IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ЈНМВ 5/19

Наручилац

(ЈН бр. 5/19) - Поступак у току

датум уноса: 28.08.2019.

датум последње измене: 06.09.2019.
Назив наручиоца: НУ ИХТМ
Адреса: Његошева 12, 11000 Београд
ПИБ: 100160355
Матични број: 07805497
 
 
 
Интернет адреса: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Назив (скраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)

Набавка порошног материјала
Врста поступка Јавна набавка услуга мале вредности
Врста предмета Услуга
Предмет Набавка услуга
Контакт 011/3640-235  Владимир Јездић
Општи речник набавки 66510000 – услуге осигурања
Рок за подношење понуда 05.09.2019. до 12:00ч 

 

Јавно оварање понуда 05.09.2019. у 15:00ч 

 

Документа      pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

28.08.2019.

docxКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 28.08.2019.
Одговор на питање понуђача  
pdfОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 06.09.2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНО УГОВОРУ