IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА ПРЕНОСИВОГ БИПОТЕНЦИОСТАТА/ГАЛВАНОСТАТА ЈНМВ 7/18

Наручилац

(ЈН бр. 7/18) - Поступак у току

датум уноса: 23.11.2018.

датум последње измене: 04.12.2018.
Назив наручиоца: НУ ИХТМ
Адреса: Његошева 12, 11000 Београд
ПИБ: 100160355
Матични број: 07805497
 
 
 
Интернет адреса: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Назив (скраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)

Набавка добра
Врста поступка Јавна набавка добра мале вредности
Врста предмета Добра
Предмет Набавка добра
Контакт 011/3640-235  Владимир Јездић
Општи речник набавки 38000000 – Лабораторијска, оптичка и друга прецизна опрема (осим наочара)
Рок за подношење понуда 03.12.2018. до 12:00ч 

 

Јавно оварање понуда 03.12.2018. у 14:00ч 

 

Документа      pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

23.11.2018.

docКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 23.11.2018.
 
pdfОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 04.12.2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНО УГОВОРУ