IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Dr Milka Vidović

Naučni savetnik
Rukovodilac Centra za ekologiju i tehnoekonomiku

 

 

 

 

pdfPreuzmite biografiju u PDF formatu

Adresa:

NU IHTM Centar za ekologiju i tehnoekonomiku (CETE), Univerzitet u Beogradu,
Njegoševa 12, 11001 Beograd, Srbija
Telefon: +381113370225
Faks: +381113370225
Elektronska pošta: vidovic@ihtm.bg.ac.rs; mivibgd@yahoo.com

Obrazovanje:

2002 Doktor nauka, Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu

1998 Specijalista sanitarne hemije, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naučno zvanje:

2015 Naučni savetnik

Članstva u društvima:

 • Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo
 • Srpsko farmaceutsko društvo, Sekcija sanitarne hemije
 • Društvo za zaštitu voda
 • Srpsko hemijsko društvo
 • Inženjerska komora Srbije

Profesionlno iskustvo:

 • 2011 – danas Naučna ustanova, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu, Centar za ekologiju i tehnoekonomiku 
 • 2006 – 2011 Naučna ustanova, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu, Sektor za ekologiju i tehnoekonomiku 
 • 2006 – 2006 IHTM – Preduzeće za tehnološki razvoj, Beograd 
 • 2003 – 2006 Geoinstitut, Beograd 
 • 1998 – 2003 Zavod za zaštitu zdravlja, Kikinda
 • 1994 – 1998 Specijalizacija sanitarne hemije, Farmaceutski fakultet u Beogradu, VMA, Beograd
 • 1991 – 1994 Medicinski centar u Kikindi
 • 1981 – 1991 Metanolsko - sirćetni kompleks (MSK), Kikinda

Nagrade i priznanja:

Nagrada za najbolji rad “Concentration of cadmium in human media depending on smoking” na Petom internacionalnom simpozijumu i izložbi o zagađenjima u životnoj sredini u Centralnoj i Istočnoj Evropi, Prag 2000.

Oblasti interesovanja: 

 • Kvalitet vode (voda za piće, podzemna i površinska voda i otpadna voda)
 • Procesi tretmana vode
 • Vodeno-hemijski režimi u termoenergetskim postrojenjima
 • Zaštita životne sredine, distribucija i efekti teških metala u biljkama, zemljištu i efekti po ljudsko zdravlje
 • Geohemijska i geomedicinska istraživanja u oblasti zaštite životne sredine
 • Metode za degradaciju cijanotoksina

Profesionalna i naučna dostignuća: 

 • Odgovorni projektant tehnoloških procesa (licenca 371)
 • Odgovorni izvođač radova na izgradnji tehnoloških postrojenja (licenca 475) 
 • Uvođenje nekoliko novih istraživačkih oblasti, uključujući i metode za određivanje cijanotoksina i metode za degradaciju i uklanjanje cijanotoksina; kao i distribucija teških metala u životnoj sredini i njihova detekcija u humanom materijalu

Znanje jezika: Engleski jezik

Glavni projekti:

Osnovna istraživanja: 

 • 2011 - 2016 ON 176018 Geološka i ekotoksikološka istraživanja u identifikaciji geopatogenih zona toksičnih elemenata u akumulacijama vode za piće – istraživanje metoda i postupaka smanjivanja uticaja biogeohemijskih anomalija, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (rukovodilac projekta)
 • 2006-2010 ON 146021 B Geološka i ekotoksikološka istraživanja u identifikaciji geopatogenih zona toksičnih elemenata i prirodne radioaktivnosti u akumulacijama vode za piće u Republici Srbiji Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (rukovodilac projekta)

Istraživačko – razvojni projekti:

 • 2004-2007 TD 7033B - Uvođenje sistema kontrole vodno-hemijskog režima termoenergetskih objekata, Ministarstvo za nauku i životnu sredinu Republike Srbije
 • TR 6721A - Razvoj procesa i postrojenja za proizvodnju specijalnih hemijskih derivata glacijalne sirćetne kiseline, Ministarstvo za nauku i životnu sredinu RS
 • 2002-2004 0277 - Unapređenje kvaliteta voda u višenamenskim akumulacijama u Republici Srbiji
 • TR 6737 - Unapređenje prečišćavanja vode za piće i zaštite akumulacija voda u Republici Srbiji, Ministarstvo za nauku i životnu sredinu RS

REFERENCE U PRIMENJENIM I RAZVOJNIM ISTRAŽIVANJIMA

 1. Metode za laboratorijsko ispitivanje industrijskih voda za potrebe DP "TERMOELEKTRANA – SENTA" u  SENTI, mart 1991.
 2. Stručni nalaz i analiza poslova i radnih zadataka sa posebnim uslovima rada kad su u pitanju mikroklimatske i hemijske štetnosti, DD "ELEKTRON" KIKINDA, februar 1993.
 3. Analiza hemijskih, bioloških i mikroklimatskih štetnosti u DP "Mokrin", KIKINDA, mart, 1993.
 4. Analiza hemijskih, bioloških i mikroklimatskih štetnosti u PDD "TOPOLA", KIKINDA, avgust, 1993.
 5. Stručni nalaz i analiza poslova i radnih zadataka sa posebnim uslovima rada kad su u pitanju mikroklimatske i hemijske štetnosti, EPS – "ELEKTROVOJVODINA" ELEKTRODISTRIBUCIJA, KIKINDA, semptembar, 1993.
 6. Stručni nalaz i analiza poslova i radnih zadataka sa posebnim uslovima rada kad su u pitanju mikroklimatske i hemijske štetnosti, EPS – "ELEKTROVOJVODINA" ELEKTRODISTRIBUCIJA, KIKINDA, april, 1995.
 7. Ispitivanje i optimizovanje rada linije za omekšavanje vode D.D. "LEPENKA" NOVI KNEŽEVAC, oktobar 1994.
 8. Ispitivanje i optimizovanje rada linije za omekšavanje i proizvodnju demineralizovane vode u DD "HINOM", NOVO MILOŠEVO, 1995.
 9. Ispitivanje i optimizovanje rada linije za omekšavanje i proizvodnju demineralizovane vode u DD "FERMIN", SENTA, 1995.
 10. Stručni nalaz i analiza poslova i radnih zadataka sa posebnim uslovima rada kad su u pitanju mikroklimatske i hemijske štetnosti, DD "Pekara" KIKINDA, jul, 1996.
 11. Ispitivanje  vrednosti parametara koji prate kontrolu sistema hemijske pripreme vode i vodeno-parnog puta, DD "LEPENKA" NOVI KNEŽEVAC, oktobar, 1998.
 12. Analiza kvaliteta fluida na vodeno- parnom putu u DD "FERMIN" SENTA, decembar, 1999.
 13. Analiza vrednosti parametara koji prate kontrolu sistema hemijske pripreme vode i vodeno-parnog puta, DD "LEPENKA" NOVI KNEŽEVAC, januar, 1999.
 14. Analiza kvaliteta fluida na vodeno- parnom putu u "RUMA-GUMA" RUMA, avgust 1999.
 15. Tehno-ekološka studija ispitivanja otpadnih voda fabrike celuloze i papira, DD "LEPENKA" NOVI KNEŽEVAC, 1999 – 2001.
 16. Analiza rešenja i projektne dokumentacije za hemijsku pripremu vode i vodeno-parni put u  DD "FERMIN" SENTA, februar, 2000.
 17. Kvalitet fluida na vodeno-parnom putu, Drvno-industrijsko deoničko društvo "PETAR DRAPŠIN" KANJIŽA, mart, 2002.
 18. Priprema rashladne vode i rešenja problema na liniji rashladne vode, "RUMA-GUMA" RUMA, avgust, 2000.
 19. Hemijski tretman (pranje) kotla i nadzor nad saniranjem korozije na vodeno-parnom putu, D.O.O. "Hemoterm" Pančevo - Drvno-industrijsko deoničko društvo "Petar Drapšin" Kanjiža, maj, 2002.
 20. Analiza kapaciteta jonoizmenjivačkih smola sa hemijske pripreme vode, "Energokomerc" VRBAS, oktobar, 2002.
 21. Kvalitet otpadnih voda fabrike šećera "TE-TO" Senta i uticaj na kvalitet voda reke Tise, Senta 2003.
 22. Analiza uticaja fabrike stočne hrane "AGROŽIV" u Vladimirovcu na životnu sredinu i zaštićeni prirodni objekat Delibatsku peščaru, "AGRIKONSS" DOO, Pančevo 2003.
 23. Ispitivanje kvaliteta voda fabrike "ALEVA" Novi Kneževac i uticaj na kvalitet površinskih voda Velikog novokneževačkog kanala, Novi Kneževac, 2003-2004.
 24. Monitoring podzemnih voda južno-bačkog okruga sa aspekta kvaliteta voda namenjenih vodosnabdevanju stanovništva, SOMBOR, 2004.
 25. Kvalitet otpadnih voda fabrike šećera "TE-TO" Senta i uticaj na kvalitet voda reke Tise, Senta 2004.
 26. Glavni tehnološki projekat obrade fabričkog kondenzata u fabrici «Galaxy Ruma-Guma» Beograd, novembar, 2004.
 27. Analiza kapaciteta jonoizmenjivačkih smola sa hemijske pripreme vode, "Flora" Bečej, maj, 2005.
 28. Analiza stanja i kapaciteta jonoizmenjivačkih smola sa hemijske pripreme vode, «Star-šećer» Fabrika šećera, Nova Crnja, maj, 2005.
 29. Stanje aerozagađenja gradskog područja Lazarevca, Godišnji izveštaj 2004/2005 Geoinstitut, Beograd, 2005.
 30. Aerozagađenje okoline TE „Kolubara“, Godišnji izveštaj za 2004/2005, Geoinstitut Beograd, 2005.
 31. Stanje aerozagađenja gradskog područja Uba, Izveštaj 2005/2006,Geoinstitut, Beograd, 2006.
 32. Rešenje problema kvaliteta vode za piće u MZ Ruski Krstur (Projekat pilot postrojenja), Ruski Krstur, 2006.
 33. Revizija projekata fabrike vode „MAKIŠ II“, Beograd 2006.
 34. Mikrobiološka razgradnja vode u lagunama šećerane Sunoko "Bačka"u Vrbasu, 2008.
 35. Mikrobiološka razgradnja vode u lagunama šećerane Sunoko "Donji Srem"u Pećincima, 2008.
 36. Mikrobiološka razgradnja otpadne vode u "biorol"-u i lagunama šećerane Sunoko "Jedinstvo "u Kovačici,2008.
 37. Sistem monitoring i biotehnološka revitalizacija otpadne vode iz AD "Bačka", Fabrika šećera, Vrbas, Sunoco group 2009.
 38. Sistem monitoring i biotehnološka revitalizacija otpadne vode iz AD "Bačka", Fabrika šećera, Vrbas, Sunoco group 2010.
 39. Sistem monitoring i biotehnološka revitalizacija otpadne vode iz AD “Bačka”, Fabrika šećera, Vrbas, Sunoco group 2011.
 40. Glavni projekat Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda prve faze turističkog centra “Jabučko Ravnište” na Staroj Planini, Elkoms d.o.o. Projektovanje inženjerig i konsalting, Beograd, Beograd, jun,2011.
 41. Sistem monitoring i biotehnološka revitalizacija otpadne vode iz AD “Bačka”, Fabrika šećera, Vrbas, Sunoco group 2011.
 42. Idejni projekat rekonstrukcije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda industrijskog kompleksa “Gorenje – Home” Zaječar , E.W.E. Ecosystems d.o.o. Projektovanje, inženjering i konsalting, Beograd, Beograd april 2012.
 43. Glavni projekat rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda industrijskog kompleksa “Gorenje – Home” Zaječar , E.W.E. Ecosystems d.o.o. Projektovanje, inženjering i konsalting, Beograd, Beograd maj 2012.
 44. Rešenje problema kvaliteta vode za piće u MZ Kruščić (Glavni projekat postrojenja za prečišćavanje vode za piće naselja Ruski Krstur i Kruščić, sveska 2), Beograd, septembar 2012.
 45. Glavni projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Trgovištu, Beograd,  jul 2013.
 46. Glavni projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda opštine Crna Trava sa SBR tehnologijom, E.W.E. Ecosystems d.o.o. Projektovanje, inženjering i konsalting, Beograd, Beograd, septembar 2013.
 47. Revizija projekta „Dogradnja PPV štranda i izgradnja novog rezervoara Štrand, Knjiga II, sveske 1 i 2 i 3, Procesno-tehnološki deo, Januar 2014.    
 48. Glavni projekat rekonstrukcije spoljne kanalizacione mreže za prikupljanje, odvodjenje i prečišćavanje sanitarnih, tehnoloskih i atmosferskih voda za potrebe fabrike za punjenje vode ,,Sweet water" - ,,Vodavoda”, na k.p. 699/1, KO Rakari, Banja Vrujci, Knjiga 2: Tehnološke otpadne vode , Beograd, april 2014.
 49. Glavni projekat rekonstrukcije spoljne kanalizacione mreže za prikupljanje, odvodjenje i prečišćavanje sanitarnih, tehnoloskih i atmosferskih voda za potrebe fabrike za punjenje vode ,,Sweet water" - ,,Vodavoda”, na k.p. 699/1, KO Rakari, Banja Vrujci, Knjiga 1: Sanitarne otpadne vode kapaciteta 20ES sa SBR tehnologijom, Beograd, april 2014. 
 50.  Komisija za tehnički pregled za izdavanje upotrebne dozvole „Postrojenje za prečišćavanje pijaće vode „Bukulja““, Aranđelovac, Avgust 2015.  

Glavne publikacije:

Monografije:

 1. Milka Vidović, Kadmijum i cink u životnoj sredini (Cadmium and Zinc in the Environment), MONOGRAFIJA, Posebna izdanja, MAJ 2014, Zadužbina Andrejević (suizdavač Naučna ustanova Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerziteta u Beogradu), Beograd, 90 str. ISBN 978-86-525-0174-8, ISSN 1450-801X, 359, COBISS.SR-ID 207493388
 2. Miroslava Kristiforović, Zdenka Jevtić, Milka M. Vidović, Vojislav Mišolić, Aleksandar Ćorac, Higijena sa medicinskom ekologijom, Priručnik sa praktikumom, Ortomedics, Novi Sad, 2003., str. 10-80, 192-256., ISBN 86- 7120-028-0 

Poglavlja u knjigama:

 1. Milka M. Vidović and Voja B. Gordanić, Chapter 5: Hydrogeological-geochemical characteristics of groundwater in East Banat, Pannonian Basin, Serbia, In Hydrogeology – A Global Perspective, pp. 159-180, InTech, Croatia, Rijeka, February, 2012. ISBN 978-953-51-0048-5
 2. Milka M. Vidović, Dušan Bogunović, Divna Vidović, Cadmium residue in placenta tissue and umbilical cord blood, (in: Trase Elements in the Environment-Their Distribution and Effects, B. Markert and K. Friese, Eds.), Elsevier Science, Oxford, (2000), pp. 507-514. ISBN 0-444-50532-6

Radovi u časopisima:

 1. Ćirić, M., Gavrilović, B., Subakov–Simić, G., Krizmanić, J., Vidović, M., Zebić, G. (2015), Driving factors influencing spatial and temporal variations in the structure of phytoplankton functional groups in a temperate reservoir. Oceanological and Hydrobiological Studies Vol. 44, Issue 4, 431-444.  DOI: 10.1515/ohs-2015-0000, ISSN 1730-413X, eISSN 1897-3191
 2. Vojin Gordanić, Milka Vidović, Ivana Trajković, Saša Rogan, Geochemical mapping of riverbank profiles in the basin area of the river Ibar: Role in the establishing the geochemical basis for the assessment of anthropogenic influence on the environment, Mining and Metallurgy Engineering Bor 2(2015): 37-52. UDK: 551.49/.051(28)(282.1)(045)=111, ISSN: 2334-8836. online strane: 113-128 ,  doi:10.5937/MMEB1502113G 
 3. Milka Vidović, Vojin Gordanić, Ivana Trajković, Sanja Jovanić, Hydrogeochemical investigation of ground water and surface water in the neogene - quaternary sediments, Mining and Metallurgy Engineering Bor 2(2015): 1-12. UDK: 551.49/.051(28)(282.1)(045)=111, ISSN: 2334-8836 online strane: 101-112 , doi:10.5937/MMEB1502101V.
 4. Milka M. Vidović, Marko N. Rodić, Marija U. Vidović, Ivana S. Trajković and Sanja Z. Jovanić, Assessment of the trophic status by monitoring of reservoir’s water quality, Journal of Water Resource and Protection, 7(1):1-13. Jan 2015. http://dx.doi.org/10.4236/jwarp.2015.71001,Google-based IF (2014) = 0,85.  ISSN 1945-3094, ISSN Online 1945-3108
 5. Žarko Nestorović,Milan Trifković, Mirko Borisov, Vladimir Petrović, Milka Vidović, Mogućnosti korišćenja postojećih geodetskih mreža za utvrđivanje raseda na malim područjima, Izgradnja 69 (2015) 1-2, 495-499, ISSN 0350-5421
 6. Svetlana Nikolić, Vesna Vujačić, Milka Vidović, Ljiljana Mojović, Branislav Nikolić, Kvalitet vode reke Veliki Lug posle Mladenovca do ušća u Kubršnicu na teritoriji opštine Smederevska Palanka (The Quality of the Veliki Lug river from Mladenovac to the Mouth in Kubršnica in the Municipality of Smederevska Palanka), Ecologica, Vol. 22, No 78, Beograd, 2015, str. 175-178 (UDC:504.4:628.12.032(497.11). Naučno stručno društvo za zaštitu životne sredine "Ecologica" UDC:502.7, ISSN 0354-3285; COBISS.SR-ID 80263175
 7. Vesna Vujačić, Svetlana Nikolić, Milka Vidović, Branislav Nikolić, Sanja Kicošević, Prerada cementacionog bakarnog taloga, Ecologica, No 74, Godina XXI, Beograd, 2014, str. 299 – 302. Naučno stručno društvo za zaštitu životne sredine „Ecologica” UDC:502.7, ISSN 0354–3285; COBISS.SR–ID 80263175
 8. Gavrilović, B., Popović, S., Ćirić, M., Gotovina, Ž., Pantelić, A., Subakov-Simić, G. & Vidović, M. (2014). Seasonal aspects of water quality in the Grlište reservoir, Eastern Serbia. The Environment, 1: 17-21. ISSN 1450-5533 (Print); e-ISSN 2406-1778 (Online); COBISS.SR-ID 61416450. UDK: 556.1(497.11) Link: http://environment.gef.bg.ac.rs/files/PDF/3_Gavrilovic%20-%20FINAL.pdf
 9. Milka M. Vidović, Ivana S. Trajković, Saša S. Rogan, Vladimir M. Petrović, Sanja Z. Jovanić, Removal of manganese and iron from groundwater in the presence of hydrogen sulfide and ammonia, Journal of Water Resource and Protection, 6(19):1781-1792, Dec 2014 Google-based IF (2014) = 0,85. http://dx.doi.org/10.4236/jwarp.2014.619159,ISSN 1945-3094, ISSN Online 1945-3108
 10. Dijana Pantelić, Jelica Simeunović, Zorica Svirčev, Milka Vidović, Ivana Trajković, Cyanotoxins: characteristics, production and degradation routes in drinking water treatment with reference to the situation in Serbia, Chemosphere 91 (2013) 421–441.IF (2013) = 3,499; IF (5god, 2013) = 3,867. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2013.01.003
 11. Milka M. Vidović, Miloš D. Ćirić, Marko N. Rodić, Ivana S. Trajković, Sanja Z. Kicošević, 2013. Long term changes in trophic status and environmental parameters of Grlište reservoir, Serbia, Water and Sanitary Technology, XLIII (4-5): 21-36. ISSN 0350-5049, COBISS.SR-ID 4034818.
 12. Svirčev Z., Drobac D., Tokodi N., Vidović M., Simeunović J., Miladinov-Mikov M., Baltić V.,  Epidemiology of primary liver cancer in Serbia and possible connection with cyanobacterial blooms, J Environ Sci Health C Environ Carcinog Ecotoxicol Rev. 2013; 31(3):181-200. IF (2012) = 3,565, IF (5god, 2012) = 5,661. doi: 10.1080/10590501.2013.824187
 13. Vesna S. Cvetković, Nataša M. Vukićević, Ilija D. Tomić, Milka M. Vidović, Jovan J. Jovićević, Removal of arsenic from water by the sand microalloyed with magnesium and aluminium, Water and Sanitary Technology, XLII (3), str. 41-48, 2012 Belgrade. ISSN 0350-5049; COBISS.SR-ID 4034818
 14. Drobac Damjana, Svirčev Zorica, Tokodi Nada, Vidović Milka, Baltić Vladimir, Božić-Krstić Verica, Lazić Dragana, Pavlica Tatjana, Microcystins-potential risk factors in carcinogenesis of primary liver cancer in Serbia,Geographica Pannonica, Volume 15 (2011), Issue 3, str. 70-80. ISSN 0354-8724 (hard copy), ISSN 1820-7138 (online)
 15. Milka M. Vidović, Jovan N. Jovićević, Jelena D. Krstić, Ilija D. Tomić, Saša S. Rogan, The influence of pH on removal of H2S and natural organic matter by anion resin, Desalination and Water treatment, 2010 (21) 255-263.DOI. 10.5004/dwt.2010.1545. IF (2010) = 0,752; IF (5god.2012) = 0,919, ISSN 1944-3994
 16. Milka M. Vidović, Boban Milovanović, Ivana S. Trajković, Jelena G. Momić, Ilija Tomić, Reduction of Trihalomethanes Forming Potential by Adsorption of Natural Organic Matter on Ionic Exchange Resins, JWater Resource and Protection, 2010 (2) 137-142.DOI.10.4236/jwarp.2010.22016. IF ( ISI Web of KnowledgeISSN 1945-3094, ISSN Online 1945-3108
 17. Milka M. Vidović, Jovan N. Jovićević, Jelena D. Krstić, Ilija D. Tomić, Saša S. Rogan, The influence of pH on removal of H2S and natural organic matter by anion resin, Desalination and Water treatment, 2010 (21) 255-263.DOI. 10.5004/dwt.2010.1545. IF (2010) = 0,752; IF (5god.2012) = 0,919, ISSN 1944-3994. 
 18. Zorica Svirčev, Svetislav Krstić, Marica Miladinov-Mikov, Vladimir Baltić, and Milka Vidović, Freshwater Cyanobacterial Blooms and Primary Liver Cancer Epidemiological Studies in Serbia, Journal of Environmental Science and Health, Part C, 27 (2009) pp. 36-55. DOI: 10.1080/10590500802668016, ISSN 1059-0501, Environmental Sciences, IF = 3,353, (2008), 17/163
 19. Ž. Stanković, M. Borišev, Slobodanka Simić, Milijana Vučković, Ružica Igić, Milka Vidović, and B. Miljanović, Macrophytes of the Grlište reservoir (Serbia): Fifteen years after its establishment, Arch. Biol. Sci., 61 (2009) pp. 267-278. DOI 10.2298/ABS0901267S, ISSN 0354-4664, IF = 0,658, (2008), 7/380
 20. Jovan N. Jovićević, Vesna S. Cvetković, Milka M. Vidović, The significance of redox potential as an indicator for quality of drinking water, Water and Sanitary Technology, Association for water technology and Sanitary engineering, godina XXXIX (5), 2009., pp. 23-28.UDK: 628.16.033, ISSN 0350–5049, COBISS.SR-ID 4034818, IF = 0,081, (2008), 309/380
 21. Milka Vidović, Jelena Krstić, Olivera Grozdić, Jelena Momić, Ivana Trajković, Revitalization of rotational biological contractors, Water and Sanitary Technology, Association for water technology and Sanitary engineering, godina XXXIX (6), 2009., pp. 35-40.UDK: 628.35, ISSN 0350–5049, COBISS.SR-ID 4034818, IF = 0,081, (2008), 309/380
 22. Zoran Nikić, Milka Vidović, Milica Nadeždić, Boban Milovanović, Geological effect on the Grlište reservoir water quality, Geographica Pannonica, International Scientific Journal, 11 (2007), pp. 28-31. ISSN 0354-8724, UDC 05:91(497.1)=20, IF = 0,464 (2008), 73/38
 23. Zoran Nikic, Milka Vidovic, Hydrogeological conditions and quality of ground waters in nothern Banat, Pannonian basin, Environ Geol, 52 (2007) pp. 1075-1084. DOI 10.1007/s00254-006-0547-z, ISSN 0943-0105, Environmental Sciences, IF = 1,026, (2008), 113/163
 24. Zorica Svirčev, Jelica Simeunović, Gordana Subakov-Simić, Svetislav Krstić, Milka Vidović, Freshwater Cyanobacterial Blooms and Cyanotoxin Production in Serbia in the Past 25 Years, Geographica Pannonica, International Scientific Journal, 11 (2007), pp. 32-38. ISSN 0354-8724, UDC 05:91(497.1)=20, IF = 0,464 (2008), 73/380
 25.                 Milka Vidović, Zoran Nikić, Boban Milovanović, Water Quality of the North Banat Basal Aquifer System, Geographica Pannonica, International Scientific Journal, 10 (2006) pp. 43-46. ISSN 0354-8724, UDC 05:91(497.1)=20, IF = 0,464, (2008), 73/380
 26. Milka Vidovic, Asim Sadibasic, Svetlana Cupic, and Mila Lausevic, Cd and Zn in atmospheric deposit, soil, wheat, and milk, Environmental Research, 97 (2005) pp. 26-31. DOI 10.1016/j.envres.2004.05.008, ISSN 0013-9351, Environmental Sciences, IF = 2,556, (2006), 22/144
 27. Milka M. Vidović, Mila Laušević, Asim Sadibašić, Mihail Kocubovski, Divna Vidović, Assessment of pregnant women exposure to lead in the North Banat Region of Yugoslavia, Journal of Balkan Ecology, Vol. 5  No. a4, (2002), pp. 430-434., ISSN 1311-0527
 28. Dušan Bogunović, Milka M. Vidović, Mila Laušević, Divna Vidović, Transport olova kroz placentu, krv pupčane vrpce i plodovu vodu, Ginekološko-akušerski glasnik, vol.1, broj 1-2, Beograd (2000), str. 22-25.  
 29. Miroslava Kristiforović-Ilić, Dušan Bogunović, Milka M. Vidović, K.Švan, Magdolna Slavić, Antropogeni činioci u ratnom okruženju kod nas, Glasnik antropološkog društva Jugoslavije, (35), Beograd (1999-2000), str. 187-200., ISSN 0351-1480
 30. Milka M. Vidović, Zoran Čukić, Istraživanje mogućnosti uklanjanja huminskih materija iz vode bazno makroporoznim smolama, Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske, (39), Banja Luka, 1996., str. 175-180., ISSN 0354-7450; UDC 628.161.2
 31. Zoran Čukić, Milka M. Vidović, M. Perišić, Efekti smanjenja THM potencijala vode slabo baznim makroporoznim smolama, Voda i sanitarna tehnika, časopis udruženja za tehnologiju vode, Beograd, God. XIX, jul, 1989., avgust br. 4, str. 31-35. 

Predavanja po pozivu:

 1. Milka Vidović, Marko Rodić, Marija Vidović, Ivana Trajković, Sanja Jovanić, Razvojne faze u životu akumulacije i procena trofičkog statusa (Developtmental stages in the life of reservoir and assessment of the trophic status), Sedmi međunarodni kongres Ekologija, zdravlje, sport 7th International Congress „Ecology, Health, Work, Sport“), Banja Luka 21.-23. maj 2015., Proceedings, Zbornik radova, pp. 144-149. 502/504(082), 504:613(082), COBISS.BH-ID 5008664, ISBN 978-99955-619-5-6
 2. Milka Vidović, Vojin Gordanić, Vesna Spasic-Jokić, Saša Rogan and Vladimir Petrović,  Hydrogeochemical characteristics of underground aquifer level, lakes and surface flows of the area of Bela Crkva-ecological status, 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2013, Albena Co., Bulgaria, 17-22 June, 2013, Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining, Conference Proceedings, Volume II, pp.203-210, DOI:10.5593/sgem2013, ISSN:1314-2704, ISBN 978-954-91818-8-3. h impact 3 (ISI Web of Knowledge)
 3. Milka Vidović, Ivana Trajković, Marko Rodić, Saša Rogan, Vladimir Petrović, Kvalitet flaširanih voda kao indikator njihove zdravstvene ispravnosti, Fifth International Congress „Ecology, Health, Work, Sport“, Banja Luka 06.-09.09.2012., Proceedings, Book 1, pp. 309-318. COBISS.BH-ID 1196568, ISBN 987-99955-619-2-6.
 4. , Vojin Gordanić, Prof. Dr. Vesna Spasić-Jokić, Bojan Gavrilović, Ivana Trajković, Hydrogeochemical investigation and environmental status of ground water and water accumulations in the neogene-quaternary sediments of Bela Crkva,12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2012, Albena Resort, Bulgaria 17-23 June, 2012, Conference Proceedings, Volume III, pp.713-720. DOI:10.5593/SGEM_GeoConference, ISSN:1314-2704. h impact 3 (ISI Web of Knowledge).
 5. Milka Vidović, Transport olova kroz humane medijume, Fourth International Congress „Ecology, Health, Work, Sport“ Global changes - A challenge for ecology, health, work and sport, Banja Luka 08.-10.09.2011., Proceedings, Book 1, pp. 229-234.
 6. Milka Vidović, Jovan Jovićević, Microcystins removal and degradation methods, 16th Academy of Studenica „Cyanobacteia and human health“, Abstract book,  July, 1-3. 2011. Novi Sad, Serbia, pp. 41.
 7. Milka Vidović, Zorica Svirčev, Jovan Jovićević, Ivana Trajković, Ilija Tomić, Mikrocistini kao ekotoksikološki problem u akumulacijama vode za piće-struktura i metode degradacije, Jedanaesta međunarodna konferencija „Vodovodni i kanalizacioni sistemi", Jahorina-Pale 25-27.maja 2011., Zbornik radova, str.125-134. ISBN 978-86-82931-41-6, COBISS.SR-ID 183722252
 8. Milka Vidović, Otpadne vode iz industrije za proizvodnju i preradu mleka, Međunarodna konferencija „Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad“, Subotica 29. marta -1. aprila 2010., Zbornik radova, Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, str. 82-85. ISBN 978-86-82931-34-8, COBISS.SR-ID 174159628
 9. Milka Vidović, Divna Vidović, Lilijana Sokolova Đokić, Ivana Trajković, Jelena Momić, Transplacental transport of cadmium, Third Inernational Congress „Ecology, Health, Work, Sport“ Global changes - A challenge for ecology, health, work and sport, In honor of 130 years birth of Milutin Milanković, Banja Luka, 10.-13.09.2009., Proceedings, Book 1, pp. 108-113. 556.53-048 (497.11 Republika Srpska), ISBN 978-99955-619-2-5, COBISS.BH-ID 1196568 
 10. Milka Vidović, Zoran Nikić, Boban Milovanović, Jelena Krstić, Kvalitet podzemnih voda duboke izdani u području severnog Banata, Sedma međunarodna konferencija „Vodovodni i kanalizacioni sistemi“, Jahorina, Pale, 10-12. maja 2007., Zbornik radova, str. 93-98. ISBN 978-86-82931-22-5, COBISS.SR-ID 139904268
 11. Milka Vidović, Značaj, primena i kondicioniranje vode u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, III savetovanje o vodama „Voda u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji“, Sombor 26-28. oktobar 2006., Zbornik radova, Savez hemičara i tehnologa Srbije, str. 4-8.
 12. Milka Vidović, Zoran Nikić, Sadržaj trihalometana u vodama bogatim huminskim materijama, Peta jubilarna međunarodna konferencija, „Kvalitet vode, smanjenje gubitaka vode i odvođenje otpadnih voda“, Jahorina, Pale, 18-20.maj 2005., Zbornik radova, str. 206-212. ISBN 99938-813-0-9

Lična web stranica: 

http://labs.researcherid.com/mashlets/rid/mashletsServer.jsp?rid=B-2604-2013&mid=ResearcherIDBadge