IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

Јавна набавка услуга - Осигурање имовине ЈНМВ 02/2017

Наручилац

(ЈНМВ бр.02 /2017) - Поступак у току

датум уноса: 11.04.2017.

датум последње измене: 20.04.2017.
Назив наручиоца: НУ ИХТМ
Адреса: Његошева 12, 11000 Београд
ПИБ: 100160355
Матични број: 07805497
 
 
 
Интернет адреса: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Назив (скраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)

Набавка осигурања имовине
Врста поступка Јавна набавка услуге мале вредности
Врста предмета Услуга
Предмет Набавка осигурања имовине
Контакт 011/3640-218  Владимир Јездић
Општи речник набавки 66510000 – услуге осигурања
Рок за подношење понуда 19.04.2017. до 12:00ч 

 

Јавно оварање понуда 19.04.2017. у 13:00ч 

 

Документа      pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

11.04.2017.

docxКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 11.04.2017.
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОУЂАЧА  
pdfОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 20.04.2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНО УГОВОРУ