IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

Марко Јоновић

Истраживач сарадник

 

 

 

 

 

Адреса:

Центар за електрохемију
Његошева 12, 11000 Београд 6, ПАК 125213, Србија Телефон: +381 11 3370389
Факс: +381 11 3370390
Мобилни телефон: +381 60 6666578
Електронска пошта: marko.jonovic@ihtm.bg.ac.rs

Образовање:

2013 Дипломирани инжењер технологије, Технолошко – металуршки факултет, Универзитет у Београду

Звања:

2013 Истраживач приправник
2015 Истраживач сарадник

Чланства у друштвима:

Професионлно искуство:

2013 – Саветник за хемикалије
2013 – ИХТМ – Центар за електрохемију

Награде и признања:

Области интересовања: Развој нових инкапсулационих и ензимских технологија за производњу биокатализатора и биолошки активних компонената

Стручне вештине: рад на IR- спектрофотометру, рад са Mathworks Matlab софтвером, рад на HPLC-у

Цитираност:

Знање језика: Енглески језик

Најзначајнији пројекти:

Основна истраживања:

2013- Утицај рударског отпада из РТБ-а Бор на загађење водотокова са предлогом мера и поступака за смањење штетног дејства на животну средину, Министарство науке, просвете и техоношког развоја Републике Србије, евиденциони број пројекта - ТР-37001

Изабране публикације:

Публиковани радови:

  1. Љ., Аврамовић, М., Бугарин, З., Стефановић, Л., Обрадовић, М., Јоновић, Р., Јоновић, Р., Марковић, Утицај рудничког отпада из РТБ Бор на околне водотокове, Заштита материјала 54, 2013, УДЦ:628.16:622
  2. Р., Јоновић, Љ., Аврамовић, М., Бугарин, Р., Марковић, З., Стефановић, М., Јоновић, Процес лужења бакра из рударског отпада са отпадним водама, Заштита материјала 54, 2013, УДЦ:669.35:622.722.002.84
  3. Lj., Avramović, Z., Stefanović, M., Bugarin R., Jonović, R., Marković , V., Gredić, M., Jonović, J., Đorđević, Characterizationof soil in the coastal area of the Bor River, Zastita Materijala, Volume 57, 2016, 378 – 382, UDC:631.421/.425(497.11)
  4. M., Žuža, N., Milašinović, M., Jonović, J., Jovanović, M., Kalagasidis Krušić, B., Bugarski, Z., Knežević-Jugović, Design and characterization of alcalase–chitosan conjugates as potential biocatalysts, Bioprocess and Biosystems Engineering, Volume 40, Issue 11, 2017, 1713 –1723, ISSN: 1615-7591 (Print) 1615-7605 (Online)

Саопштења:

  1. L., Avramović, R., Jonović, M., Bugarin, R., Marković, J., Stevanović, M., Jonović, Leaching of flotatioan tailings 18th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2014, Budapest, Hungary, 2014,  10-12
  2. R., Jonović, Lj., Avramović, M., Bugarin, Z., Stefanović, M., Jonović, The methods of oxidation of sulphide form  of copper from flotation tailings, 18th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2014, Budapest, Hungary, 2014, 10-12
  3. R. Jonović, Z.Sefanović,M. Jonović, Lj.Avramović, R. Kovačević, J. Petrović, J. Đorđević, The Influence of Polluted Environmental of the Bor Region on the Quality of Plants, 47th international October Conference of Mining and Metallurgy, Bor Lake, Bor, Serbia, 2015, 455-458
  4. Lj., Avramović, R., Jonović, M., Bugarin, J., Stevanović, V., Gardić, R., Marković, M., Jonović, Phisico-Chemical Caracterization of Soil Contaminated by Mining Waste in The Valley of The Bor River, The 47th  International October Conference on Mining and Metallurgy, Bor Lake, Bor, Serbia, 2015, 449-454
  5. M., Pantović, Z., Stević, M., Rajčić-Vujasinović, D., Antić, M., Košević, G., Šekularac, M., Jonović, Computer System for Electrochemical Investigations of Materials, The 47th  International October Conference on Mining and Metallurgy, Bor Lake, Bor, Serbia, 2015, 523-528
  6. 6.  M., Jonović , M., Žuža, Z., Knežević-Jugović,  B., Bugarski, Optimization of Alcalase Immobilization on the Alginate Beads Obtained by Electrostatic Extrusion, BioTech 2017 and 7th Czech-Swiss Symposium with Exhibition, Prague, June 13-17, 2017, University of Chemistry and Technology, Prague, 2017, 179-180

Лична WEB страница: http://www.researcherid.com/rid/E-2847-2015