IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

ЈАВНA НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ДИСК ЕЛЕКТРОДЕ ОД ГЛАСИ КАРБОНА ЈНМВ 15/18

Наручилац

(ЈН бр. 15/18) - Поступак у току

датум уноса: 11.01.2019.

датум последње измене: 14.02.2019.
Назив наручиоца: НУ ИХТМ
Адреса: Његошева 12, 11000 Београд
ПИБ: 100160355
Матични број: 07805497
 
 
 
Интернет адреса: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Назив (скраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)

Набавка добра
Врста поступка Јавна набавка добра мале вредности
Врста предмета Добра
Предмет Набавка добра
Контакт 011/3640-235  Владимир Јездић
Општи речник набавки 38000000 – лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (сем наочара)
Рок за подношење понуда 22.01.2019. до 12:00ч 

 

Јавно оварање понуда 22.01.2019. у 13:00ч 

 

Документа     

pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - продужен рок

 

11.01.2019.

17.01.2019.

docКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

docКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - измењена

11.01.2019.

17.01.2019.

Одговор на питање понуђача  
pdfОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 14.02.2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНО УГОВОРУ