IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА ИТ ОПРЕМЕ ЈНМВ 9/18

Наручилац

(ЈН бр. 9/18) - Поступак у току

датум уноса: 06.12.2018.

датум последње измене: 21.12.2018.
Назив наручиоца: НУ ИХТМ
Адреса: Његошева 12, 11000 Београд
ПИБ: 100160355
Матични број: 07805497
 
 
 
Интернет адреса: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Назив (скраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)

Набавка добра
Врста поступка Јавна набавка добра мале вредности
Врста предмета Добра
Предмет Набавка добра
Контакт 011/3640-235  Владимир Јездић
Општи речник набавки 30200000 Рачунарска опрема и материјал
Рок за подношење понуда 20.12.2018. до 12:00ч 

 

Јавно оварање понуда 20.12.2018. у 14:00ч 

 

Документа       
pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - продужен рок 14.12.2018.
docxКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - продужен рок 14.12.2018.
 
pdfОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 21.12.2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНО УГОВОРУ