts, 231.
 54. Životić D., Wehner H., Ostertag-Henning C., Ercegovac M., Scheeder G., Jovančićević B., Cvetković O., Gržetić I., Milivojević J., Stojanović K. and Šajnović A. (2007) The organic geochemical-petrographical and palynological composition of coal from the Kovin deposit (Serbia), 23rd International Meeting of Organic Geochemistry, Torquay, England , 9th-14th September, Book of Abstracts, 565-566.
 55. Đurka D., Cvetković O., Jovančićević B. (2008) 9th European Meeting of Environmental Chemistry, Girona, Spain, December 6-9, 2008, Book of Abstracts, 231.
 56. Životić D., Jovančićević B., Schwarzbauer J., Cvetković O., Gržetić I., Ercegovac M., Stojanović K., Šajnović A. (2008) Prelimilary study of coal petrology and organic geochemistry of Tertiary coal in the east field, Bogovina Basin, Serbia, International Conference On Coal and Organic Petrology ICCP – TSOP, Oviedo, Spain, September 21-27, Book of Abstracts, 69.
 57. Šajnović A., Stojanović K., Simić V., Jovančićević B., Cvetković O. (2009) Geochemical characteristics of sediments from hypersaline and alkaline environments (Valjevo-Mionica basin, Serbia),  24th International Meeting of Organic Geochemistry, Bremen, Nemačka.
 58. Vrvić M.M., Beškovski V., Cvetković O., Dragutinović V., Matić V., Spasić S., Vitorović D. Review of our Benefication of Oil Shale by Bioprcessing on labaratory Scale, International Oil Shale Symposium, Tallin, Estonia, 8-11. June, 2009.
 59. Banković P., Cvetković O., Šajnović A., Milutinović-Nikolić A., Jovanović D. (2010) Effects of Al, Fe-pillared clay catalysta in the purification of dye cintaining waste water, European Meeting of Environmental Chemistry – EMEC 11, Book of Abstracts, 213pp.
 60. Životić D., Stojanović K., Šajnović A., Cvetković O., Hans Peter Nytoft, Scheeder G.; Characterization of lignites from the Drmno field, Kostolac basin, Serbia, based on biomarker composition; 25th International Meeting of Organic Geochemistry –25th  IMOG, 18 – 23. September 2011, Interlaken, Switzerland.
 61. Stojanović K.,  Životić D., Šajnović A., Cvetković O; Upper miocene serbian lignites - insights from petrological and biomarker composition, 26 th International Meeting of Organic Geochemistry –26 th  IMOG, 16-20 September, 2013, Costa Adeje, Tenerife, Canary Islands, Spain.
 62. Cvetković O., Životić D., Stojanović K., Mrkić S., Ilijević K., Šajnović A., Gržetić I. Characterization of the Kovin lignite deposit (SERBIA) based on petrological and organic geochemical studies;  26 th International Meeting of Organic Geochemistry –26 th  IMOG, 16-20 September, 2013, Costa Adeje, Tenerife, Canary Islands, Spain.
 63. Beškoski V., Gojgić - Cvijović G., Cvetković O., Dragutinović V., Spasić S., Vitorović D., Vrvić M. (2013) Possibilities of siliceous bacteria of biological agents for silicate removal; 20th International Biohydrometallurgy Symposium, October  8-11.  Antofagasta, Chile, IBS2013.

Саопштења на домаћим скуповим - 15:

 1. Бајц С., Цветковић О., Виторовић Д. (1988) Разрада поступка за анализу течних производа ликвефакције угљева, V  југословенски симпозијум о аналитичкој хемији, Охрид, ОМ-24.
 2. Цветковић О., Бајц С., Виторовић Д. (1988) Елементарна анализа керогена у узорцима са великим садржајем пирита, V југословенски симпозијум о аналитичкој хемији, Охрид, ОМ-34.
 3. Пфендт П., Цветковић О., Галебовић Љ. (1988) Неке карактеристике фулвокиселина алувијалних седимената Саве код Новог Београда, XXX Саветовање хемичара Србије.
 4. Алексић Р.Б., Алексић Д.Б., Марковић Ж.Б., Цветковић Г.О., Виторовић К.Д. (1991) Утицај неких услова каталитичке хидрогенизације лигнита на степен његове ликвефакције, XXXIII саветовање хемичара Србије, ФХ -7, 117.
 5. Бајц С., Цветковић О., Amblès А., Виторовић Д. (1992) Структурна карактеризација керогена шкриљца Xин-Јанг (НР Кина), IX југословенски конгрес хемије и хемијске технологије, Херцег Нови, Изводи радова II-21.
 6. Цветковић О., Драгутиновић В., Врвић М.М., Curiale А.Ј., Ерцеговац М., Виторовић Д. (1992) Проучавање степена промењености керогена при бактеријској депиритизацији старих седимената, IX југословенски конгрес хемије и хемијске технологије, Херцег Нови, Изводи радова II-22.
 7. Алексић Р.Б., Алексић Д.Б., Марковић Ж.Б., Цветковић О., Виторовић Д. (1994) Ликвефакција угља “Тамнава” каталитичком хидрогенизацијом, XXXVI саветовање хемичара Србије, ФХ-19, 163.
 8. Алексић Р.Б., Ерцеговац Д.М., Марковић Ж.Б., Цветковић Г.О., Алексић Д.Б., Виторовић К.Д. (1995) Каталитичка хидрогенизација мрког угља “Костолац”, XXXVII саветовање српског хемијског друштва, са медјународним учешћем, Нови Сад, 108.
 9. Стојановић А.К., Јованчичевић С.Б., Головко К.А., Пфендт П., Цветковић О., Виторовић Д. (2001) Примена параметра [2(2-MP+3-MP)+P]/1-MP у процени матурисаности сирових нафти нафтних поља Сахалин, Русија, XЛ саветовање српског хемијског друштва, Нови Сад, ОХ-8у, 87.
 10. Ћурчић Ч., Маринковић К., Цветковић О., Павловић М. (2000) Permanent magnets influence on the disel fuel viscosity and surface voltage, YUNG 4P 2000 -Југословенско саветовање са међународним учешћем, Врњачка Бања, Просидинг, П4, 137-140.
 11. Ђурка Д., Јованчићевић Б., Цветковић О., Пфендт П., Wehner H. (2001) Трансформација биолошких маркера типа хопана у тресету Власинског језера, IV југословенски симпозијум “Хемија и заштита животне средине”, Зрењанин, Просидинг, 202-20.
 12. Цветковић О., Рађеновић В., Јовановић Ђ. (2007) Инвентар опреме и отпада који садржи полихлороване бифениле (PCB) Прва регионална научно-стручна конференција о управљању индустријским отпадом, 22-25. октобар, Копаоник; ИСБН 85013-04-1.
 13. Цветковић О. (2008) Полихлоровани бифенили у Србији - акциони план за елиминацију PCB, 5. Симпозијум хемије и заштите животне средине, 27.-30. мај, Тара, Књига извода 172.
 14. Шајновић А., Стојановић К., Јованчићевић Б., Цветковић О., Симић В. (2009) Геохемијске карактеристике седиментних стена Ваљевско-мионичког басена, XLVII Саветовање српског хемијског друштва, Београд, Књига извода, 81.
 15. Илијевић К., Мркић С., Животић Д., Шајновић А., Гржетић И., Стојановић К., Цветковић O.(2013) Characterization of potentiallyhazardous metals for the environment in ash of the soft brown coal from the Kovin deposit (Serbia) 6. Симпозијум Хемија и заштита животне средине; 21-24. Маја 2013. Вршац.