IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА МАЛЕ ВРЕДОСТИ - НАБАВКА ТОНЕРА ЈНМВ 12/18

Наручилац

(ЈН бр. 12/18) - Поступак у току

датум уноса: 08.01.2019.

датум последње измене: 22.01.2019.
Назив наручиоца: НУ ИХТМ
Адреса: Његошева 12, 11000 Београд
ПИБ: 100160355
Матични број: 07805497
 
 
 
Интернет адреса: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Назив (скраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)

Набавка добра
Врста поступка Јавна набавка добра мале вредности
Врста предмета Добра
Предмет Набавка добра
Контакт 011/3640-235  Владимир Јездић
Општи речник набавки 30125110 – тонер за ласерске штампаче и телефакс машине
Рок за подношење понуда 16.01.2019. до 10:00ч 

 

Јавно оварање понуда 16.01.2019. у 12:00ч 

 

Документа      pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

08.01.2019.

docКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

docКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - измењена

08.01.2019.

10.01.2019.

docОдговор на питање понуђача

docОдговор на питање понуђача

10.01.2019.

15.01.2019.

pdfОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 18.01.2019.
pdfОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА 22.01.2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНО УГОВОРУ