IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ДРВЕНЕ ВЕРТИКАЛНЕ СТОЛАРИЈЕ ЈНР-ОП- број 02/19

Наручилац

(ЈН бр. ЈНР-ОП- број 02/19) - Поступак завршен

датум уноса: 19.09.2019.

датум последње измене: 30.01.2020.
Назив наручиоца: НУ ИХТМ
Адреса: Његошева 12, 11000 Београд
ПИБ: 100160355
Матични број: 07805497
 
 
 
Интернет адреса: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Назив (скраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)

Отворени поступак - набавка радова
Врста поступка Набавка радова - отворени поступак
Врста предмета Радови
Предмет Отворени поступак - набавка радова
Контакт 011/3640-235  Владимир Јездић
Општи речник набавки 45420000 – радови на уградњи столарије
Рок за подношење понуда 23.10.2019. до 12:00ч 

 

Јавно оварање понуда 23.10.2019. у 15:00ч 

 

Документа     

pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - продужен рок

 

19.09.2019.

15.10.2019.

docxКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

docxКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - измењена -
измена се одноци на промену начина плаћања и средства финансијског обезбеђења

19.09.2019.

04.10.2019.

Одговор на питање понуђача  
pdfОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 30.10.2019.
pdfОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНО УГОВОРУ 30.01.2020.