IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

Др Милка Видовић

Научни саветник
Руководилац Центра за екологију и техноекономику

 

 

 

 

 

Адреса:

НУ ИХТМ Центар за екологију и техноекономику (ЦЕТЕ), Универзитет у Београду,
Његошева 12, 11001 Београд, Србија
Телефон: +381113370225
Факс: +381113370225
Електронска пошта: vidovic@ihtm.bg.ac.rs; mivibgd@yahoo.com

Образовање:

2002 Доктор наука, Технолошко-металуршки факултет у Београду, Универзитет у Београду
1998 Специјалиста санитарне хемије, Фармацеутски факултет, Универзитет у Београду

Научно звање: 2015 Научни саветник

Чланства у друштвима:

Удружење за технологију воде и санитарно инжењерство
Српско фармацеутско друштво, Секција санитарне хемије
Друштво за заштиту вода
Српско хемијско друштво
Инжењерска комора Србије

Професионлно искуство:

2011 – данас Научна установа, Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду, Центар за екологију и техноекономику
2006 – 2011 Научна установа, Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду, Сектор за екологију и техноекономику
2006 – 2006 ИХТМ – Предузеће за технолошки развој, Београд
2003 – 2006 Геоинститут, Београд
1998 – 2003 Завод за заштиту здравља, Кикинда
1994 – 1998 Специјализација санитарне хемије, Фармацеутски факултет у Београду, ВМА, Београд
1991 – 1994 Медицински центар у Кикинди
1981 – 1991 Метанолско - сирћетни комплекс (МСК), Кикинда

Награде и признања:

Награда за рад “Concentration of cadmium in human media depending on smoking” на Петом интернационалном симпозијуму и изложби о загађењима у животној средини у Централној и Источној Европи, Праг 2000.

Области интересовања:

• Квалитет воде (вода за пиће, подземна и површинска вода и отпадна вода)
• Процеси третмана воде
• Водено-хемијски режими у термоенергетским постројењима
• Заштита животне средине, дистрибуција и ефекти тешких метала у биљкама, земљишту и ефекти по људско здравље
• Геохемијска и геомедицинска истраживања у области заштите животне средине
• Методе за деградацију цијанотоксина

Професионална и научна достигнућа:

• Одговорни пројектант технолошких процеса (лиценца 371)
• Одговорни извођач радова на изградњи технолошких постројења (лиценца 475)
• Увођење неколико нових истраживачких области, укључујући и методе за одређивање цијанотоксина и методе за деградацију и уклањање цијанотоксина; као и дистрибуција тешких метала у животној средини и њихова детекција у хуманом материјалу

Знање језика: Енглески језик

Главни пројекти:

Основна истраживања:
2011 – 2016 ОN 176018 Геолошка и екотоксиколошка истраживања у идентификацији геопатогених зона токсичних елемената у акумулацијама воде за пиће – истраживање метода и поступака смањивања утицаја биогеохемијских аномалија, Министарство просвете и науке Републике Србије (руководилац пројекта)
2006-2010 ОN 146021 B Геолошка и екотоксиколошка истраживања у идентификацији геопатогених зона токсичних елемената и природне радиоактивности у акумулацијама воде за пиће у Републици Србији (руководилац пројекта)

Истраживачко – развојни пројекти:
2004-2007 TD 7033B - Увођење система контроле водно-хемијског режима термоенергетских објеката, Министарство за науку и животну средину Републике Србије
ТR 6721А - Развој процеса и постројења за производњу специјалних хемијских деривата глацијалне сирћетне киселине, Министарство за науку и животну средину РС
2002-2004 0277 - Унапређење квалитета вода у вишенаменским акумулацијама у Републици Србији
ТR 6737- Унапређење пречишћавања воде за пиће и заштите акумулација вода у Републици Србији, Министарство за науку и животну средину РС

Главне публикације:

Монографије:

 1. Milka Vidović, Kadmijum i cink u životnoj sredini (Cadmium and Zinc in the Environment), MONOGRAFIJA, Posebna izdanja, MAJ 2014, Zadužbina Andrejević (suizdavač Naučna ustanova Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerziteta u Beogradu), Beograd, 90 str. ISBN 978-86-525-0174-8, ISSN 1450-801X, 359, COBISS.SR-ID 207493388
 2. Miroslava Kristiforović, Zdenka Jevtić, Milka M. Vidović, Vojislav Mišolić, Aleksandar Ćorac, Higijena sa medicinskom ekologijom, Priručnik sa praktikumom, Ortomedics, Novi Sad, 2003., str. 10-80, 192-256., ISBN 86- 7120-028-0 

Поглавља у књигама:

 1. Milka M. Vidović and Voja B. Gordanić, Chapter 5: Hydrogeological-geochemical characteristics of groundwater in East Banat, Pannonian Basin, Serbia, In Hydrogeology – A Global Perspective, pp. 159-180, InTech, Croatia, Rijeka, February, 2012. ISBN 978-953-51-0048-5
 2. Milka M. Vidović, Dušan Bogunović, Divna Vidović, Cadmium residue in placenta tissue and umbilical cord blood, (in: Trase Elements in the Environment-Their Distribution and Effects, B. Markert and K. Friese, Eds.), Elsevier Science, Oxford, (2000), pp. 507-514. ISBN 0-444-50532-6

Радови у часописима:

 1. Ćirić, M., Gavrilović, B., Subakov–Simić, G., Krizmanić, J., Vidović, M., Zebić, G. (2015), Driving factors influencing spatial and temporal variations in the structure of phytoplankton functional groups in a temperate reservoir. Oceanological and Hydrobiological Studies Vol. 44, Issue 4, 431-444.  DOI: 10.1515/ohs-2015-0000, ISSN 1730-413X, eISSN 1897-3191
 2. Vojin Gordanić, Milka Vidović, Ivana Trajković, Saša Rogan, Geochemical mapping of riverbank profiles in the basin area of the river Ibar: Role in the establishing the geochemical basis for the assessment of anthropogenic influence on the environment, Mining and Metallurgy Engineering Bor 2(2015): 37-52. UDK: 551.49/.051(28)(282.1)(045)=111, ISSN: 2334-8836. online strane: 113-128 ,  doi:10.5937/MMEB1502113G 
 3. Milka Vidović, Vojin Gordanić, Ivana Trajković, Sanja Jovanić, Hydrogeochemical investigation of ground water and surface water in the neogene - quaternary sediments, Mining and Metallurgy Engineering Bor 2(2015): 1-12. UDK: 551.49/.051(28)(282.1)(045)=111, ISSN: 2334-8836 online strane: 101-112 , doi:10.5937/MMEB1502101V.
 4. Milka M. Vidović, Marko N. Rodić, Marija U. Vidović, Ivana S. Trajković and Sanja Z. Jovanić, Assessment of the trophic status by monitoring of reservoir’s water quality, Journal of Water Resource and Protection, 7(1):1-13. Jan 2015. http://dx.doi.org/10.4236/jwarp.2015.71001,Google-based IF (2014) = 0,85.  ISSN 1945-3094, ISSN Online 1945-3108
 5. Žarko Nestorović,Milan Trifković, Mirko Borisov, Vladimir Petrović, Milka Vidović, Mogućnosti korišćenja postojećih geodetskih mreža za utvrđivanje raseda na malim područjima, Izgradnja 69 (2015) 1-2, 495-499, ISSN 0350-5421
 6. Svetlana Nikolić, Vesna Vujačić, Milka Vidović, Ljiljana Mojović, Branislav Nikolić, Kvalitet vode reke Veliki Lug posle Mladenovca do ušća u Kubršnicu na teritoriji opštine Smederevska Palanka (The Quality of the Veliki Lug river from Mladenovac to the Mouth in Kubršnica in the Municipality of Smederevska Palanka), Ecologica, Vol. 22, No 78, Beograd, 2015, str. 175-178 (UDC:504.4:628.12.032(497.11). Naučno stručno društvo za zaštitu životne sredine "Ecologica" UDC:502.7, ISSN 0354-3285; COBISS.SR-ID 80263175
 7. Vesna Vujačić, Svetlana Nikolić, Milka Vidović, Branislav Nikolić, Sanja Kicošević, Prerada cementacionog bakarnog taloga, Ecologica, No 74, Godina XXI, Beograd, 2014, str. 299 – 302. Naučno stručno društvo za zaštitu životne sredine „Ecologica” UDC:502.7, ISSN 0354–3285; COBISS.SR–ID 80263175
 8. Gavrilović, B., Popović, S., Ćirić, M., Gotovina, Ž., Pantelić, A., Subakov-Simić, G. & Vidović, M. (2014). Seasonal aspects of water quality in the Grlište reservoir, Eastern Serbia. The Environment, 1: 17-21. ISSN 1450-5533 (Print); e-ISSN 2406-1778 (Online); COBISS.SR-ID 61416450. UDK: 556.1(497.11) Link: http://environment.gef.bg.ac.rs/files/PDF/3_Gavrilovic%20-%20FINAL.pdf
 9. Milka M. Vidović, Ivana S. Trajković, Saša S. Rogan, Vladimir M. Petrović, Sanja Z. Jovanić, Removal of manganese and iron from groundwater in the presence of hydrogen sulfide and ammonia, Journal of Water Resource and Protection, 6(19):1781-1792, Dec 2014 Google-based IF (2014) = 0,85. http://dx.doi.org/10.4236/jwarp.2014.619159,ISSN 1945-3094, ISSN Online 1945-3108
 10. Dijana Pantelić, Jelica Simeunović, Zorica Svirčev, Milka Vidović, Ivana Trajković, Cyanotoxins: characteristics, production and degradation routes in drinking water treatment with reference to the situation in Serbia, Chemosphere 91 (2013) 421–441. IF (2013) = 3,499; IF (5god, 2013) = 3,867. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2013.01.003
 11. Milka M. Vidović, Miloš D. Ćirić, Marko N. Rodić, Ivana S. Trajković, Sanja Z. Kicošević, 2013. Long term changes in trophic status and environmental parameters of Grlište reservoir, Serbia, Water and Sanitary Technology, XLIII (4-5): 21-36. ISSN 0350-5049, COBISS.SR-ID 4034818.
 12. Svirčev Z., Drobac D., Tokodi N., Vidović M., Simeunović J., Miladinov-Mikov M., Baltić V.,  Epidemiology of primary liver cancer in Serbia and possible connection with cyanobacterial blooms, J Environ Sci Health C Environ Carcinog Ecotoxicol Rev. 2013; 31(3):181-200. IF (2012) = 3,565, IF (5god, 2012) = 5,661. doi: 10.1080/10590501.2013.824187
 13. Vesna S. Cvetković, Nataša M. Vukićević, Ilija D. Tomić, Milka M. Vidović, Jovan J. Jovićević, Removal of arsenic from water by the sand microalloyed with magnesium and aluminium, Water and Sanitary Technology, XLII (3), str. 41-48, 2012 Belgrade. ISSN 0350-5049; COBISS.SR-ID 4034818
 14. Drobac Damjana, Svirčev Zorica, Tokodi Nada, Vidović Milka, Baltić Vladimir, Božić-Krstić Verica, Lazić Dragana, Pavlica Tatjana, Microcystins-potential risk factors in carcinogenesis of primary liver cancer in Serbia,Geographica Pannonica, Volume 15 (2011), Issue 3, str. 70-80. ISSN 0354-8724 (hard copy), ISSN 1820-7138 (online)
 15. Milka M. Vidović, Jovan N. Jovićević, Jelena D. Krstić, Ilija D. Tomić, Saša S. Rogan, The influence of pH on removal of H2S and natural organic matter by anion resin, Desalination and Water treatment, 2010 (21) 255-263. DOI. 10.5004/dwt.2010.1545. IF (2010) = 0,752; IF (5god.2012) = 0,919, ISSN 1944-3994
 16. Milka M. Vidović, Boban Milovanović, Ivana S. Trajković, Jelena G. Momić, Ilija Tomić, Reduction of Trihalomethanes Forming Potential by Adsorption of Natural Organic Matter on Ionic Exchange Resins, Journal of Water Resource and Protection, 2010 (2) 137-142. DOI.10.4236/jwarp.2010.22016. IF ( ISI Web of Knowledge 2014) = 0,27. http://www.scirp.org/Journal/jwarp/. ISSN 1945-3094, ISSN Online 1945-3108 
 17. Milka M. Vidović, Jovan N. Jovićević, Jelena D. Krstić, Ilija D. Tomić, Saša S. Rogan, The influence of pH on removal of H2S and natural organic matter by anion resin, Desalination and Water treatment, 2010 (21) 255-263. DOI. 10.5004/dwt.2010.1545. IF (2010) = 0,752; IF (5god.2012) = 0,919, ISSN 1944-3994. 
 18. Zorica Svirčev, Svetislav Krstić, Marica Miladinov-Mikov, Vladimir Baltić, and Milka Vidović, Freshwater Cyanobacterial Blooms and Primary Liver Cancer Epidemiological Studies in Serbia, Journal of Environmental Science and Health, Part C, 27 (2009) pp. 36-55. DOI: 10.1080/10590500802668016, ISSN 1059-0501, Environmental Sciences, IF = 3,353, (2008), 17/163
 19. Ž. Stanković, M. Borišev, Slobodanka Simić, Milijana Vučković, Ružica Igić, Milka Vidović, and B. Miljanović, Macrophytes of the Grlište reservoir (Serbia): Fifteen years after its establishment, Arch. Biol. Sci., 61 (2009) pp. 267-278. DOI 10.2298/ABS0901267S, ISSN 0354-4664, IF = 0,658, (2008), 7/380
 20. Jovan N. Jovićević, Vesna S. Cvetković, Milka M. Vidović, The significance of redox potential as an indicator for quality of drinking water, Water and Sanitary Technology, Association for water technology and Sanitary engineering, godina XXXIX (5), 2009., pp. 23-28.UDK: 628.16.033, ISSN 0350–5049, COBISS.SR-ID 4034818, IF = 0,081, (2008), 309/380
 21. Milka Vidović, Jelena Krstić, Olivera Grozdić, Jelena Momić, Ivana Trajković, Revitalization of rotational biological contractors, Water and Sanitary Technology, Association for water technology and Sanitary engineering, godina XXXIX (6), 2009., pp. 35-40.UDK: 628.35, ISSN 0350–5049, COBISS.SR-ID 4034818, IF = 0,081, (2008), 309/380
 22. Zoran Nikić, Milka Vidović, Milica Nadeždić, Boban Milovanović, Geological effect on the Grlište reservoir water quality, Geographica Pannonica, International Scientific Journal, 11 (2007), pp. 28-31. ISSN 0354-8724, UDC 05:91(497.1)=20, IF = 0,464 (2008), 73/38
 23. Zoran Nikic, Milka Vidovic, Hydrogeological conditions and quality of ground waters in nothern Banat, Pannonian basin, Environ Geol, 52 (2007) pp. 1075-1084. DOI 10.1007/s00254-006-0547-z, ISSN 0943-0105, Environmental Sciences, IF = 1,026, (2008), 113/163
 24. Zorica Svirčev, Jelica Simeunović, Gordana Subakov-Simić, Svetislav Krstić, Milka Vidović, Freshwater Cyanobacterial Blooms and Cyanotoxin Production in Serbia in the Past 25 Years, Geographica Pannonica, International Scientific Journal, 11 (2007), pp. 32-38. ISSN 0354-8724, UDC 05:91(497.1)=20, IF = 0,464 (2008), 73/380
 25.                 Milka Vidović, Zoran Nikić, Boban Milovanović, Water Quality of the North Banat Basal Aquifer System, Geographica Pannonica, International Scientific Journal, 10 (2006) pp. 43-46. ISSN 0354-8724, UDC 05:91(497.1)=20, IF = 0,464, (2008), 73/380
 26. Milka Vidovic, Asim Sadibasic, Svetlana Cupic, and Mila Lausevic, Cd and Zn in atmospheric deposit, soil, wheat, and milk, Environmental Research, 97 (2005) pp. 26-31. DOI 10.1016/j.envres.2004.05.008, ISSN 0013-9351, Environmental Sciences, IF = 2,556, (2006), 22/144
 27. Milka M. Vidović, Mila Laušević, Asim Sadibašić, Mihail Kocubovski, Divna Vidović, Assessment of pregnant women exposure to lead in the North Banat Region of Yugoslavia, Journal of Balkan Ecology, Vol. 5  No. a4, (2002), pp. 430-434., ISSN 1311-0527
 28. Dušan Bogunović, Milka M. Vidović, Mila Laušević, Divna Vidović, Transport olova kroz placentu, krv pupčane vrpce i plodovu vodu, Ginekološko-akušerski glasnik, vol.1, broj 1-2, Beograd (2000), str. 22-25.  
 29. Miroslava Kristiforović-Ilić, Dušan Bogunović, Milka M. Vidović, K.Švan, Magdolna Slavić, Antropogeni činioci u ratnom okruženju kod nas, Glasnik antropološkog društva Jugoslavije, (35), Beograd (1999-2000), str. 187-200., ISSN 0351-1480
 30. Milka M. Vidović, Zoran Čukić, Istraživanje mogućnosti uklanjanja huminskih materija iz vode bazno makroporoznim smolama, Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske, (39), Banja Luka, 1996., str. 175-180., ISSN 0354-7450; UDC 628.161.2
 31. Zoran Čukić, Milka M. Vidović, M. Perišić, Efekti smanjenja THM potencijala vode slabo baznim makroporoznim smolama, Voda i sanitarna tehnika, časopis udruženja za tehnologiju vode, Beograd, God. XIX, jul, 1989., avgust br. 4, str. 31-35. 

Предавања по позиву:

 1. Milka Vidović, Marko Rodić, Marija Vidović, Ivana Trajković, Sanja Jovanić, Razvojne faze u životu akumulacije i procena trofičkog statusa (Developtmental stages in the life of reservoir and assessment of the trophic status), Sedmi međunarodni kongres Ekologija, zdravlje, sport 7th International Congress „Ecology, Health, Work, Sport“), Banja Luka 21.-23. maj 2015., Proceedings, Zbornik radova, pp. 144-149. 502/504(082), 504:613(082), COBISS.BH-ID 5008664, ISBN 978-99955-619-5-6
 2. Milka Vidović, Vojin Gordanić, Vesna Spasic-Jokić, Saša Rogan and Vladimir Petrović,  Hydrogeochemical characteristics of underground aquifer level, lakes and surface flows of the area of Bela Crkva-ecological status, 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2013, Albena Co., Bulgaria, 17-22 June, 2013, Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining, Conference Proceedings, Volume II, pp.203-210, DOI:10.5593/sgem2013, ISSN:1314-2704, ISBN 978-954-91818-8-3. h impact 3 (ISI Web of Knowledge)
 3.                 Milka Vidović, Ivana Trajković, Marko Rodić, Saša Rogan, Vladimir Petrović, Kvalitet flaširanih voda kao indikator njihove zdravstvene ispravnosti, Fifth International Congress „Ecology, Health, Work, Sport“, Banja Luka 06.-09.09.2012., Proceedings, Book 1, pp. 309-318. COBISS.BH-ID 1196568, ISBN 987-99955-619-2-6.
 4.                 Dr. Milka Vidović, Vojin Gordanić, Prof. Dr. Vesna Spasić-Jokić, Bojan Gavrilović, Ivana Trajković, Hydrogeochemical investigation and environmental status of ground water and water accumulations in the neogene-quaternary sediments of Bela Crkva, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2012, Albena Resort, Bulgaria 17-23 June, 2012, Conference Proceedings, Volume III, pp.713-720. DOI:10.5593/SGEM_GeoConference, ISSN:1314-2704. h impact 3 (ISI Web of Knowledge).
 5.                 Milka Vidović, Transport olova kroz humane medijume, Fourth International Congress „Ecology, Health, Work, Sport“ Global changes - A challenge for ecology, health, work and sport, Banja Luka 08.-10.09.2011., Proceedings, Book 1, pp. 229-234. 556.53-048 (497.11 Republika Srpska) ISBN 978-99955-619-2-5, COBISS.BH-ID 1196568    
 6.                 Milka Vidović, Jovan Jovićević, Microcystins removal and degradation methods, 16th Academy of Studenica „Cyanobacteia and human health“, Abstract book,  July, 1-3. 2011. Novi Sad, Serbia, pp. 41.
 7. Milka Vidović, Zorica Svirčev, Jovan Jovićević, Ivana Trajković, Ilija Tomić, Mikrocistini kao ekotoksikološki problem u akumulacijama vode za piće-struktura i metode degradacije, Jedanaesta međunarodna konferencija „Vodovodni i kanalizacioni sistemi", Jahorina-Pale 25-27.maja 2011., Zbornik radova, str.125-134. ISBN 978-86-82931-41-6, COBISS.SR-ID 183722252
 8. Milka Vidović, Otpadne vode iz industrije za proizvodnju i preradu mleka, Međunarodna konferencija „Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad“, Subotica 29. marta -1. aprila 2010., Zbornik radova, Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, str. 82-85. ISBN 978-86-82931-34-8, COBISS.SR-ID 174159628  
 9. Milka Vidović, Divna Vidović, Lilijana Sokolova Đokić, Ivana Trajković, Jelena Momić, Transplacental transport of cadmium, Third Inernational Congress „Ecology, Health, Work, Sport“ Global changes - A challenge for ecology, health, work and sport, In honor of 130 years birth of Milutin Milanković, Banja Luka, 10.-13.09.2009., Proceedings, Book 1, pp. 108-113. 556.53-048 (497.11 Republika Srpska), ISBN 978-99955-619-2-5, COBISS.BH-ID 1196568 
 10. M. Vidović, D. Nikolić, J. Krstić, I. Trajković, Karakteristike flaširanih voda sa područja Srbije, Deveta međunarodna konferencija „Vodovodni i kanalizacioni sistemi“, Jahorina, Pale, 28-30. maja 2009., Zbornik radova, str. 66-72. ISBN 978-86-82931-29-4, COBISS.SR-ID 158530316
 11. Milka Vidović, Zoran Nikić, Boban Milovanović, Jelena Krstić, Kvalitet podzemnih voda duboke izdani u području severnog Banata, Sedma međunarodna konferencija „Vodovodni i kanalizacioni sistemi“, Jahorina, Pale, 10-12. maja 2007., Zbornik radova, str. 93-98. ISBN 978-86-82931-22-5, COBISS.SR-ID 139904268
 12. Milka Vidović, Značaj, primena i kondicioniranje vode u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, III savetovanje o vodama „Voda u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji“, Sombor 26-28. oktobar 2006., Zbornik radova, Savez hemičara i tehnologa Srbije, str. 4-8.
 13. Milka Vidović, Zoran Nikić, Sadržaj trihalometana u vodama bogatim huminskim materijama, Peta jubilarna međunarodna konferencija, „Kvalitet vode, smanjenje gubitaka vode i odvođenje otpadnih voda“, Jahorina, Pale, 18-20.maj 2005., Zbornik radova, str. 206-212. ISBN 99938-813-0-9

Референце у примењеним и развојнм истраживањима:

 1. Методе за лабораторијско испитивање индустријских вода за потребе ДП "ТЕРМОЕЛЕКТРАНА – СЕНТА" у  СЕНТИ, март 1991.
 2. Стручни налаз и анализа послова и радних задатака са посебним условима рада кад су у питању микроклиматске и хемијске штетности, ДД "ЕЛЕКТРОН" КИКИНДА, фебруар 1993.
 3. Анализа хемијских, биолошких и микроклиматских штетности у ДП "Мокрин", КИКИНДА, март, 1993.
 4. Анализа хемијских, биолошких и микроклиматских штетности у ПДД "ТОПОЛА", КИКИНДА, август, 1993.
 5. Стручни налаз и анализа послова и радних задатака са посебним условима рада кад су у питању микроклиматске и хемијске штетности, ЕПС – "ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА" ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА, КИКИНДА, семптембар, 1993.
 6. Стручни налаз и анализа послова и радних задатака са посебним условима рада кад су у питању микроклиматске и хемијске штетности, ЕПС – "ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА" ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА, КИКИНДА, април, 1995.
 7. Испитивање и оптимизовање рада линије за омекшавање воде Д.Д. "ЛЕПЕНКА" НОВИ КНЕЖЕВАЦ, октобар 1994.
 8. Испитивање и оптимизовање рада линије за омекшавање и производњу деминерализоване воде у ДД "ХИНОМ", НОВО МИЛОШЕВО, 1995.
 9. Испитивање и оптимизовање рада линије за омекшавање и производњу деминерализоване воде у ДД "ФЕРМИН", СЕНТА, 1995.
 10. Стручни налаз и анализа послова и радних задатака са посебним условима рада кад су у питању микроклиматске и хемијске штетности, ДД "Пекара" КИКИНДА, јул, 1996.
 11. Испитивање вредности параметара који прате контролу система хемијске припреме воде и водено-парног пута, ДД "ЛЕПЕНКА" НОВИ КНЕЖЕВАЦ, октобар, 1998.
 12. Анализа квалитета флуида на водено- парном путу у ДД "ФЕРМИН" СЕНТА, децембар, 1999.
 13. Анализа вредности параметара који прате контролу система хемијске припреме воде и водено-парног пута, ДД "ЛЕПЕНКА" НОВИ КНЕЖЕВАЦ, јануар, 1999.
 14. Анализа квалитета флуида на водено- парном путу у "РУМА-ГУМА" РУМА, август 1999.
 15. Техно-еколошка студија испитивања отпадних вода фабрике целулозе и папира, ДД "ЛЕПЕНКА" НОВИ КНЕЖЕВАЦ, 1999 – 2001.
 16. Анализа решења и пројектне документације за хемијску припрему воде и водено-парни пут у  ДД "ФЕРМИН" СЕНТА, фебруар, 2000.
 17. Квалитет флуида на водено-парном путу, Дрвно-индустријско деоничко друштво "ПЕТАР ДРАПШИН" КАЊИЖА, март, 2002.
 18. Припрема расхладне воде и решења проблема на линији расхладне воде, "РУМА-ГУМА" РУМА, август, 2000.
 19. Хемијски третман (прање) котла и наџор над санирањем корозије на водено-парном путу, Д.О.О. "Хемотерм" Панчево - Дрвно-индустријско деоничко друштво "Петар Драпшин" Кањижа, мај, 2002.
 20. Анализа капацитета јоноизмењивачких смола са хемијске припреме воде, "Енергокомерц" ВРБАС, октобар, 2002.
 21. Квалитет отпадних вода фабрике шећера "ТЕ-ТО" Сента и утицај на квалитет вода реке Тисе, Сента 2003.
 22. Анализа утицаја фабрике сточне хране "АГРОЖИВ" у Владимировцу на животну средину и заштићени природни објекат Делибатску пешчару, "АГРИКОНСС" ДОО, Панчево 2003.
 23. Испитивање квалитета вода фабрике "АЛЕВА" Нови Кнежевац и утицај на квалитет површинских вода Великог новокнежевачког канала, Нови Кнежевац, 2003-2004.
 24. Мониторинг подземних вода јужно-бачког округа са аспекта квалитета вода намењених водоснабдевању становништва, СОМБОР, 2004.
 25. Квалитет отпадних вода фабрике шећера "ТЕ-ТО" Сента и утицај на квалитет вода реке Тисе, Сента 2004.
 26. Главни технолошки пројекат обраде фабричког кондензата у фабрици « Galaxy Ruma-Guma» Београд, новембар, 2004.
 27. Анализа капацитета јоноизмењивачких смола са хемијске припреме воде, "Флора" Бечеј, мај, 2005.
 28. Анализа стања и капацитета јоноизмењивачких смола са хемијске припреме воде, « Star-šećer» Фабрика шећера, Нова Црња, мај, 2005.
 29. Стање аерозагађења градског подручја Лазаревца, Годишњи извештај 2004/2005 Геоинститут, Београд, 2005.
 30. Аерозагађење околине ТЕ „Колубара“, Годишњи извештај за 2004/2005, Геоинститут Београд, 2005.
 31. Стање аерозагађења градског подручја Уба, Извештај 2005/2006,Геоинститут, Београд, 2006.
 32. Решење проблема квалитета воде за пиће у МЗ Руски Крстур (Пројекат пилот постројења), Руски Крстур, 2006.
 33. Ревизија пројеката фабрике воде „МАКИШ 2“, Београд 2006.
 34. Микробиолошка разградња воде у лагунама шећеране Суноко "Бачка" у Врбасу, 2008.
 35. Микробиолошка разградња воде у лагунама шећеране Суноко "Доњи Срем" у Пећинцима, 2008.
 36. Микробиолошка разградња отпадне воде у "биорол"-у и лагунама шећеране Суноко "Јединство" у Ковачици, 2008.
 37. Систем мониторинг и биотехнолошка ревитализација отпадне воде из АД "Бачка", Фабрика шећера, Врбас, Sunoco group, 2009.
 38. Систем мониторинг и биотехнолошка ревитализација отпадне воде из АД "Бачка", Фабрика шећера, Врбас, Sunoco group, 2010.
 39. Систем мониторинг и биотехнолошка ревитализација отпадне воде из АД “Бачка”, Фабрика шећера, Врбас, Sunoco group, 2011.
 40. Главни пројекат Постројење за пречишћавање отпадних вода прве фазе туристичког центра “Јабучко Равниште” на Старој Планини, Elkoms d.o.o. Пројектовање инжењериг и консалтинг, Београд, Београд, јун, 2011.
 41. Систем мониторинг и биотехнолошка ревитализација отпадне воде из АД “Бачка”, Фабрика шећера, Врбас, Sunoco group, 2011.
 42. Идејни пројекат реконструкције постројења за пречишћавање отпадних вода индустријског комплекса “Горење – Хоме” Зајечар , E.W.E. Ecosystems d.o.o. Пројектовање, инжењеринг и консалтинг, Београд, Београд, април 2012.
 43. Главни пројекат реконструкција постројења за пречишћавање отпадних вода индустријског комплекса “Горење – Хоме” Зајечар, E.W.E. Ecosystems d.o.o. Пројектовање, инжењеринг и консалтинг, Београд, Београд, мај 2012.
 44. Решење проблема квалитета воде за пиће у МЗ Крушчић (Главни пројекат постројења за пречишћавање воде за пиће насеља Руски Крстур и Крушчић, свеска 2), Београд, септембар 2012.
 45. Главни пројекат постројења за пречишћавање отпадних вода у Трговишту, Београд,  јул 2013.
 46. Главни пројекат постројења за пречишћавање отпадних вода општине Црна Трава са СБР технологијом, E.W.E. Ecosystems d.o.o. Пројектовање, инжењеринг и консалтинг, Београд, Београд, септембар 2013. 
 47. Ревизија пројекта „Доградња ППВ штранда и изградња новог резервоара Штранд, Књига ИИ, свеске 1 и 2 и 3, Процесно-технолошки део, Јануар 2014.    
 48. Главни пројекат реконструкције спољне канализационе мреже за прикупљање, одвођење и пречишћавање санитарних, технолоских и атмосферских вода за потребе фабрике за пуњење воде ,, Sweet water" - ,,Водавода”, на к.п. 699/1, КО Ракари, Бања Врујци, Књига 2: Технолошке отпадне воде , Београд, април 2014.
 49. Главни пројекат реконструкције спољне канализационе мреже за прикупљање, одвођење и пречишћавање санитарних, технолоских и атмосферских вода за потребе фабрике за пуњење воде ,, Sweet water" - ,,Водавода”, на к.п. 699/1, КО Ракари, Бања Врујци, Књига 1: Санитарне отпадне воде капацитета 20ЕС са СБР технологијом, Београд, април 2014.   
 50. Комисија за технички преглед за издавање употребне дозволе „Постројење за пречишћавање пијаће воде „Букуља““, Аранђеловац, Август 2015.