IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

Др Сања Мартиновић

Виши научни сарадник 

 

 

 

 

 

Адреса:

ИХТМ
Центар за електрохемију
Његошева 12, 11 000 Београд 6, Србија
ПАК 125213
(соба 307 на Технолошко-металуршком факултету; Карнегијева 4)

Телефон/Факс: 011 337 03 89
Електронска пошта: smartinovic@tmf.bg.ac.rs; s.martinovic@ihtm.bg.ac.rs

Образовање:

1997 Дипл. инж. металургије: Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду
2003 Магистар техничких наука: Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду
2005 Стручни испит; Уверење број: 759/T
2011 Доктор техничких наука: Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду

Звања:

1998 Истраживач приправник
2003 Истражвач сарадник
2012 Научни сарадник
2017 Виши научни сарадник

Чланства у друштвима:

Савез инжењера металургије Србије (СИМС)
Српско хемијско друштво
Друштво за керамичке материјале Србије
Комисија за стандарде ИСС (BO33)

Професионално искуство:

1998. -2013. Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина (ИТНМС)
2014. - Институт за хемију, технологију и металургију (ИХТМ) – Центар за електрохемију

Области интересовања:

Керамички, ватростални и сумпор-полимерни композитни материјали (синтеза и карактеризација)
Примена недеструктивих метода карактеризација (ултразвук и анализа слике) у циљу праћења деградације материјала током излагања екстремним условима (термо-шок, кавитација, ласер, агресивна средина)
Испитивање сорпције метала из отпадних индустријских вода

Цитираност: 219; h – index = 8 (Извор: Scopus, Jun 2018.)

Знање језика: енглески, француски

Најзначајнији пројекти:

Билатерални:

2018. – 2020. Билатерални пројекат у оквиру програма Павле Савић, партнерства Hubert Curien: ‘’Валоризација индустријског отпада у производњи еколошки прихватљивог материјала’’; Евиденциони број пројекта: 451-03-01963/2017-09/08; GeoRessources-UMR7359; Универзитет Лорен, Нанси, Француска.
Технолошки развој:
2011. – 2018. Имплементација савремених техничко-технолошких и еколошких решења у постојећим производним системима рудника бакра Бор и рудника бакра Мајданпек, ТР 33007, Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
2008. – 2010. Rразвој комецијалних производа на бази сумпорног бетона и сумпор-модификованог асфалта, ТР 19016, Министарство науке и технолошког развоја.
2005. – 2007. Елиминација и коришћење сумпора добијеног као споредни производ при преради нафте, ТД 7020 Б, Министарство науке и технолошког развоја.
2005. – 2007. Развој, технологија прераде и асортимана производа на бази силикатних, алумосиликатних и карбонатних минералних сировина, ТР 6706 Б, Министарство науке и технолошког развоја.
2002. – 2004. Пројектовање и израда постројења за примарну прераду истрошених уљних емулзија, МНТР 099 Б, Министарство науке и технолошког развоја.
2002. – 2004. Развој и производња нових конструкциооних и ватрсоатлних материјала за примену у металургији, грађевинарству и машиноградњи, МНТР 051; Министарство науке и технолошког развоја.
2001. – 2002. Развој и добијање функционалне кордијеритне керамике, Пројекат МНТР СРЈ (СЦГ), Reg. 4/1 -02-004/02-2.

Остало:
2004. Формирање индикатора одрживог развоја Републике Србије, Уговор бр. 2/090, Министарство за заштиту природних богатстава и животне средине.

Изабране публикације:

Монографије, поглавља у књигама:

1. Milica M. Vlahović and Sanja P. Martinović, The synthesis of sulfur-polymer matrix composite and morphological analysis of the samples in extreme conditions, Chapter 1 in Polymer-Matrix Composites, Materials, Mechanics and Applications, Editors Elias Rice, Beth Sparks, Polymer Science and Technology, Nova Science Publishers, Inc., New York, USA (2018) 1-55; ISBN (book): 978-1-53613-399-8.

2. Milica Vlahović, Predrag Jovanić, Sanja Martinović, and Tatjana Volkov Husović, Behavior of sulfur- polymer matrix composites with different fillers under acid and salt influence, Chapter 9 in Polymer-Matrix Composites: Types, Applications and Performance, Series: Polymer Science and Technology, Editor: Rakesh Kumar; Nova Science Publishers, Inc., New York, USA (2014) 215-240.

3. Milica Vlahović, Sanja Martinović, Predrag Jovanić, Tamara Boljanac, and Tatjana Volkov Husović, Image analysis technique for evaluating damage evolution and predicting mechanical strength of concrete structures under corrosion conditions, Chapter 7 in Advances in Image Analysis Research, Editor: Roger M. Echon; Nova Science Publishers, Inc., New York, USA (2014) 147- 170.

4. Sanja Martinovic, M. Vlahovic, T. Boljanac, B. Matovic, and T. Volkov-Husovic, Implementation of image analysis research on refractory concrete lifetime prediction for thermal stability and cavitation erosion testing, Chapter 8 in Advances in Image Analysis Research, Editor: Roger M. Echon; Nova Science Publishers, Inc., New York, USA (2014) 171-186.

5. Milica Vlahović, Predrag Jovanić, Sanja Martinović, Tamara Boljanac, and Tatjana Volkov Husović, Influence of chemical stress on sulfur-polymer composite structure, Chapter 10 in New Developments in Polymer Composites Research, Editors: Stephan Laske and Andreas Witschnigg; Nova Science Publishers, Inc., New York, USA (2013) 257-278.

6. Tatjana Volkov Husovic, Sanja Martinovic, Marija Dimitrijevic, Marina Dojcinovic, Jelena Majstorovic, Branko Matovic, Nondestructive evaluation methods for composites: ultrasonic measurements and image analysis application on testing in extreme conditions, Encyclopedia of Composites, 2nd Edition, Editors: Luigi Nicolais, Assunta Borzacchiello; John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey (2012) 1969- 1975.

Публиковани радови:

1. Sanja Martinović, Milica Vlahović, Marina Dojčinović, Marko Pavlović, Tatjana Volkov Husović, “Comparison of cavitation erosion behavior of cordierite and zircon based samples using image and morphological analyses”, Mater. Lett. 220 (2018) 136-139.

2. Zoran Stevic, Milica Vlahovic, Sanja Martinovic, Stevan Dimitrijevic, Elena Ponomaryova, Tatjana Volkov Husovic, “Modeling, simulation and optimization of Pulse-Reverse regime of Copper, Silver and Gold electrodeposition”, Int. J. Mater. Res. (formerly: Zeitschrift fuer Metallkunde), 109(6) (2018) 514-521.

3. Sonja Milićević, Sanja Martinović, Vladan Milošević, Jovica Stojanović, Dragan Povrenović, “Differences in coating mechanism of structurally different aluminosilicates observed through the thermal analysis”, J. Therm. Anal. Calorim. (2018) 1-9.  DOI: 10.1007/s10973-018-7351-3.

4. Sonja Milićević, Dragan Povrenović, Vladan Milošević , Sanja Martinović, “Predicting the copper adsorption capacity on different zeolites”, Journal of Mining and Metallurgy, 53 A (1) (2017) 57-63.

5. Marko Pavlović, Marina Dojčinović, Sanja Martinović, Milica Vlahović, Zoran Stević, Marina Jovanović, Tatjana Volkov-Husović, “Determination of degradation level during cavitation erosion of zircon base ceramic”, Sci Sinter. 49 (2017) 175-185.

6. Sanja Martinović, Milica Vlahović, E. Ponomaryova, I.V. Ryzhkov, M. Jovanović, I. Bušatlić, T. Volkov Husović, Z. Stević, „Electrochemical behavior of supercapacitor electrodes based on activated carbon and fly ash“, Int. J. Electrochem. Sc. 12 (2017) 7287-7299.

7. Marko Pavlovic, Marina Dojčinović, Sanja Martinović, Milica Vlahovic, Zoran Stević, Tatjana Volkov-Husović, Non-destructive monitoring of cavitation erosion of cordierite based coatings, Compos. Part B: Eng. 97 (2016) 84-91.

8. Sanja Martinovic, Milica Vlahovic, Tamara Boljanac, Jelena Majstorovic, Tatjana Volkov-Husovic, „Influence of sintering temperature on thermal shock behavior of low cement high alumina refractory concrete“, Compos. Part B: Eng. 60 (2014), 400-412.

9. Milica Vlahovic, Predrag Jovanic, Sanja Martinovic, Tamara Boljanac, Tatjana Volkov- Husovic, „Quantitative evaluation of sulfur-polymer matrix composite quality“, Compos. Part B: Eng. 44 1 (2013) 458-466.

10. Sanja Martinovic, Milica Vlahovic, Tamara Boljanac, Marina Dojcinovic, Tatjana Volkov- Husovic, „Cavitation resistance of refractory concrete: Influence of sintering temperature“, J. Eur. Ceram. Soc. 33 1 (2013) 7-14.

11.  Sanja Martinovic, Marina Dojcinovic, Marija Dimitrijevic, Aleksandar Devecerski, Branko Matovic, Tatjana Volkov-Husovic, „Implementation of image analysis on thermal shock and cavitation resistance testing of refractory concrete“, J. Eur. Ceram. Soc. 30 16 (2010) 3303-3309.

12. Sanja Martinovic, Milica Vlahovic, Zoran Stevic, Tatjana Volkov-Husovic, “Influence of sintering temperature on low level laser (LLL) destruction of low cement high alumina refractory concrete”, Eng. Struct. 99 (2015) 462–467.

13. Sonja Milicevic, Tamara Boljanac, Sanja Martinovic, Milica Vlahovic, Vladan Milosevic, Biljana Babic, „Removal of copper from aqueous solutions by low cost adsorbent-Kolubara lignite“, Fuel. Process.Technol. 95 (2012) 1-7.

14. Milica Vlahovic, Maja Savic, Sanja Martinovic, Tamara Boljanac, Tatjana Volkov-Husovic, „Use of image analysis for durability testing of sulfur concrete and Portland cement concrete“, Mater. Design. 34 (2012) 346-354.

15. Sanja Martinovic, Milica Vlahovic, Marina Dojcinovic, Tatjana Volkov-Husovic, Jelena Majstorovic, „Thermomechanical properties and cavitation resistance of a high alumina low cement castable“, Int. J. Appl. Ceram. Tec. 8 5 (2011) 1115-1124.

16. Milica Vlahovic, Sanja Martinovic, Tamara Boljanac, Predrag Jovanic, Tatjana Volkov Husovic, „Durability of sulfur concrete in various aggressive environments“, Constr. Build. Mater. 25 (2011) 3926-3934.

17. Sanja P. Martinović, Milica M. Vlahović, Jelena B. Majstorović, Tatjana D. Volkov- Husović, „Anisotropy analysis of low cement concrete by ultrasonic measurements and image analysis“, Sci. Sinter. 48 (2016) 57-70.

18.  Sonja Milicevic, Vladan Milosevic, Sanja Martinovic, Dragan Povrenovic, Jovica Stojanovic, Biljana Babic, „Removal of heavy metals from aqueous solutions by using natural and Fe(III) oxyhydroxide clinoptilolite“, Clay. Clay. Miner. 61 6 (2013) 508-517.

19. Sanja Martinović, Jelena Majstorović, Velislav Vidojković, Tatjana Volkov-Husović,Influence of the damage level during quenching on thermal shock behavior of low cement castable”, Sci. Sinter. 42 2 (2010) 211-219.

20.  Nataša Đorđević, Sanja Martinović, Milica Vlahović, Predrag Jovanic, Velislav Vidojković, Tamara Boljanac, „Kinetics of specific surface area change using the Boltzmann model“, Sci. Sinter. 41, 3 (2009) 267-274.

21. Sanja Martinović, Milica Vlahović, Tamara Boljanac, Ljubica Pavlović, „Preparation of filter aids based on diatomites“, Int. J. Miner. Process. 80 2-4 (2006) 255-260.

22. Sanja Martinovic, Jelena Majstorovic, Velislav Vidojkovic, Tatjana Volkov-Husovic, „Modeling of strength degradation during water quench test of low cement high alumina castable“, Ceram.-Silikaty. 54 2 (2010) 169-175.

23. Milica Vlahović, Tamara Boljanac, Andjelka Branković, Velislav Vidojković, Sanja Martinović, Nataša Đorđević, „The influence of filler type on the corrosion stability of the sulfur concrete“, Hem. Ind. 64 (2) (2010) 129-137.

24. Ljubica Pavlović, Sanja Martinović, Anja Terzić, „Influence of mineralizers nature on the mullite synthesis“, Amer. Ceram. Soc. Bull. 85 11 (2006) 9301-9306.

25. Sanja Martinović, Milica Vlahović, Tamara Boljanac, Predrag Jovanić, „Analyses of nonstationary melting process“, Amer. Ceram. Soc. Bull. 85, No 9 (2006) 9101-9105.

26. Tamara Boljanac, Sanja Martinović, Milica Vlahović, Velislav Vidojković, „Preparation of lightweight sintered aggregate based on combustion ash“, INTERCERAM 56 6 (2007) 436-439.

27. Aleksandra Mitrović, Ljubica Pavlović, Sanja Martinović, Mirjana Stojanović, „Evaluation of industrial by-products for the control of setting time of cements“, INTERCERAM. 54 6 (2005) 410-412.

28. Ljubiša Andrić, Ljubica Pavlović, Siniša Miološević, Milan Petrov, Sanja Martinović, „The change of alumina crystal structure by mechanical activation“, Part II, P/M Science & Technology Briefs 4 3 (2002) 21-26.

29. Ljubiša Andrić, Ljubica Pavlović, Siniša Miološević, Milan Petrov, Sanja Martinović, „The change of alumina crystal structure by mechanical activation“, Part I, P/M Science & Technology Briefs 4 2 (2002) 10-12.

30. Ljubiša Andrić, Ljubica Pavlović, Siniša Milošević, Milan Petrov, Sanja Martinović, „Theoretical principles of mechanochemical activation during the operation of high-energy mechanoactivators“, P/M Science & Technology Briefs 3 6 (2001) 11-17.

31. Sanja Martinovic, Milica Vlahovic, Jelena Majstorovic, Branko Matovic, Tatjana Volkov-Husovic, „Thermal and mechanical properties of high alumina low cement castable“, Metallurgical & Materials Engineering 18 1 (2012) 53-65.

32. Sanja Martinovic, Jelena Majstorovic, Velislav Vidojkovic, Tatjana Volkov-Husovic, „Preparation and properties of low cement castable sintered at different temperatures“, Processing and Application of Ceramics 3 4 (2009) 191-196.

33. Sanja Martinović, Milica Vlahović, Velislav Vidojković, Tamara Boljanac, Predrag Jovanić, „Optimization of non-transparent non-crystal silica production process“, Metalurgija-MJoM 13 1 (2007) 21-26.

34. Velislav Vidojković, Nataša Đorđević, Tamara Boljanac, Milica Vlahović, Sanja Martinović, “Ispitivanje mogućnosti vezivanja čestica letećeg pepela iz termoelektrana elementarnim sumporom”, Hemijska industrija 60 5-6 (2006) 144-147.

35. S. Martinovic, M. Vlahovic, J. Majstorovic, B. Matovic, N. Trifunovic, T. Volkov-Husovic, „Strength degradation modeling during thermal stability testing of refractory castable sintered at 1100 °C”, Livarstvo (Foundry) 50 1-4 (2011) 3-13.

36. Velislav Vidojković, Andjelka Branković, Tamara Boljanac, Sanja Martinović, Milica Vlahović, „Valorizacija bakra iz jamskih i drugih otpadnih voda cementacijom na aluminijumu“, Reciklaža i održivi razvoj 1 1 (2008) 28-34.

37. Aleksandra Mitrović, Anja Terzić, Ljubica Pavlović, Sanja Martinović, “Uticaj mineralnih dodataka na mineralne osobine cementa prema JUS EN 197-1”, Izgradnja 59 10-11 (2005) 397-400.

38. Sanja Martinović, Predrag Jovanić, Dimitrije Krstić, Milica Vlahović, “Nov pristup analizi nestacionarnih procesa topljenja SiO2”, Metalurgija-MjoM 10 2 (2004) 141-149.

39. Vladimir Živanović, Ljubica Pavlović, Sanja Martinović, Marija Lazić, “Građevinska keramika na bazi troske iz proizvodnje metalnog magnezijuma”, Procesna tehnika 1 (2003) 276-278.

40. Ljubica Pavlović, Marija Lazić, Anja Terzić, Sanja Martinović, “Ispitivanje mogućnosti primene revitalizovanog gipsa u građevinarstvu i keramičkoj industriji”, Procesna tehnika 1 (2003) 263-266.

41. Ljubica Pavlović, Milan Stamatović, Sanja Martinović, “Kinetika sinteze mulitno-korundne vatrostalne keramike”, Procesna tehnika 1 (2002) 227-230.

42. Predrag Martinovic, Sanja Martinovic, “Vatrostalne mase i betoni u industriji“, Livarstvo XLV 3-4 (1998.) 3-11.

Прадавања по позиву:

1. S. Martinovich, M. Vlahovich, Z. Stevich, T. Volkov-Husovich,Surface analysis of composite material exposed to extreme conditions”, Plenarno predavanje, 16-й Международной научно-практической конференции «Современные информационные и электронные технологии» («СИЭТ-2015»), XVI International Scientific-Practical Conference Modern Information and Electronic Technologies, включен в программу пленарного заседания. 25—29 мая (2015) Одессе, Украина (Odessa, Ukraine); Proceedings: 212-215.

2. Sanja Martinovic, Milica Vlahovic, Zoran Stevic, Tatjana Volkov-Husovic, “Behavior of low cement castable in extreme conditions: thermal shock, cavitation erosion, low level laser action”, 3rd Conference of the Serbian Society for Ceramic Materials (3CSCS-2015), June 15 - 17, 2015, Belgrade, Serbia; Book of Abstracts: 52 (I-25).

3. Sanja Martinović, “Harmonization of European regulations and standards (EN) and the national standards (SR) in the field of refractory materials”, Second regional roundtable: Refractory, Process industry and Nanotechnology (ROSOV Pin 2014), Book of Abstracts: 37.

Саопштења:

1. Marko Pavlović, Sanja Martinović, Marina Dojčinović, Milica Vlahović, Zoran Stević, Tatjana Volkov Husović, “Damage level evaluation of zircon samples caused by cavitation erosion using image analysis”, 49th International October Conference on Mining and Metallurgy, Proceedings: 594-597, Bor Lake, Serbia, 2017.

2. Zoran Stević, Milica Vlahović, Sanja Martinović, Stevan Dimitrijević, Miša Stević, “Energy efficient pulse-reverse regimes of electrodeposition”, The 5th International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Proceedings: 179-184, Belgrade, Serbia, 2017

3. M. Pavlović, S. Martinović, M. Vlahović, M. Dojčinović, Z. Stević, T. Volkov-Husović, O. Bondarenko, “Implementation of infrared thermography on defects monitoring during cavitation erosion of mullite ceramic”, XVIIIth International scientific-practical conference, Modern information and electronic technologies, Proceedings: 48-51, Odessa, Ukraine, 2017.

4. Marko Pavlović, Marina Dojčinović, Sanja Martinović, Milica Vlahović, Zoran Stević, Tatjana Volkov-Husović,Cavitation damage of mullite ceramic: implementation of image analysis”, The 48th International October Conference on Mining and Metallurgy, Proceedings: 241-244, Bor Lake, Bor, Serbia, 2016.

5. Aleksandar Savić, Slobodanka Jovašević, Milica Vlahović, Sanja Martinović, Tatjana Volkov-Husović, “The basic aspects of wind turbine foundations in our conditions”, The 4th International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Proceedings: 371-378, Belgrade, Sava Centar, 2016.

6. Vlahović M., Martinović S., Stević Z., Volkov-Husović T., „Implementation of image analysis on low level laser (LLL) destruction of low cement high alumina refractory concrete“, КСИТКомпьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении, Сборник трудов: 20-25, Днепропетровск, Украина, 2015.

7. Martinović S., Vlahović M., Stević Z., Volkov-Husović T., „Implementation of image analysis on surface degradation determination caused by cavitation erosion“, Сборник трудов: 77-81, КСИТ Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении, , Днепропетровск, Украина, 2015.

8. Milica Vlahović, Aleksandar Savić. Sanja Martinović, Tatjana Volkov-Husović, „Possibilities of using sulfur for concrete productioh and its application“, The Third International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Proceedings: 265-269, Belgrade, Serbia, 2015.

9. M. Vlahovich, S. Martinovich, Z. Stevich, T. Volkov-Husovich, Environmental influence on service life expectancy of ceramic structures“, 16-й Международной научно-практической конференции «Современные информационные и электронные технологии» («СИЭТ-2015»), XVI International Scientific-Practical Conference Modern Information and Electronic Technologies; Proceedings: 216-219, Одессе, Украина (Ukraine, Odessa), 2015.

10. Milica Vlahović, Sanja Martinović, Tatjana Volkov-Husović, “Leaching behavior of sulfur concrete with fly ash used for removal of heavy metals from wastewater”, XVI Balcan Mineral Processing Congress (XVI BMPC), Proceedings (Vol. II): 1013-1016, Belgrade, Serbia, 2015.

11. Sanja Martinović, Milica Vlahović, Tatjana Volkov-Husović, “Possibility of using diatomaceous earth from Kolubara and Vesje deposits for production of beer filter aids”, XVI Balcan Mineral Processing Congress (XVI BMPC), Proceedings: 1143-1147, Belgrade, Serbia, 2015.

12. Milica Vlahović, Sanja Martinović, Tatjana Volkov-Husović, “Valorization of secondary sulfur from oil refining process for sulfur concrete production”, XXIII International Conference "ECOLOGICAL TRUTH" Eco -Ist'15, Proceedings: 12-28, Kopaonik, Serbia, 2015.

13. Milica Vlahović, Sanja Martinović, Jelena Majstorović, Tatjana Volkov-Husović, “Assessment of sulfur-polymer composite quality based on nondestructive testing”, The 46th International October Conference on Mining and Metallurgy, Proceedings: 40-43, Bor Lake, Serbia, 2014.

14. Sanja Martinović, Milica Vlahović, Jelena Majstorović, Tatjana Volkov-Husović, “Analysis of refractory castables subjected to thermal shock by non-destructive methods”, The 46th International October Conference on Mining and Metallurgy, Proceedings: 585-588, Bor Lake, Bor, Serbia, 2014.

15. Tamara Boljanac, Sanja Martinovic, Milica Vlahovic, “Removal of copper, cadmium, and zinc from the mine wastewater in RTB Bor by low cost adsorbent fly ash”, The 45th International October Conference on Mining and Metallurgy, Proceedings: 431-434, Bor Lake, Bor, Serbia, 2013.

16. Sanja Martinovic, Tamara Boljanac, Milica Vlahovic, Tatjana Volkov-Husovic, “Anisotropy of refractory concrete subjected to the thermal shock by using the surface analysis”, The 45th International October Conference on Mining and Metallurgy, Proceedings: 435-438, Bor Lake, Bor, Serbia, 2013.

17. Milica Vlahovic, Sanja Martinovic, Tamara Boljanac, Sonja Milicevic, “Adsorption properties of TENT fly ash in removal of copper from wastewater”, The 45th International October Conference on Mining and Metallurgy, Proceedings: 439-442, Bor Lake, Bor, Serbia, 2013.

18. Milica Vlahovic, Sanja Martinovic, Tamara Boljanac, Ljubisa Andric, “Adsorption isotherms of removing copper from aqueous solutions by low cost adsorbent-lignite”, XV Balkan Mineral Processing Congress, Proceedings: 994-997, Sozopol, Sofia, Bulgaria, 2013.

19. Sanja Martinovic, Milica Vlahovic, Tamara Boljanac, Ljubisa Andric, “Kinetics of copper adsorption from wastewater by lignite”, XV Balkan Mineral Processing Congress, Proceedings: 998-1001, Sozopol, Sofia, Bulgaria, 2013.

20. Sonja Milicevic, Vladan Milosevic, Milica Vlahovic, Sanja Martinovic, Dragan Povrenovic, “Concentration  method for the mining wastewater-valorization of the copper”, International Science Conference Reporting for Sustainability, ,Proceedings: 431-436, Becici, Montenegro, 2013.

21. Sonja Milićević, Vladan Milošević, Dragan Povrenovic, Sanja Martinović, Milica Vlahović, Tamara Boljanac, „Hydrophobization of the mineral surface“, 44th International October Conference on Mining and Metallurgy, Proceedings: 643-648, Bor, Serbia, 2012.

22. Sanja Martinovic, Milica Vlahovic, Tamara Boljanac, Sonja Milicevic, Vladan Milosevic, “Removal of copper from aqueous solutions by low cost adsorbent-lignite: influence of pH and contact time”, 43rd International October Conference of Mining and Metallurgy, Proceedings: 358-361, Kladovo, Serbia, 2011.

23. Sanja Martinovic, Milica Vlahovic, Jelena Majstorovic, Tatjana Volkov-Husovic, “Mechanical properties of alumina based low cement castable: influence of heating temperature”, ibid., Proceedings: 354-357.

24. Sanja Martinovic, Milica Vlahovic, Marina Dojcinovic, Tatjana Volkov-Husovic, “Implementation of image analysis on study of refractory concrete resistance”, ibid., Proceedings: 350-353.

25. Milica Vlahovic, Sanja Martinovic, Tamara Boljanac, Sonja Milicevic, Vladan Milosevic, “Influence of sorbent amount and initial solution concentration on copper removal”, ibid., Proceedings: 362-365.

26. Milica Vlahovic, Sanja Martinovic, Tamara Boljanac, Tatjana Volkov-Husovic, “Strength degradation modeling based on non-destructive testing”, ibid, Proceedings: 366-369.

27. Milica Vlahovic, Sanja Martinovic, Tamara Boljanac, Tatjana Volkov-Husovic, “Assessment of sulfur concrete corrosion resistance”, ibid., Proceedings: 370-373.

28. Milica Vlahovic, Velislav Vidojkovic, Sanja Martinovic, Tamara Boljanac, Maja Dilber, Radmila Jancic-Heinemenn, Tatjana Volkov-Husovic, „Corrosion resistance of sulfur concrete in acidic solution“, 42nd International October Conference on Mining and Metallurgy, Proceedings: 102-105, Kladovo, Serbia, 2010.

29. Sanja Martinovic, Milica Vlahovic, Marija Dimitrijevic, Jelena Majstorovic, Velislav Vidojkovic, Tatjana Volkov-Husovic, „Effect of anisotropy on thermal shock behavior of low cement high alumina castable“, ibid., 187-190.

30. Sanja Martinovic, Jelena Majstorovic, Velislav Vidojkovic, Tatjana Volkov-Husovic, „Implementation of modified thermal shock testing on low cement high alumina castable at 1100 °C“, 4th International Conference Processing and Structure of Materials (PSM4), Proceedings: 159-164, Palic, Serbia, 2010.

31. Sanja Martinovic, Milica Vlahovic, Jelena Majstorovic, Tatjana Volkov-Husovic, „Fracture resistance parameters and water quench test of low cement high alumina castable“, 41st International October Conference on Mining and Metallurgy, Proceedings: 653-658, Kladovo, Serbia, 4-6 October 2009.

32. Sanja Martinovic, Marina Dojčinović, Jelena Majstorovic, Tatjana Volkov-Husovic, „Cavitation damage of low cement high alumina castable“, VIII International Conference NONMETALS 2009, Proceeding: 41-46, Vrujci Spa, Serbia, 2009.

33. Velislav Vidojković, Tamara Boljanac, Sanja Martinović, Milica Vlahović, Natasa Djordjević, „Waste sulfur modification for use in concretes“, 18th International Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA 2008), CD of full texts, 6 pages paper No 0863, Praha, Czech Republic, 2008.

34. Velislav Vidojković, Tamara Boljanac, Sanja Martinović, Milica Vlahović, Natasa Djordjević, „Mechanochanochemical activation influence on the synthesis of 2MgO 2Al2O3 5SiO2 ceramics“, ibid., CD of full texts, 6 pages paper No 0984.

35. Velislav Vidojković, Tamara Boljanac, Sanja Martinović, Milica Vlahović, Andjelka Branković, „Kinetics of copper cementation on aluminium foils“, 39thInternational October Conference on Mining and Metallurgy, Proceedings: 358-364, Sokobanja, Serbia; 2007.

36. Sanja Martinović, Predgar Jovanić, Milica Vlahović, Tamara Boljanac, Velislav Vidojković, „Control and track of melting process by QVI“, European Congress of Chemical Engineering (ECCE-6), Conference CD: T4-2P, No. 691., Copenhagen, Denmark, 2007.

37. Milica Vlahović, Sanja Martinović, Predgar Jovanić, Tamara Boljanac, Velislav Vidojković, „Mechanochemical activation of mixtures for low-melting glasses production“, ibid., Conference CD: S8-P, No. 1196.

38. Tamara Boljanac, Milica Vlahović, Sanja Martinović, Velislav Vidojković, „Removing of sub-micro ash particles by sulfur agglomeration“, XII Balcan Mineral Processing Congress (BMPC 2007), Proceedings: 595-598, Delphi, Greece, 2007.

39. Sanja Martinović, Milica Vlahović, Tamara Boljanac, Velislav Vidojković, Predrag Jovanić, ”Valorization of used catalysts from oil refinery“, ibid.; Proceedings: 611-614.

40. Milica Vlahović, Sanja Martinović, Tamara Boljanac, Velislav Vidojković, „Valorization of combustion ash for preparation of lightweight aggregate“, ibid.; Proceeings: 627-630.

41. Vladimir Jovanović, Dragan Radulović, Sanja Martinović, Slavica Mihajlović, „Application of molasses an lime mixture as a binding agent in the agglomeration of different powedered materials and their usage in metallurgy“, 38thInternational October Conference on Mining and Metallurgy, Proceedings: 409-415, Donji Milanovac, Serbia, 2006.

42. Sanja Martinović, Milica Vlahović, Tamara Boljanac, Predrag Jovanić, „Optimization of non-transparent non-crystal silica production process“, 4th  Balcan Conference on Metallurgy, Proceedings: 189-194, Zlatibor, Serbia, 2006;

43. Tamara Boljanac, Velislav Vidojković, Milica Vlahović, Sanja Martinović, ”Sulfur agglomeration of power-plant ashes and removing of sub-micro ash particles“, ibid.; Proceedings: 305-309.

44. Milica Vlahović, Sanja Martinović, Tamara Boljanac, Velislav Vidojković, „Application of hydro-isolating and anticorrosive coatings based on secondary sulfur“, ibid.; Proceedings: 301-304.

45. Tatjana Volkov-Husović, Radmila Jančić, Sanja Martinović, Ljubica Pavlović, Anja Terzić, „Heat transfer conditions and ultrasonic measurements of alumina based refractories“, 17th International Congress of Chemical and Processing Engineering CHISA 2006, Proceedings: CD (P 5.163.), Prague, Czech Republic,2006.

46. Sanja Martinović, Predrag Jovanić, Milica Vlahović, Ljubica Pavlović, „New approach of non-stationary melting process of SiO2, 16th International Congress of Chemical and Processing Engineering CHISA 2004, Proceedings: CD (P 7.178.) [1583], Prague, Czech Republic, 2004.

47. Ljubica Pavlović, Sanja Martinović, Milica Vlahović, Nataša Đorđević, „Mechanoactivation of cordierite formation in the MgO-Al2O3-SiO2 systems“, ibid., Proceedings: CD (P 3.196.) [1581].

48. Milica Vlahović, Tamara Boljanac, Sanja Martinović, Velislav Vidojković, „Mechanochemical activation of mixture for obtaining low-melting glass of PbO-B2O3-SiO2 systems“, ibid., Proceedings: CD (P 3.195.) [1582].

49. Vladimir Jovanović, Dragan Radulović, Živko Sekulić, Sanja Martinović, „Recycling of waste gypsum and fine ash by pelletization process for appliance in the cement industry“, X Balkan Mineral Processing Congress, Proceedings: 663-668, Varna, Bulgaria, 2003.

50. Vladimir Jovanović, Dragan Radulović, Sanja Martinović, „Pelletization of waste metallurgical powder by usage of different binding agents“, ibid.; Proceedings: 690-694.

51. Predrag Jovanic, Milica Vlahovic, Sanja Martinovic, Goran Jaksic, „Treatment of used catalyzers“, Sixth International Symposium & Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern European and Commonwealth of Independent States, CD: 506, Prague, Chezh Republic, 2003.

52. Ljubica Pavlović, Sanja Martinović, „Synthesis of mullite with addition of mineralizers”, 35th International October Conference on Mining and Metallurgy, Proceedings: 405-410, Bor, Serbia, 2003.

53. Ljubica Pavlović, Sanja Martinović, “Investigation of time dependence of moisture homogenization in clay-water system”, 34th International October Conference on Mining and Metallurgy, Proceedings: 331-336, Borsko jezero, Jugoslavija 2002.

54. Vladimir Jovanović, Dragan Radulović, Sanja Martinović, “Application of molasses and lime mixture as a binding agent in the agglomeration of different powdered materials and their usage in metallurgy”, IX Balkans Mineral Processing Conference, Proceedings: 133-137; Istanbul, Turkey, 2001.

55. Vladimir Jovanović, Dragan Radulović, Svetlana Popov, Sanja Martinović, Radivoj Petronijević, “Influences of soda-waterglass binder in pelletization conditions on the quality of fluorite pellets”, VIII International Mineral Processing Symposium, Mineral Processing on the Verge of the 21st Century, Proceeding: 177-181, Antalya, Turkey, 2000.

56. T. Volkov Husović, M. Pavlović, M. Dojčinović, S. Martinović, M. Vlahović, Z. Stević, „Implementation of image analysis on monitoring degradation of refractory samples: cavitation erosion behavior of mullite, zircon silicate and cordierite samples“, Third Regional Roundtable: Refractory, Process Industry, Nanotechnology and Nanomedicine (Rosov pinn 2017), Proceedings: 27-28, Mountain Avala, Belgrade, Serbia, 2017.

57. M. Pavlović, M. Dojčinović, J. Majstorović, S. Martinović, M. Vlahović, Z. Stević, T. Volkov Husović, „Comparison of cavitation erosion resistance of mullite and zircon samples based on non destructive characterization“, Metallurgical & Materials Engineering Congress of South East Europe (MME SEE 2017), Book of abstracts: 32, Belgrade, Serbia, 2017.

58. Marko Pavlović, Marina Dojčinović, Jelena Majstorović, Sanja Martinović, Milica Vlahović, Zoran Stević, Tatjana Volkov Husović, „Investigation of image analysis on comparison of cavitation erosion degradation of mullite and zircon samples based, 4th Conference of the Serbian Society for Ceramic Materials, Book of abstracts: 90, Belgrade Serbia, 2017.

59. Milica Vlahović, Sanja Martinovic, Tatjana Volkov-Husovic, “Non-destructive evaluation of sulfur-polymer composite behavior under induced destruction influence”, The Third Conference of Serbian Society for Ceramic Materials (3CSCS-2015), Book of Abstracts: (I-24) 51, Belgrade, Serbia, 2015.

60. Tatjana Volkov-Husovic, Sanja Martinovic, Milica Vlahovic, Jelena Majstorovic, Aleksandar Devecerski, Branko Matovic, “Nondestructive evaluation of degradation level for refractory and polymer composite materials in extreme conditions”, 2nd Conference of the Serbian Ceramic Society 2CSCS 2013, Book of Abstracts: 38, Belgrade Serbia, 2013.

61. Sanja Martinovic, Marija Dimitrijevic, Jelena Majstorovic, Branko Matovic, Tatjana Volkov-Husovic, „Modeling of strength degradation during thermal stability testing of low cement high alumina castable“, 1st Conference of the Serbian Ceramic Society, Book of Abstracts: 46, Belgrade, Serbia, 2011.

62. Sanja Martinovic, Milica Vlahovic, Marija Dimitrijevic, Marina Dojcinovic, Aleksandar Devecerski, Branko Matovic, Tatjana Volkov-Husovic, „Properties of low cement high alumina castabale sintered at 1300 °C“, ibid.; Book of Abstracts: 69.

63. Sanja Martinovic, Milica Vlahovic, Marina Dojcinovic, Marija Dimitrijevic, Aleksandar Devecerski, Branko Matovic, Tatjana Volkov-Husovic, „Cavitation resistance of low cement high alumina castable sintered at 1300 °C“, XXI Congress of Chemists and Technologists of Macedonia (with international participation) ICT-19, Book of Abstracts: 205, Ohrid, Macedonia, 2010.

64. Ljubica Pavlović, Sanja Martinović, Milica Vlahović, “The influence of phase composition of refractory materials on creep“, IX Conference & Exhibition of the European Ceramic Society, Book of Abstracts: 253, Portoroz, Slovenia, 2005.

65. Sanja Martinović, Predrag Jovanić, Milica Vlahović, Ljubica Pavlović, Dimitrije Krstić, “Complex process analysis of obtaining non-transparent SiO2, 1st South East European Congress of Chemical Engineering, Book of Abstracts: 106, Belgrade, Serbia and Montenegro, 2005.

66. Ljubica Pavlović, Sanja Martinović, Milica Vlahović, Mathematical model of moisture homogenization in clay-water system, ibid, Book of Abstracts: 107.

67. Milica Vlahović, Tamara Boljanac, Sanja Martinović, Ljubica Pavlović, Investigation of mechanochemically activated mixture for obtaining low-melting glass, ibid, Book of Abstracts: 245.

68. Tatjana Volkov-Husovic, Sanja Martinovic, Milica Vlahovic, Jelena Majstorovic, Aleksandar Devecerski, Branko Matovic, „Possibilities of using non destructive testing methods in thermal shock characterisation of refractory castable“, 9th Scientific-Research Symposium with International Participation: Metallic and Nonmetallic Materials: Production-properties- application, Proceedings (electronic edition): CD: 1-10, Zenica, Bosna i Hercegovina, 2012.

69. Milica Vlahovic, Sanja Martinovic, Tamara Boljanac, Jelena Majstorovic, Tatjana Volkov- Husovic, „Application of ultrasonic measurements on durability testing of sulfur concrete“, ibid., Zbornik radova: 84. str. (abstracts); full paper on CD: 321-326.

70. Sanja Martinovic, Milica Vlahovic, Tamara Boljanac, Jelena Majstorovic, Tatjana Volkov-Husovic, „Modeling of strength degradation during thermal stability testing of refractory concrete“, ibid., Zbornik radova: 87. str. (abstracts); full paper on CD: 339-344.

71. Sanja Martinovic, Marina Dojcinovic, Jelena Majstorovic, Tatjana Volkov-Husovic, „Implementation of image analysis of thermal shock and cavitation resistance testing of low cement high alumina castable“, 8th Scientific/Research Symposium with International Participation: Metallic and Nonmetallic Materials: Production-Properties- Application, Proceedings (electronic edition): CD: 358-363, Zenica, Bosna i Hercegovina, 2010.

72. Velislav Vidojković, Milica Vlahović, Sanja Martinović, Tamara Boljanac, Andjelka Branković, „Mogućnost korišćenja sekundarnog sumpora dobijenog u procesu odsumporavanja nafte“, II Simpozijum, Reciklažne tehnologije i održivi razvoj, Zbornik radova: str. 134-140, Sokobanja, Srbija, 2007.

73. Velislav Vidojković, Andjelka Branković, Tamara Boljanac, Sanja Martinović, Milica Vlahović, „Valorizacija bakra iz jamskih i drugih otpadnih voda cementacijom na aluminijumu“, ibid., Zbornik radova: str. 255-261.

74. Ljubica Pavlović, Sanja Martinović, Anja Terzić, “Veza izmeću puzanja i mineraloških karakteristika vezivnih faza kod vatrostalnih materijala”, XXIII Simpozijum o istraživanjima i primeni savremenih dostignuća u našem građevinarstvu u oblasti materijala i konstrukcija, Zbornik radova: 89-96, Novi Sad, Srbija, 2005.

75. Dragan Radulović, Vladimir Jovanović, Marija Lazić, Ljubica Pavlović, Sanja Martinović, “Mogućnost revalorizacije otpadnog gipsa u građevinarstvu i keramičkoj industriji”, III Konferencija o mineralnim sirovinama, njihovoj eksploataciji, keramičkoj i opekarskoj proizvodnji (KOMSEKO), Zbornik radova: 241-251, Kanjiža, Srbija, 2003.

76. Ljubica Pavlović, Zagorka Aćimović, Ljubiša Andrić, Sanja Martinović, Aurel Prstić, “Ispitivanje mogućnosti primene vulkanskih stakala u keramičkim glazurama”, 18. Jugoslovenski simpozijum o pripremi mineralnih sirovina-sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova: 197-203, Banja Vrujci, Srbija, 2002.

77. Vladimir Jovanović, Dragan Radulović, Živko Sekulić, Sanja Martinović, Upotreba peletizovane mešavine pepela i gipsa u cementnoj industriji, ibid. Zbornik radova: 238-242.

78. Vladimir Jovanović, Dragan Radulović, Nadežda Čalić, Sanja Martinović, Radivoj Petronijević, “Mogućnost peletizacije flotacijskog koncentrata fluorita ’’Ravnaja’’ Krupanj za metalurške potrebe korišćenjem bentonita kao vezivnog sredstva“, XVII Jugoslovenski simpozijum o pripremi mineralnih sirovina, Zbornik radova: 217-224, Borsko jezero, Srbija, 2000.

79. Ljubica Pavlović, Sanja Martinović, „Dobijanje poroznog vatrostalnog materijala“, XXX Oktobarsko savetovanje sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova: Vol. II, 427-430, D. Milanovac, Srbija, 1998.

80. Sanja Martinović, Ljubica Pavlović, Milica Vlahović, Tamara Boljanac “Vatrostalni materijali na bazi elektrotopljenog kvarca”, FITEM- Fizika i tehnologija materijala i 5. Simpozijum teorija i tehnologija sinterovanja; Knjiga abstrakata: 61; Čačak, Srbija, 2004.

81. Ljubica Pavlović, Sanja Martinović, Milica Vlahović, Dušan Izvonar, „Sinteza i sinterovanje steatitne elektrotehničke keramike”, ibid., Knjiga abstrakata: 23.

82. Dimitrije Krstić, Mihailo Lazarević, Ljubica Pavlović, Sanja Martinović, “Adaptivna robusna kontrola proizvodnje elektrotopljenog mulita“, V Savetovanje metalurga Jugoslavije-sa međunarodnim učešćem, Zbornik sinopsisa: 65, Novi Sad, Srbija, 2001.

83. Sanja Martinović, Ljubica Pavlović, Dimitrije Krstić, Mihailo Lazarević, „Obtaining of electrofused mullite in electroresistance furnace“, Trijada: Sinteza-Struktura,-Svojstva, Osnova tehnologije novih materijala, SANU, Beograd, Srbija, 1999.

Техничка и развојна решења:

1. Velislav Vidojković, Tamara Boljanac, Milica Vlahović, Sanja Martinović, Nataša Đorđević, Anđelka Branković, Tehnološki postupak dobijanja sumpor-modifikovanog asfalta; Novi tehnološki postupak, ITNMS, Beograd, I-27, (2010.). Verifikovan 2010. od strane MNO
2. Velislav Vidojković, Anđelka Branković, Nataša Đorđević, Tamara Boljanac, Sanja Martinović, Milica Vlahović, Tehnološki postupak dobijanja cevi od sumpornog betona; Novi tehnološki postupak, ITNMS, Beograd, I-8, (2009.). Verifikovan 2010. od strane MNO
3. Milica Vlahović, Velislav Vidojković, Tamara Boljanac, Nataša Đorđević, Sanja Martinović, Anđelka Branković, Tehnološki postupak izlivanja podova i dekorativnih ploča od sumpornog betona, Novi tehnološki postupak; ITNMS, Beograd, I-7 i I-9, (2009.). Verifikovan 2010. od strane MNO

Патенти:

1. Velislav Vidojković, Nataša Đorđević, Tamara Boljanac, Milica Vlahović, Sanja Martinović, Anđelka Branković, Postupak hlađenja istopljenog sumpora modifikovanog diciklopentadienom na ravnoj metalnoj podlozi; Patent: P-2009/0436, prijava 2009.; objavа u Glasniku intelektualne svojine broj 6/2010. Priznat i upisan u registar pod brojem 53412; Оbjava o priznanju u glasniku intelektualne svojine 5/2014 (31. oktobar 2014);
2. Velislav Vidojković, Nataša Đorđević, Tamara Boljanac, Milica Vlahović, Sanja Martinović, Vezivanje letećeg pepela iz termo-elektrana elementarnim sumporom dobijenim u procesu rafinacije nafte; Patent: P-2006/0513, prijava 2006.; objava u Glasniku intelektualne svojine brој 6/2008. Priznat i upisan u registar pod brojem 52159; Оbjava o priznanju u glasniku intelektualne svojine 4/2012 (31. avgust 2012);