IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

Јавна набавка добра - Канцеларијски материјал ЈНМВ 4/17

Наручилац

(ЈН бр. 4/2017) - Поступак у току

датум уноса: 16.11.2017.

датум последње измене: 28.11.2017.
Назив наручиоца: НУ ИХТМ
Адреса: Његошева 12, 11000 Београд
ПИБ: 100160355
Матични број: 07805497
 
 
 
Интернет адреса: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Назив (скраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)

Набавка добра
Врста поступка Јавна набавка добра мале вредности
Врста предмета Добра
Предмет Набавка добра мале вредности
Контакт 011/3640-218  Владимир Јездић
Општи речник набавки Регистратори од хартије или картона, рачуноводствене књиге, фасцикле,обрасци и други штампани канцеларијски материјал - 22800000, Канцеларијски материјал - 30192000, Ситна канцеларијска опрема - 30197000, Писма, коверте - 30199210,
Рок за подношење понуда 24.11.2017. до 10:00ч 

 

Јавно оварање понуда 24.11.2017. у 12:00ч 

 

Документа      pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

16.11.2017.

docxКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 16.11.2017.
pdfОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОУЂАЧА 23.11.2017.
docОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 28.11.2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНО УГОВОРУ