IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА – НАБАВКА СТАНДАРДНИХ ХЕМИКАЛИЈА ЈНМВ 8/18

Наручилац

(ЈН бр. 8/18) - Поступак у току

датум уноса: 29.11.2018.

датум последње измене: 11.12.2018.
Назив наручиоца: НУ ИХТМ
Адреса: Његошева 12, 11000 Београд
ПИБ: 100160355
Матични број: 07805497
 
 
 
Интернет адреса: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Назив (скраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)

Набавка добра
Врста поступка Јавна набавка добра мале вредности
Врста предмета Добра
Предмет Набавка добра
Контакт 011/3640-235  Владимир Јездић
Општи речник набавки 24000000 – хемијски производи
Рок за подношење понуда 07.12.2018. до 11:00ч 

 

Јавно оварање понуда 07.12.2018. у 13:00ч 

 

Документа      pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

29.11.2018.

docКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 29.11.2018.
pdfОдлука о обустави поступка за партије 6 и 8 11.12.2018.
pdfОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 11.12.2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНО УГОВОРУ