IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Јавна набавка добра - Набавка електричне енергије ЈНМВ 01/2017

Наручилац

(ЈНМВ бр. 1/17) - Поступак у току

датум уноса: 17.03.2017.

датум последње измене: 22.03.2017.
Назив наручиоца: НУ ИХТМ
Адреса: Његошева 12, 11000 Београд
ПИБ: 100160355
Матични број: 07805497
 
 
 
Интернет адреса: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Назив (скраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)

Набавка добра
Врста поступка Јавна набавка добра мале вредности
Врста предмета Добра
Предмет Набавка електричне енергије
Контакт 011/3640-218  Владимир Јездић
Општи речник набавки 09310000 – електрична енергија
Рок за подношење понуда 10.03.2017. до 12:00ч 

 

Јавно оварање понуда 10.03.2017. у 13:00ч 

 

Документа      pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

02.03.2017.

docКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 02.03.2017.
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОУЂАЧА  
pdfОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 17.032017. 
pdfОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ИСПРАВЉЕНА 22.03.2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНО УГОВОРУ