IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – УСЛУГА ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЈНМВ 5/18

Наручилац

(ЈН бр. 5/18) - Поступак у току

датум уноса: 20.08.2018.

датум последње измене: 29.08.2018.
Назив наручиоца: НУ ИХТМ
Адреса: Његошева 12, 11000 Београд
ПИБ: 100160355
Матични број: 07805497
 
 
 
Интернет адреса: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Назив (скраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)

Набавка услуге осигурања
Врста поступка Јавна набавка услуге мале вредности
Врста предмета Услуга
Предмет Набавка услуге осигурања
Контакт 011/3640-235  Владимир Јездић
Општи речник набавки 66510000 – услуга осигурања
Рок за подношење понуда 28.08.2018. до 12:00ч 

 

Јавно оварање понуда 28.08.2018. у 15:00ч 

 

Документа      pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

20.08.2018.

docxКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 20.08.2018.
 
pdfОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 29.08.2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНО УГОВОРУ