IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

Јавна набавка услуга - Осигурање имовине ЈНМВ 2/18

Наручилац

(ЈН бр. 2/18) - Поступак у току

датум уноса: 29.05.2018.

датум последње измене: 12.06.2018.
Назив наручиоца: НУ ИХТМ
Адреса: Његошева 12, 11000 Београд
ПИБ: 100160355
Матични број: 07805497
 
 
 
Интернет адреса: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Назив (скраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)

Набавка услуга
Врста поступка Јавна набавка услуга мале вредности
Врста предмета Услуга
Предмет Набавка услуга осигурања имовине
Контакт 011/3640-235  Владимир Јездић
Општи речник набавки 66510000 - Услуге осигурања
Рок за подношење понуда 07.06.2018. до 12:00ч 

 

Јавно оварање понуда 07.06.2018. у 14:00ч 

 

Документа      pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

29.05.2018.

docxКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 29.05.2018.
pdfОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 06.06.2018.
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОУЂАЧА  
pdfОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 12.06.2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНО УГОВОРУ