IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - НАБАВКА ТОНЕРА ЈНМВ 1/19

Наручилац

(ЈН бр. /18) - Поступак у току

датум уноса: 26.02.2019.

датум последње измене: 11.03.2019.
Назив наручиоца: НУ ИХТМ
Адреса: Његошева 12, 11000 Београд
ПИБ: 100160355
Матични број: 07805497
 
 
 
Интернет адреса: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Назив (скраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)

Набавка добра
Врста поступка Јавна набавка добра мале вредности
Врста предмета Добра
Предмет Набавка добра
Контакт 011/3640-235  Владимир Јездић
Општи речник набавки 30125110 Тонер за ласерске штампаче и телефакс машине
Рок за подношење понуда 08.03.2019. до 12:00ч 

 

Јавно оварање понуда 08.03.2019. у 13:00ч 

 

Документа      pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

26.02.2019.

docКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 26.02.2019.
pdfОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА 05.03.2019.
Одговор на питање понуђача  
pdfОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 11.03.2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНО УГОВОРУ