IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

EUREKA E!9991CADA - Рачунарски заснован систем за асистенцију при дијагностици малигних обољења

Евиденциони број уговора: 451-03-889/2016-09/2
Руководилац пројекта: Др Милка Аврамов Ивић, научни саветник ИХТМ, Центар за електрохемију
Носилац пројекта: НУ ИХТМ, Његосева 12, Београд

Установе учеснице на пројекту:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Република Србија
ИХТМ, Универзитета у Београду
Електротехнички факултет, Универзитета у Београду
Технолошко-металуршки факултет, Универзитета у Београду
Медицински факултет, Универзитета у Београду
Уни-Чем, Београд
Земља партнер Бугарска
Department Theory of Electrical Engineering, University of Sofia, Bulgaria
SOFTWARE COMPANY Ltd, Софиа, Булгариа

Учесници на пројекту:

Др Милка Аврамов Ивић, научни саветник ИХТМ
Др Јелена Ловић, научни сарадник ИХТМ
Др Сања Стевановић, научни сарадник ИХТМ
Проф. Др Ирини Рељин, Електротехнички факултет
Проф. Др Душан Мијин, Технолошко-металуршки факултет
Проф. Др Драган Вуковић, Медицински факултет
Проф. Др Бранимир Рељин, Електротехнички факултет
Проф. Др Слободан Петровић, Технолошко-металуршки факултет
Проф. Др Валери Младенов, Department Theory of Electrical Engineering, University of Sofia, Bulgaria
Nikolay Palov