IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

Јавна набавка услуга - Услуга осигурања запослених ЈНМВ 3/17

Наручилац

(ЈН бр.3 /2017) - Поступак у току

датум уноса: 29.05.2017.

датум последње измене: 14.06.2017.
Назив наручиоца: НУ ИХТМ
Адреса: Његошева 12, 11000 Београд
ПИБ: 100160355
Матични број: 07805497
 
 
 
Интернет адреса: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Назив (скраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)

Набавка услуга осигурања запослених
Врста поступка Јавна набавка услуга мале вредности
Врста предмета Услуга
Предмет Набавка услуге осигурања запослених
Контакт 011/3640-218  Владимир Јездић
Општи речник набавки 66510000 - услуга осигурања
Рок за подношење понуда 08.06.2017. до 12:00ч 

 

Јавно оварање понуда 08.06.2017. у 13:00ч 

 

Документа      pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

29.05.2017.

docxКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 29.05.2017.
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОУЂАЧА  
pdfОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 14.06.2017.
pdfОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОM УГОВОРУ 13.06.2017.