IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ГАСОВА - ЈНМВ 10/17

Наручилац

(ЈН бр. 10/17) - Поступак у току

датум уноса: 07.02.2018.

датум последње измене: 20.02.2018.
Назив наручиоца: НУ ИХТМ
Адреса: Његошева 12, 11000 Београд
ПИБ: 100160355
Матични број: 07805497
 
 
 
Интернет адреса: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Назив (скраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)

Набавка добра мале вредности
Врста поступка Јавна набавка добра мале вредности
Врста предмета Добра
Предмет Набавка добра
Контакт 011/3640-235  Владимир Јездић
Општи речник набавки 24100000 – гасови
Рок за подношење понуда 19.02.2018. до 10:00ч 

 

Јавно оварање понуда 19.02.2018. у 11:00ч 

 

Документа      pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

07.02.2018.

zipКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 07.02.2018.
pdfОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА 08.02.2018.
zipКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - измењена
Техничка измена која се односи на ставку 23, уместо КГ, потребно је да пише Л
14.02.2018.
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОУЂАЧА  
pdfОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНО УГОВОРУ