IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

Др Јелена Ловић

Виши научни сарадник

 

 

 

 

 

Адреса:

ИХТМ - Центар за електрохемију
Технолошко-метакуршки факултет, Карнегијева 4, IV спрат, соба 453 б
11120 Београд, Пак 135804, Србија Телефон: +381113370389
Факс: +381113370389
Електронска пошта: jlovic@tmf.bg.ac.rs, jelena.lovic@ihtm.bg.ac.rs

Образовање:

Дипломирала 1995.
Магистрирала 2000.
Докторирала 2006.

Звања:

Истраживач приправник од 1997.
Истраживач сарадник од 2000.
Научни сарадник од 2007.

Чланства у друштвима: Чланица Српског Хемијског Друштва (СХД) и Међународног Електрохемијског Друштва (ISE)

Професионлно искуство:

2000. једномесечни боравак на Катедри за примењену физику, Универзитет Турку, Финска
2005. једномесечни боравак на Институту за катализу и површинску хемију, Краков, Пољска
Од 1997. запослена у ИХТМ-Центар за електрохемију

Награде и признања:

2018. Grand Prix “Проналазаштво-Београд 2018“ Савез проналазача и аутора техничких унапређења Београд зa Рачунарски заснован систем за асистенцију при дијагностици малигних обољења, аутора: M.A. Ивић, И. Рељин, Д. Mијин, J. Ловић, С.Стевановић, Б. Рељин, С. Петровић, Д. Вуковић, M. Mиливојевић, Н. Maлишић, Н. Шуњеварић

Области интересовања: Припрема и електрохемијска карактеризација електрода за оксидацију органских молекула, деградација антибиотика, пестицида

Стручне вештине: Рад на Волталабу, Аутолабу и ПАР уређају

Знање језика: Говори енглески, служи се италијанским

Најзначајнији пројекти:

Међународни:*

2016-2017. Еурека пројекат „Рачунарски заснован систем за асистенцију при дијагностици малигних обољења“, E!9991, ((Србија-Бугарска, руководилац др. Милка Аврамов Ивић, научни саветник ИХТМ))
2007-2009. Српско-Пољски пројекат: ИХТМ-Центар за електрохемију - Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Science, Краков, Пољска, под називом “Електрокаталитички процеси на наночестицама платинских метала“
2004-2006. Српско-Пољски пројекат: ИХТМ-Центар за електрохемију - Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Science, Краков, Пољска, под називом “Нове аноде у горивим спреговима: електрокаталитички процеси на PtBi легурама“
…..
Основна истраживања:*
од 2011. „Нов приступ дизајнирању материјала за конверзију и складиштење енергије”
2006 -2010. „Нови материјали за примену у горивим спреговима са полимерном мембраном”
2001-2005. „Електрокатализа на наноматеријалима од модел система до реланих катализатора”

....

Изабране публикације:

Публиковани радови:

 1. D. Lović, N.R. Elezović, B.M. Jović, P. Zabinski, Lj. Gajić-Krstajić, V.D. Jović, “Electrodeposited AgPd alloy coatings as efficient catalysts for the ethanol oxidation reaction”, Int. J. Hydrogen Energ., 43 (2018) 18498-18508. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.08.056
 2. Lović, S. Stevanović, B. Andjelković, S. Petrović, D. Vuković, N. Prlainović, D. Mijin, N.D. Nikolić, M. Avramov Ivić, “Electrochemical glucose biosensor with the characterization of surface morphology and content of glucose oxidase-glutaraldehyde-cysteine layers on gold electrode”, Int. J. Electrochem. Sci., 13 (2018) 12340 – 12348, doi: 10.20964/2018.12.59
 3. Jelena D. Lović, Vladimir D. Jović, “Electrochemical behaviour of electrodeposited Pd and PdNi coatings for the ethanol oxidation reaction in alkaline solution“ J. Electrochem. Sci. Eng. 8(1) (2018) 39-47.
 4. Bojan Božić, Jelena Lović, Nebojša Banjac, Željko Vitnik, Vesna Vitnik, Dušan Mijin, Gordana Ušćumlić, Milka Avramov Ivić, “Voltammetric and Quantum Investigation of Selected Succinimides”, Int. J. Electrochem. Sci., 13 (2018) 4285 – 4297.
 5. Jelena Lović, Nemanja Trišović, Jelena Antanasijević, Milka Avramov Ivić, “Electrochemical behaviour of sildenafil citrate at gold and 6 cystein modified gold electrode in acid solution”, J. Electrochem. Sci. Eng. 8(2)(2018) 163-170.
 6. Jelena D. Lović, Vladimir D. Jović, “Electrodeposited Pd and PdNi coatings as electrodes for the electrochemical oxidation of ethanol in alkaline media”, J. Solid State Electrochem. 21 (2017) 2433-2441.
 7. Nebojša D. Nikolić, Predrag M. Živković, Jelena Lović, Goran Branković, “Application of the general theory of disperse deposits formation in an investigation of mechanism of zinc electrodeposition from the alkaline electrolytes” J. Electroanal. Chem. 785 (2017) 65–74.
 8. D. Lović, “Electrochemical Oxidation of Methanol and Ethanol on Electrodeposited Pd and PdNi-Coated Electrodes”, Russ. J. Appl. Chem., 90 (2017) 2039-2045
 9. Kristina D. Radosavljević, Jelena D. Lović, Dušan Ž. Mijin, Slobodan D. Petrović, Milka B. Jadranin, Aleksandar R. Mladenović, Milka L. Avramov Ivić, "Degradation of azithromycin using Ti/RuO2 anode as catalyst followed by DPV, HPLC–UV and MS analysis", Chem. Pap. 71 (2017) 1217-1224
 10. Jelena Lović, “Correlation between formic acid oxidation and oxide species on Pt(Bi)/GC and Pt/GC electrode through the effect of forward potential scan limit“ Journal of Chemistry (ISSN 0973-4945) Volume 2017, Article ID 1783250, https://doi.org/10.1155/2017/1783250
 11. Lović, S. Stevanović, N.D. Nikolić, S. Petrović, D. Vuković, N. Prlainović, D. Mijin and M. Avramov Ivić, Glucose Sensing Using Glucose Oxidase-Glutaraldehyde-Cysteine Modified Gold Electrode, Int. J. Electrochem. Sci., 12 (2017) 5806 – 5817, doi: 10.20964/2017.07.65
 12. Jelena Lović, Nemanja Trišović, Jelena Antanasijević, Nebojša D. Nikolić, Sanja Stevanović, Dušan Mijin, Dragan Vuković, Aleksandar Mladenović, Slobodan Petrović, Milka Avramov Ivić, “Electrochemical determination of sildenafil citrate as standard, in tablets and spiked with human serum at gold and cystein modified gold electrode” J. Electroanal. Chem., 782 (2016) 103-107.
 13. Jelena D. Lović, Dušan Ž. Mijin, Mića B. Jovanović, Olivera S. Glavaški, Tijana M. Zeremski, Slobodan D. Petrović and Milka L. Avramov Ivić, “An investigation of tebuconazole degradation using a gold electrode”, CR. Chim., 19 (2016) 639-645
 14. Milka Avramov Ivić, Jelena Antanasijević, Nemanja Trišović, Davor Antanasijević, Jelena Lović, Dušan Mijin and Slobodan Petrović, “A Chemometrical Analysis of Voltammetric Data for Simultaneous Determination of Phenobarbital Sodium and Paracetamol Obtained at a Gold Electrode“, J. Electrochem. Sci., 11 (2016) 5935 – 5951
 15. Ljiljana Tolić, Jelena Lović, Slobodan Petrović, Dušan Mijin, Svetlana Grujić, Mila Laušević, Milka Avramov Ivić, “Investigation of electrochemical behavior of anisomycin on gold electrode followed by hplc–ms/ms analysis” Comm., 58 (2015) 20.
 16. Nemanja P. Trišović Bojan Dj. Božić, Jelena D. Lović, Vesna D. Vitnik, Željko J. Vitnik, Slobodan D. Petrović, Milka L. Avramov Ivić, “Electrochemical characterization of phenytoin and its derivatives on bare gold electrode”, Electrochim. Acta 161 (2015) 378.
 17. D. Lović, S. I. Stevanović, D. V. Tripković, A. V. Tripković, R. M. Stevanović, V. M. Jovanović and K. Dj. Popović, “ Insight into electrocatalytic stability of low loading Pt-Bi/GC and Pt/GC clusters in formic acid oxidation”, J. Solid State Electrochem., 19 (2015) 2223.
 18. Dj. Popović, J.D.Lović, "Formic acid oxidation at platinum-bismuth catalysts", J. Serb. Chem. Soc. 80 (2015) 1217–1249.
 19. J.D. Lović, S.I. Stevanović, D.V. Tripković, V.V. Tripković, M. Stevanović, K.Dj. Popović, V.M. Jovanović, “Formic acid oxidation at platinum-bismuth clusters” J. Elechem. Soc., 161 (2014) H547.
 20. Jelena Mirković, Jelena Lović, Milka Avramov-Ivić, Dušan Mijin, “Electrooxidative Behavior of Arylazo Pyridone Dyes and TheirInclusion Complexes on Gold Electrode in 0.1 M NaOH”, Electrochim. Acta, 137 (2014) 705.
 21. D. Lović, S.I. Stevanović, D.V. Tripković, V.M. Jovanović, R. M. Stevanović, А.V. Tripković, K.Dj. Popović, “Catalytic activities of Pt thin films electrodeposited onto Bi coated glassy carbon substrate toward formic acid oxidation”, J. Electroanal. Chem., 735 (2014) 1.
 22. D.Lović, D.V. Tripković, K.Dj. Popović, V.M. Jovanović, A.V. Tripković, “Electrocatalytic properties of Pt-Bi electrodes towards the electrooxidation of formic acid”, J.Serb.Chem.Soc., 78 (2013) 1189.
 23. Stevanovic, D. Tripkovic, J. Rogan, J. Lović, K. Popovic, A. Tripkovic, V.M. Jovanovic, "Microwave assisted polyol synthesis of carbonsupported platinum based bimetallic catalysts for ethanol oxidation" J. Solid State Electrochem., 16 (2012) 3147.
 24. D. Lović, M.D. Obradović, D.V. Tripković, K.Dj. Popović, V.M. Jovanović,

S.Lj. Gojković, A.V. Tripković “High activity and stability of  Pt2Bi catalyst in formic acid oxidation”, Electrocatalysis, 3 (2012) 346

 1. Jelena Lović, Ksenija Popović, Amalija Tripković, "Elektrokatalitičke osobine nanočestica legura PtRu/C u oksidaciji malih organskih molekula: poređenje sa katalizatorom Pt/C", Hemijska Industrija 66(2012)335.
 2. D.Lović, A.V. Tripković, K.Đ. Popović, "Impact of the modification of carbon-supported, Pt-based catalysts by irreversibly adsorbed Sn, Ru and Rh on ethanol oxidation" J.Serb.Chem.Soc., 76 (2011) 1523.
 3. V. Tripković, J.D.Lović, K.Đ. Popović, "Comparative study of ethanol oxidation at Pt-based nanoalloys and UPD-modified particles", J.Serb.Chem.Soc., 75 (2010) 1559.
 4. V. Tripković, K.Dj. Popović, J.D. Lović, V.M. Jovanović, S.I. Stevanović, D.V. Tripković and A. Kowal "Promotional effect of Snad on the ethanol oxidation at Pt3Sn/C catalyst" Electrochem. Comm., 11 (2009) 1030.
 5. Đ. Popović, J.D.Lović, A.V. Tripković and P.K. Olszewski, "Activity of carbon supported Pt3Ru2 nanocatalyst in CO oxidation", J.Serb.Chem.Soc., 74 (2009) 965.
 6. Tripković, S. Gojković, K. Popović, J.D. Lović, A. Kowal, "Study of the kinetics and influence of Biir on formic acid oxidation on Pt2Ru3 / C", Electrochim. Acta, 53 (2007) 887.
 7. V. Tripković, K.Đ. Popović, J.D.Lović, "Kinetic study of methanol oxidation on Pt2Ru3 / C catalyst in alkaline media", J.Serb.Chem.Soc., 72 (2007) 1095.
 8. D.Lović, "The kinetics nad mechanism of methanol oxidation on Pt and PtRu catalysts in alkaline and acid media" J.Serb.Chem.Soc., 72 (2007) 709.
 9. V. Tripković, S. Lj. Gojković, K.Đ. Popović, J.D.Lović, "Methanol oxidation at platinum electrodes in acid solution: comparison between model and real catalysts", J.Serb.Chem.Soc., 71 (2006) 1333.
 10. D.Lović, S. Lj. Gojković, K.Đ. Popović, D.V. Tripković, A.V. Tripković, "Structural effects in electrocatalysis: formic acid oxidation at model and real Pt catalysts" Mat.Sci.Forum, 518(2006) 259-265
 11. D. Lović, A.V. Tripković, S.Lj. Gojković, K.Đ. Popović, D.V. Tripković, P. Olszewski, A. Kowal, "Kinetic study of formic acid oxidation on carbon-supported platinum electrocatayst", J. Electroanal. Chem., 581 (2005) 294.
 12. V.Tripković,V.M. Jovanović, K.Đ.Popović, J.D.Lović, A. Kowal, "Particle size effect: methanol oxidation on supported Pt catalyst in alkaline solution", Mat.Sci.Forum, 494(2005) 229-234
 13. V.Tripković, K.Đ.Popović, J.D.Lović, N.M. Marković, V. Radmilović "Formic acid oxidation on Pt/Ru catalysts: temperature effects", Mat.Sci.Forum, 494(2005) 223-228
 14. M. Jovanović, S. Terzić, A.V. Tripković, K. Dj. Popović, J.D. Lović, " The effect of electrochemically treated glassy carbon on the activity of supported Pt catalyst in methanol oxidation" Electrochem. Comm., 6 (2004) 1254.
 15. V.Tripković, K.Đ.Popović, J.D.Lović, "Study of supported Pt and PtRu catalysts in methanol and formic acid oxidation”, Mat.Sci.Forum.453 (2004) 121.
 16. V.Tripković, K.Dj.Popović, J.D.Lović, V.M. Jovanović, A. Kowal, "Methanol oxidation at platinum electrodes in alkaline solution: comparison between supported catalysts and model systems", J. Electroanal. Chem., 572 (2004) 119.
 17. V.Tripković, K.Đ.Popović, J.D.Lović, "Comparison of formic acid oxidation at supported Pt catalyst and at low-index Pt single crystal electrodes in sulfuric acid solution”, J.Serb.Chem.Soc., 68 (2003)849.
 18. Jelena Lović, Ksenija Popović, Amalija Tripković, "Oksidacija metanola na Pt i Pt/Ru nanokatalizatorima u alkalnoj sredini", Tehnika LXIII - Novi materijali,1/2003, str.3-7.
 19. V.Tripković, K.Dj.Popović, J.D.Lović, "The influence of the oxygen-containing species on the electrooxidation of the C1 - C4 alcohols at some platinum single crystal surfaces in alkaline solution", Electrochim. Acta, 46 (2001) 3163.
 20. V.Tripković, K.Dj.Popović, J.D.Lović, "A time effect in the early stages of a surface oxidation at a Pt(111) plane in alkaline solution", J.Serb.Chem.Soc., 66 (2001) 825.
 21. Amalija Tripković, Ksenija Popović, Jelena Lović, "Elektrohemijske reakcije na definisanim površinama: redukcija ugljendioksida na Pt(111) elektrodi", Tehnika LXI - Novi materijali, 2/2001 (2001) NM6.
 22. M.Dražić, A.V.Tripković, K.Đ.Popović, J.D.Lović, "Kinetic and mechanistic study of hydroxyl ion electrosorption at the Pt(111) surface in alkaline media", J. Electroanal. Chem., 466 (1999) 155.
 23. V.Tripković, K.Đ.Popović, J.D.Momčilović, D.M.Dražić, "Kinetic and mechanistic study of methanol oxidation on a Pt(110) surface in alkaline media", Electrochim. Acta, 44 (1998) 1135.
 24. V.Tripković, K.Đ.Popović, J.D.Momčilović, D.M.Dražić, "Kinetic and mechanistic study of methanol oxidation on a Pt(100) surface in alkaline media", J.Electroanal.Chem., 448 (1998) 173.
 25. Tripković, K.Popović, J.Momčilović, D.Dražić, "Methanol oxidation on platinum low-index surfaces in sodium bicarbonate solution", J.Serb.Chem.Soc., 62 (1997) 885.
 26. V.Tripković, K. Đ.Popović, J.D.Momčilović, D.M.Dražić, "Kinetic and mechanistic study of methanol oxidation on a Pt(111) surface in alkaline media", J.Electroanal.Chem., 418 (1996) 9.

Саопштења:

 1. Jelena Lović, "PdNi alloys as efficient catalysts for alcohol oxidation", Četvrti međunarodni simpozijum o koroziji i zaštiti materijala, životnoj sredini i zaštiti od požara, p 55-59, Bar, Crna Gora, 2018.
 2. Avramov Ivić, J. Lović, J. Lađarević, D. Mijin, S. Stevanović, N. Nikolić, D. Vuković, S. Petrović, "Elektrohemijska degradacija esomeprazola na različitim elektrodama u cilju zaštite živone sredine" Četvrti međunarodni simpozijum o koroziji i zaštiti materijala, životnoj sredini i zaštiti od požara, p 61-65, Bar, Crna Gora, 2018.
 3. R. Elezović, J. D. Lović, B.M. Jović, P. Zabinski, G. Włoch, M.Tomić, V.D. Jović, ”Synthesis and characterization of Ag based alloys as beneficial catalysts for low temperature fuel cells application” 5th International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface, Book of abstracts, p 98-99 (P-30), Krakow, Poland, 2018.
 4. Milka Avramov Ivić, Jelena Lović, Dusan Mijin, Nemanja Trišović, Dragan Vuković, Sanja Stevanović, Nebojša Nikolić, Slobodan Petrović, ”Electroactivity of esomeprasol on gold electrode followed by atomic force and optical microscopy”, 5th International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface, Book of abstracts, p 58 (P-2), Krakow, Poland, 2018.
 5. Jelena Lović , Milka Avramov Ivić , Bojan Božić, Nebojša Banjac, Jelena Lađarević, Saša Drmanić, Dušan Mijin, Elektrohemijsko ispitivanje inkluzionih kompleksa odabranih sukcinimida sa β-ciklodextrinom i (2-hidroksipropil)-β-ciklodekstrinom, 55. Savetovanje Srpskog hemijskog društva, EH P-01 str. 19, Novi Sad, 2018.
 6. Jelena D. Lović, Vladimir D. Jović, “Catalytical activity of electrodeposited PdNi coatings for the ethanol oxidation in alkaline solution”, 6th RSE-SEE Conference, Book of abstracts, p 135 (P1 GN02), Balatonkenese, Hungary, 2017.
 7. Avramov Ivić, J. Lović, S. Stevanović, B. Andjelković, S. Petrović, D. Vuković, N. Prlainović, D. Mijin, N.D. Nikolić, “Characterization of surface morphology and content of layers of glucose sensor containing glucose oxidase-glutaraldehyde-cysteine on modified gold electrode”, 6th RSE-SEE Conference, Book of abstracts, p 139 (P2 AN01), Balatonkenese, Hungary, 2017.
 8. Milka L. Avramov Ivić, Jelena D. Lović, Dušan Ž. Mijin, Milka B. Jadranin, Kristina D. Radosavljević, Aleksandar R. Mladenović, Slobodan D. Petrović, “Degradation of azithromycin using Ti/RuO2 anode as catalyst followed by DPV, HPLC-UV and MS analysis”, 6th RSE-SEE Conference, Book of abstracts, p 140 (P2 AN02), Balatonkenese, Hungary, 2017.
 9. Milka L. Avramov Ivić, Jelena D. Lović, Dušan Ž. Mijin, Milka B. Jadranin, Kristina D. Radosavljević , Aleksandar R. Mladenović, Slobodan D. Petrović, Electrochemical degradation of azithromycin using Ti/RuO2 anode, XII symposium "Novel Technologies and Econocim Development", Book of abstracts p.112, 20-21.10.2017, Leskovac
 10. Avramov Ivić, J. Lović, S. Stevanović, B. Andjelković, S. Petrović, D. Vuković, N. Prlainović, D. Mijin, N.D. Nikolić, Surface morphology characterization of glucose oxidase-glutaraldehyde-cysteine sensor on modified gold electrode, XII symposium "Novel Technologies and Econocim Development", Book of abstracts p.80, 20-21.10.2017, Leskovac
 11. Lović, N.R. Elezović, B.M. Jović, P. Zabinski, V.D. Jović, „Elektrohemijska oksidacija etanola na elektrodeponovanim AgPd legurama u alkalnom rastvoru“, 54. Savetovanje Srpskog hemijskog društva, EH 06 str. 23, Beograd, 2017.
 12. Milka Avramov Ivić, Jelena Lović, Bojan Božić, Nebojša Banjac, Željko Vitnik, Vesna Vitnik, Gordana Ušćumlić, Dušan Mijin „Elektrohemijsko ispitivanje odabranih sukcinimida praćeno DFT analizom“, Savetovanje Srpskog hemijskog društva, EH 03 str. 20, Beograd, 2017.
 13. Lović, N. Prlainović, D. Mijin, S. Stevanović, B. Andjelković, S. Petrović, M. Avramov Ivić, “ Detekcija glukoze korišćenjem glukozooksidaza- glutaraldehid-cistein modifikovane elektrode od zlata primenom ciklične voltametrije”, 53. Savetovanje Srpskog hemijskog društva, str. 36, Kragujevac, 2016.
 14. D. Lović, D.Ž. Mijin, M. B. Jovanović, O. S. Glavaški, T. M. Zeremski, S. D. Petrović i M. L. Avramov Ivić, “Elektrohemijsko određivanje i degradacija tebukonazola na elektrodi od zlata praćena GC-MS analizom”, 52. Savetovanje Srpskog hemijskog društva, str.11-14, Novi Sad, 2015.
 15. Jelena Mirković, Jelena Lović, Milka Avramov Ivić, Dušan Mijin, Elektrooksidativno ponašanje arilazo piridonskih boja i njihovih inkluzionih kompleksa na elektrodi od zlata u 0,1 M NaOH, XI simpozijum "Savremene tehnologije i privredni razvoj", Zbornik izvoda radova str.120, 22-24.10.2015, Leskovac
 16. Nevena Ž. Prlainović , Sanja I. Stevanović , Jelena D. Lović , Milka L. Avramov Ivić  , Slobodan D. Petrović  , Dušan Ž. Mijin, “Glukozo oksidaza imobilisana na modifikovanu elektrodu od zlata za detekciju glukoze”, 52. Savetovanje Srpskog hemijskog društva, str. 34, Novi Sad, 2015.
 17. D. Lović, S.I. Stevanović, D.V. Tripković, K.Dj. Popović, R.M. Stevanović,V.M. Jovanović, A.V. Tripković, "Formic acid oxidation on low loadingPt-Bi catalyst: insights into electrocatalytic activity and stability", 65th Annual ISE Meeting, ise 141042, Lausanne, Switzerland 2014.
 18. Jelena Lović, Jelena Mirković, Milka Avramov-Ivić, Dušan Mijin, "Electrochemical behaviour of arilazo pyridone dyesand their 1:1 complexes with (2-hydropropil)-β-cyclodextrin on gold electrode", 65th Annual ISE Meeting, ise 141436, Lausanne, Switzerland 2014.
 19. D. Lović, S.I. Stevanović, D.V. Tripković, R.M. Stevanović, K.Dj. Popović, V.M. Jovanović, A.V. Tripković "Formic acid oxidation at platinum-coated bismuth deposits on glassy carbon substrate", Fourth Reginal Symposium on Electrochemistry of South-East Europe, ECS-P-04, Ljubljana, Slovenia, 2013.
 20. Stevanović, D. Tripković, J. Rogan, J. Lović, K. Popović, A. Tripković and V.M. Jovanović "Ehanol oxidation on carbon supported platinum based bimetallic catalysts synthesized by microwave assisted polyol procedure (Ise121660)", 63rd Annual ISE Meeting, ID s05a-052, Prague, Czech Republic 2012.
 21. D. Lović, M.D. Obradović, D.V. Tripković, K.Dj. Popović, V.M. Jovanović, S.Lj. Gojković and A.V. Tripković "High Activity and Stability of Pt2Bi Catalyst in Formic Acid Oxidation (Ise121520)", 63rd Annual ISE Meeting, ID s05a-063, Prague, Czech Republic 2012.
 22. D. Lović, S.I. Stevanović, K.Dj. Popović, R.M. Stevanović, V.M. Jovanović A.V. Tripković "Electrocatalytic Properties of Pt Thin Films Electrodeposited onto Bi Coated GC for Formic Acid Oxidation (Ise121610)", 63rd Annual ISE Meeting, ID s05a-033, Prague, Czech Republic 2012.
 23. Jelena D. Lović, Ksenija DJ. Popović, Amalija V. Tripković, "Effects of UPD adlayer of foreign metals on the oxidation of ethanol on carbon supported Pt-based catalysts", Second Regional Symposium on Electrochemistry of South-East Europe, Book of abstracts, p 61, Belgrade, Serbia, 2010.
 24. V.Tripković, A.V.Tripković, K.Dj.Popović, J.D.Lović, V.M. Jovanović, S.I. Stevanović, "Promotional effect of Snad on the ethanol oxidation at Pt3Sn/C catalyst" 60th Annual ISE Meeting, Beijing, China 2009.
 25. V.Tripković, K.Dj.Popović, J.D.Lović, "Formic acid oxidation on Pt2Ru3 nanocatalyst modified by Bi", 59th Annual ISE Meeting, S02-p- 065, Sevilla, Spain 2008.
 26. Dj.Popović, A.V.Tripković, J.D.Lović, "Activity of carbon supported Pt3Ru2 nanocatalyst in CO oxidation", 59th Annual ISE Meeting, S02-p- 053, Sevilla, Spain 2008.
 27. V.Tripković, S.Lj. Gojković, K.Dj.Popović, J.D.Lović, A. Kowal "Electrooxidation of formic acid on unmodified and Bi modified Pt2Ru3 nanocatalyst" First Reginal Symposium on Electrochemistry of South-East Europe, p 172, Rovinj, Croatia, 2008.
 28. V.Tripković, J.D.Lović, K.Dj.Popović, "Comparative study of formic acid oxidation on Pt and PtRu supported catalysts", 57th Annual ISE Meeting, S8-p- 80, Edinburgh, UK, 2006.
 29. V.Tripković, K.Dj.Popović, J.D.Lović, "Formic acid oxidation at model and real Pt catalysts" 7th Yugoslav materials research society conference, YUCOMAT 2004, p 51, Herceg Novi, Serbia and Montenegro 2005.
 30. V.Tripković, S.Lj. Gojković, K.Dj.Popović, J.D.Lović, D.V. Tripković, A. Kowal, "Kinetic study of formic acid oxidation at carbon-supported platinum electrocatalyst", 56th ISE Meeting, p 1095, Busan, Korea, 2005.
 31. V.Tripković, K.Dj.Popović, J.D.Lović, "Effect of temperature on the formic acid oxidation at supported PtRu catalyst in acid solution", 55th ISE Meeting, p 708, Thessaloniki, Greece, 2004.
 32. V.Tripković, K.Dj.Popović, J.D.Lović, "Methanol oxidation at supported Pt electrodes: anion effect", 55th ISE Meeting, p 710, Thessaloniki, Greece, 2004.
 33. V.Tripković, K.Dj.Popović, J.D.Lović, V.M. Jovanović, A. Kowal, "Methanol oxidation at platinum electrodes in alkaline solution: comparison between supported catalysts and model systems", 55th ISE Meeting, p 767, Thessaloniki, Greece, 2004.
 34. Tripković, K.Popović, J.Lović, A. Kowal, "Particle size effect: methanol oxidation on supported Pt catalyst in alkaline solution" 6th Yugoslav materials research society conference, YUCOMAT 2004, p 35, Herceg Novi, Serbia and Montenegro 2004.
 35. Tripković, K.Popović, J.Lović, "Temperature dependent surface electrochemistry on supported PtRu catalyst:formic acid oxidation" 6th Yugoslav materials research society conference, YUCOMAT 2004, p 24, Herceg Novi, Serbia and Montenegro 2004.
 36. Popović, A.Tripković, J.Lović, "Comparison of methanol oxidation at a supported Pt catalyst and Pt single crystal electrodes in alkaline media", 4th International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries on Chemical Sciences, p 105, Belgrade, Serbia and Montenegro, 2004.
 37. Tripković, K.Popović, J.Lović, "Study of formic acid oxidation at supported Pt and Pt/Ru catalysts in acid solution ", 4th International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries on Chemical Sciences, p 26, Belgrade, Serbia and Montenegro, 2004.
 38. Tripković, K.Popović, J.Lović, V.M. Jovanović, A. Kowal, " Ispitivanje oksidacije metanola na Pt nano katalizatorima u alkalnoj sredini" , XVI simpozijum o elektrohemiji SCG, str. 35. Kotor 2004.
 39. Tripković, S. Štrbac, K.Popović, J.Lović, " Study of support Pt and PtRu catalysts: methanol and formic acid oxidation", 5th Yugoslav materials research society conference, YUCOMAT 2003, p 48, Herceg Novi 2003.
 40. Jelena Lović, Ksenija Popović, Amalija Tripković, "Oksidacija metanola na Pt i Pt2Ru3 nanokatalizatorima u alkalnoj sredini", I seminar maldih naučnika "Nauka i inženjerstvo novih materijala" , str 7, SANU, Beograd 2002.
 41. Tripković, K.Popović, J.Lović, B.N.Grgur, "Kinetic and mechanistic study of methanol oxidation on the carbon supported Pt and Pt/Ru catalysts", 2001 Joint International Meeting (the 200th Meeting of The Electrochemical Society and the 52nd Annual ISE meeting), San Francisco, USA, 2001.
 42. Lović, A.Tripković, K.Popović, "Vremenski efekat oksidacije Pt(111) površine u alkalnoj sredini", XV jugoslovenski simpozijum o elektrohemiji, knjiga radova, str. 31, Palić, 2001.
 43. Tripković, K.Popović, J.Lović, "Oksidacija metanola na nanostrukturnim anodnim katalizatorima", XV jugoslovenski simpozijum o elektrohemiji, knjiga radova, str. 29, Palić, 2001.
 44. V.Tripković, K.Đ.Popović, J.D.Lović, A.Kowal, "Oxidation and reduction of D-glucose at Pt and Ni electrodes in alkaline media", 51st ISE Meeting, Warsaw, Poland, 2000.
 45. Đ.Popović, A.V.Tripković, J.D.Lović, "Kinetic and mechanistic study of ethanol oxidation at Pt low-index and some stepped surfaces in alkaline solution", 51st ISE Meeting, Warsaw, Poland, 2000.
 46. D.Lović, A.V.Tripković, K.Đ.Popović, "Two stage oxidation of a Pt(111) surface in sodium hydroxide solution", 2nd International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries on Chemical Sciences for Sustainable Development, Halkidiki, Greece, 2000.
 47. Đ.Popović, A.V.Tripković, J.D.Lović, "The role of a surface condition on the alcohol oxidation at low-index and stepped single crystal platinum electrodes in alkaline solution", 2nd International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries on Chemical Sciences for Sustainable Development, Halkidiki, Greece, 2000.
 48. V.Tripković, K.Đ.Popović, D.M.Dražić, J.D.Lović, "Role of electrosorbed OH species in the oxidation of methanol on Pt low-index surfaces", 49th ISE Meeting, Book of Abstracts, I-1-15-7, Kitakyushu, Japan, 1998.
 49. V.Tripković, K.Đ.Popović, J.D.Lović, D.M.Dražić, "Mechanism of methanol oxidation on low-index platinum surfaces in alkaline medium", 1st International Conference on Chemical Sciences and Industry South-East European Countries, PO368, Halkidiki, Greece, 1998.
 50. M.Dražić, A.V.Tripković, K.Đ.Popović, J.D.Lović, "Kinetika i mehanizam elektrosorpcije hidroksilnog jona na Pt(111) elektrodi u alkalnoj sredini", XIV jugoslovenski simpozijum o elektrohemiji, knjiga radova, str. 61, Bečići, 1998.
 51. V.Tripković, K.Đ.Popović, J.D.Lović, D.M.Dražić, "Mehanizam oksidacije metanola na niskoindeksnim monokristalima platine u alkalnoj sredini", XIV jugoslovenski simpozijum o elektrohemiji, knjiga radova, str. 57, Bečići, 1998.
 52. V.Tripković, K.Đ.Popović, J.Momčilović, D.Dražić, "Electrochemical behavior of a Pt(110) surface in alkaline media", ISE Meeting "Surface Electrochemistry", P-41, p. 143, Alicante, Spain, 1997.
 53. V.Tripković, K.Đ.Popović, J.Momčilović, D.Dražić, "Kinetic and mechanistic study of methanol oxidation on a Pt(110) surface in alkaline media", ISE Meeting "Surface Electrochemistry", P-2, p.75, Alicante, Spain, 1997.
 54. V.Tripković, K.Đ.Popović, J.Momčilović, D.Dražić, "Kinetic and mechanistic study of methanol oxidation on a Pt(100) surface in alkaline media", 48th ISE Meeting, Abstracts 1081, p. 1235, Paris, France, 1997.
 55. V.Tripković, K.Đ.Popović, J.Momčilović, D.Dražić, "Methanol oxidation on Pt(hkl) surfaces in sodium bicarbonate solutions", 48th ISE Meeting, Abstracts 871, p. 1006, Paris, France, 1997.

Лична WEB страница: https://www.researchgate.net/profile/Jelena_Lovic
                                        http://www.researcherid.com/rid/E-5174-2012