IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ И КАБИНЕТА ЈНМВ 14/18

Наручилац

(ЈН бр. 14/18) - Поступак у току

датум уноса: 12.03.2019.

датум последње измене: 26.03.2019.
Назив наручиоца: НУ ИХТМ
Адреса: Његошева 12, 11000 Београд
ПИБ: 100160355
Матични број: 07805497
 
 
 
Интернет адреса: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Назив (скраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)

Набавка радова
Врста поступка Јавна набавка радова мале вредности
Врста предмета Радови
Предмет Набавка радова
Контакт 011/3640-235  Владимир Јездић
Општи речник набавки 45400000 – завршни грађевински радови
Рок за подношење понуда 21.03.2019. до 12:00ч 

 

Јавно оварање понуда 21.03.2019. у 14:00ч 

 

Документа      pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

12.03.2019.

docxКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

docxКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - измењена

12.03.2019.

15.03.2019.

docОдговор на питање понуђача 15.03.2019.
pdfОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 26.03.2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНО УГОВОРУ