IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Центар за ремедијацију

Центар за ремедијацију је део научног института ИХТМ-а који се бави истраживањем у областима:

  • проучавање и примена биоремедијације у циљу елиминације опасних токсичних супстанци из животне средине
  • проучавање и примена дејства тионских бактерија на сулфидне супстрате – биохидротехнологија

Фокус наших истраживања је биоремедијација земљишта загађеног нафтом, нафтним дериватим и другим органским загађивачима.

Центар за ремедијацију је најмлађи Центар у саставу НУ ИХТМ. Основан је у мају 2008. године на иницијативу:

Садржај рада ЦзР су општи, посебни и појединачни аспекти научно-стручног, примењеног и едукативног дела ове сложене области. Основна делатност је пружање истраживачких, консултантских, образовних и целовитих-научно-стручних, развојних и оперативно-извршних услуга-конкретних проблема и њихових решавања из домена свих сегмената ремедијације, а у циљу комплексног одрживог очувања, заштите и третмана чишћења животне средине.

ЦзР сарађује са бројним институтима и институцијама, Министарством просвете и науке, Министарством животне средине и просторног планирања, Министарством за пољопривреду, шумарство и водопривреду, привредним субјектима (хемијском, петрохемијском и нафтном индустријом, електропривредом, рударством, пољопривредом...), малим и средњим предузећима, локалном самоуправом, регионалним коморама, пословним удружењима и невладиним организацијама.

  • ЦзР сарађује са експертима из разних области хемије, биологије, технологије и свих профила инжењерства.
  • ЦзР обезбеђује проширење стручних и научних звања и размену информација.
  • ЦзР пружа стручну и научну подршку у области ремедијације/рекултивације земљишта, вода и ваздуха и заштите и очувања животне средине.
[/list]
bremgroup1
projekat 430004 1
hemijski fakultet logo1
mineravita1

Контакт

centar za remedijacju

Центар за ремедијацију

Адреса:
Његошева 12,
П. фах 473,
11001 Београд,
Србија
Тел: 011 / 2637-273 
Моб: 063 / 269-408 (Руководилац) 
Факс: 011 / 2636-061

E-mail: czr@ihtm.bg.ac.rs, czr@chem.bg.ac.rs