IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈНМВ 10/18

Наручилац

(ЈН бр. 10/18) - Поступак у току

датум уноса: 14.12.2018.

датум последње измене: 24.12.2018.
Назив наручиоца: НУ ИХТМ
Адреса: Његошева 12, 11000 Београд
ПИБ: 100160355
Матични број: 07805497
 
 
 
Интернет адреса: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Назив (скраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)

Набавка добра
Врста поступка Јавна набавка добра мале вредности
Врста предмета Добра
Предмет Набавка добра
Контакт 011/3640-235  Владимир Јездић
Општи речник набавки Регистратори од хартије или картона, рачуноводствене књиге, фасцикле,обрасци и други штампани канцеларијски материјал - 22800000, Канцеларијски материјал – 30192000, Ситна канцеларијска опрема - 30197000, Писма, коверте - 30199210
Рок за подношење понуда 24.12.2018. до 10:00ч 

 

Јавно оварање понуда 24.12.2018. у 12:00ч 

 

Документа      pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

14.12.2018.

docxКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

docxКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - НОВА
Исправљена техничка грешка у вези са додатним условом, страна 10, глава 4, став 1.2, уместо 2016, потребно је да стоји 2017. година

14.12.2018.

18.12.2018.

 
pdfОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 24.12.2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНО УГОВОРУ