IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА САНАЦИЈУ КРОВНОГ ПОКРИВАЧА ЈНМВ 6/18

Наручилац

(ЈН бр. 6/18) - Поступак у току

датум уноса: 03.10.2018.

датум последње измене: 12.10.2018.
Назив наручиоца: НУ ИХТМ
Адреса: Његошева 12, 11000 Београд
ПИБ: 100160355
Матични број: 07805497
 
 
 
Интернет адреса: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Назив (скраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)

Набавка добра мале вредности
Врста поступка Јавна набавка добра 
Врста предмета Добра
Предмет Набавка добра мале вредности
Контакт 011/3640-235  Владимир Јездић
Општи речник набавки 45400000 – завршни грађевински радови
Рок за подношење понуда 11.10.2018. до 12:00ч 

 

Јавно оварање понуда 11.10.2018. у 16:00ч 

 

Документа      pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

03.10.2018.

docxКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 03.10.2018.
docxКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ИЗМЕЊЕНА 05.10.2018.
pdfОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОУЂАЧА 05.10.2018.
pdfОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 12.10.2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНО УГОВОРУ