• 1 Центар за хемију
 • 2 Центар за електрохемију
 • 3 Центар за микроелектронске технологије
 • 4 Центар за катализу и хемијско инжењерство
 • 5 Центар за материјале и металургију
 • 6 Центар за екологију и техноекономику
 • 7 Центар за ремедијацију
 • Центар за хемију

  Основна и примењена истраживања у области: органске, биоорганске, медицинске хемије, молекулског моделовања, биохемије и биотехнологије, полимерних материјала, инструменталне анализе, геохемије и заштите животне средине. Европски валидна акредитација ИСО 17025
  Опширније...
 • Центар за електрохемију

  Један од центара-оснивача ИХТМ. Препознатљив у светским научним круговима, бави се истраживањима и стручним експертизама у синтези и карактеризацији електрокаталитичких материјала, галванотехници, електрометалургији, корозији и заштити од корозије.
  Опширније...
 • Центар за микроелектронске технологије

  Ми смо водећи центар за научна истраживања из области микро и наносистемских технологија у Србији и на западном Балкану, акредитовани као центар изузетних вредности. Специјализовани смо за МЕМС и НЕМС израду сензора, детектора и различитих других структура, направа и система.
  Опширније...
 • Центар за катализу и хемијско инжењерство

  Центар за катализу и хемијско инжењерство (ЦКХИ) представља водећу институцију у земљи из области катализе и хемијског инженујерства са читавим спектром активности на пољу катализе, каталитичких процеса и хемијског инжењеринга, од фундаменталних истраживања и развоја нових тефнологија до апликативне примене резултата у индустрији.
  Опширније...
 • Центар за материјале и металургију

  Област истаживања ЦММ су савремени магнетни, електроконтактни и фрикциони материјали, композити и легуре укључујући развој, синтезу, карактеризацију и примену, као и оптимизација технолошких процеса у циљу повећања енергетске ефикасности.
  Опширније...
 • Центар за екологију и техноекономику

  Центар за Екологију и ТехноЕкономику (ЦЕТЕ) је научноистраживачка, истраживачко-развојна и консултантска јединица НУ ИХТМ, која се бави лабораторијским истраживањима и испитивањима вода и предмета опште употребе, пројектовањем и израдом техничке доку-ментације технолошких процеса као и маркет инжењерингом и управљањем развојем у процесним индустријама.
  Опширније...
 • Центар за ремедијацију

  Центар за ремедијацију је део научног института ИХТМ-а који се бави истраживањем у областима: проучавање и примена биоремедијације у циљу елиминације опасних токсичних супстанци из животне средине проучавање и примена…
  Опширније...

Новости

 • НУ ИХТМ је уписан на листу партнера ЕФСА +

  Драге колеге,

  захваљујући статусу кандидата за приступање ЕУ отворена је могућност нашег учествовања у предприступним програмима

  Опширније...
 • Humboldt Kolleg 2018 +

  У току је скуп: Humboldt Kolleg 2018: "Sustainable Development and Climate Change: Connecting Research, Education, Policy

  Опширније...
 • Обавештење +

  Обавештење о именовању Извршног руководиоца Лабораторије Центра за хемију ИХТМ, акредитоване одлуком Акредитационог тела Србије бр.

  Опширније...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Пројекти

Пројекти
Најзначајнији међународни и домаћи пројекти

Сазнајте више

Истраживачи

Истраживачи
Научна, истраживачка и стручна звања

Сазнајте више

Опрема

Опрема
Капитална и стандардна опрема и доступност

Сазнајте више

ОИ 172065 “Нековалентне интеракције pi-система и њихова улога у молекулском препознавању”

Министарство просвете и науке Републике Србије

Врста пројекта:

Основна истраживања

Трајање пројекта

2011. и даље

Координатор пројекта: Хемијски факултет Универзитета у Београду

Реализатори пројекта:

 • Институт за хемију, технологију и металургију Универзитета у Београду
 • Хемијски факултет Универзитета у Београду
 • Иновациони центар Хемијског факултета Универзитета у Беогреаду
 • Институт за нуклеарне науке “Винча” Универзитета у Београду
 • Математички факултет Универзитета у Београду
 • Природноматематички факултет Универзитета у Новом Саду

Руководилац пројекта: Др Снежана Зарић, редовни професор

Тема и циљ пројекта:

Нековалентне интеракције pi-система и молекулско препознавање ће бити проучавани у неколико типова молекулских система: (а) у органским ароматичним молекулима (б) у комплексима прелазних метала и (в) у биомолекулима. У истраживању ћемо користити информатички приступ за проучавање кристалних структура из база података (Кембричка банка података и Протеинска банка података), квантно хемијске прорачуне, као и прорачуне молекулске динамике. Нови молекули са pi-системима биће синтетисани и описани спектроскопским методама. Један од важних резултата биће потпуно описивање и разумевање природе и улоге паралелних интеракција воде са ароматичним прстеновима у различитим системима укључујући биомолекуле. У системима са прелазним металима проучићемо особине и природу интра- и интермолекулских метал-лиганд ХН-pi интеракција, стекинг интеракција хелатних прстенова и СН-pi интеракција хелатних прстенова. Биће описан утицај различитих фактора на ове интеракције и откривена тежња ка одређеном типу интеракција. Молекулском динамиком ћемо добити резултате у вези са улогом pi-интеракција у молекулском препознавању у протеин-протеин и протеин-лиганд интеракцијама. Заједнички резултат ових проучавања нековалентних интеракција pi-система биће улога нековалентних интеракција pi-система у молекулском препознавању у различитим молекулским системима од кристалних структура до биомолекула.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ