IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - НАБАВКА ГАСОВА ЈНМВ 3/19

Наручилац

(ЈН бр. 3/19) - Поступак завршен

датум уноса: 13.03.2019.

датум последње измене: 19.09.2019.
Назив наручиоца: НУ ИХТМ
Адреса: Његошева 12, 11000 Београд
ПИБ: 100160355
Матични број: 07805497
 
 
 
Интернет адреса: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Назив (скраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)

Набавка добра
Врста поступка Јавна набавка добра мале вредности
Врста предмета Добра
Предмет Набавка добра
Контакт 011/3640-235  Владимир Јездић
Општи речник набавки 24100000 – гасови
Рок за подношење понуда 25.03.2019. до 10:00ч 

 

Јавно оварање понуда 25.03.2019. у 11:00ч 

 

Документа      pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

13.03.2019.

pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - продужен рок 19.03.2019.
zipКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 13.03.2019.
Одговор на питање понуђача  
pdfОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 29.03.2019.
pdfОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 19.09.2019.