IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА СТАНДАРДНИХ ХЕМИКАЛИЈА ЈНМВ 3/18

Наручилац

(ЈН бр. 3/18) - Поступак у току

датум уноса: 18.06.2018.

датум последње измене: 27.06.2018.
Назив наручиоца: НУ ИХТМ
Адреса: Његошева 12, 11000 Београд
ПИБ: 100160355
Матични број: 07805497
 
 
 
Интернет адреса: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Назив (скраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)

Набавка порошног материјала
Врста поступка Јавна набавка добра мале вредности
Врста предмета Добра
Предмет Набавка стандардних хемикалија
Контакт 011/3640-235  Владимир Јездић
Општи речник набавки 24000000 – хемијски производи
Рок за подношење понуда 26.06.2018. до 11:00ч 

 

Јавно оварање понуда 26.06.2018. у 13:00ч 

 

Документа      pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

18.06.2018.

docКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 18.06.2018.
docКонкурсна документација - техничка измена 23.06.2018.
docКонкурсна документација - техничка измена 2 25.06.2018.
pdfОдлука о обустави поступка за партије 3 и 4 27.06.2018.
pdfОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 27.06.2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНО УГОВОРУ