IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ УРЕЂАЈА, ДЕЛОВА И ОПРЕМЕ ЈНМВ 7/17

Наручилац

(ЈН бр. 7/17) - Поступак у току

датум уноса: 18.12.2017.

датум последње измене: 04.01.2018.
Назив наручиоца: НУ ИХТМ
Адреса: Његошева 12, 11000 Београд
ПИБ: 100160355
Матични број: 07805497
 
 
 
Интернет адреса: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Назив (скраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)

Набавка пдобра
Врста поступка Јавна набавка добра мале вредности
Врста предмета Добра
Предмет Набавка добра мале вредности
Контакт 011/3640-218  Владимир Јездић
Општи речник набавки 38000000 – лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (сем наочара).
Рок за подношење понуда 18.12.2017. до 10:00ч 

 

Јавно оварање понуда 18.12.2017. у 12:00ч 

 

Документа      pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

18.12.2017.

docКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 18.12.2017.
docКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ИЗМЕЊЕНА 21.12.2017.
pdfОбавештење о продужетку рока за подношење понуда за ЈН 7/17 19.12.2017.
pdfОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 21.12.2017.
docОдговор на питање понуђача - 1 21.12.2017.
docОдговор на питање понуђача - 2 21.12.2017.
pdfОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 04.01.2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНО УГОВОРУ