IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - НАБАВКА СТАНДАРДНИХ ХЕМИКАЛИЈА ЈНР-ОП број 3/19

Наручилац

(ЈН бр. оп 3/19) - Поступак завршен

датум уноса: 08.11.2019.

датум последње измене: 30.01.2020.
Назив наручиоца: НУ ИХТМ
Адреса: Његошева 12, 11000 Београд
ПИБ: 100160355
Матични број: 07805497
 
 
 
Интернет адреса: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Назив (скраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)

Набавка добра
Врста поступка Отворен поступак - набавка добра мале вредности
Врста предмета Добра
Предмет Набавка добра
Контакт 011/3640-235  Владимир Јездић
Општи речник набавки 24000000 – хемијски производи
Рок за подношење понуда 09.12.2019. до 11:00ч 

 

Јавно оварање понуда 09.12.2019. у 13:00ч 

 

Документа     

pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

pdfОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 
08.11.2019.

06.12.2019

docКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

docКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - исправљена

docКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ОКТОБАР

 

08.11.2019.

20.11.2019.

06.12.2019

Одговор на питање понуђача  

pdfОдлука о обустави поступка за партије 4 и 5

pdfОбавештење о обустави поступка за партију 4

pdfОбавештење о обустави поступка за партију 5

13.12.2019.

30.01.2020.

pdfОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 13.12.2019.

pdfОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНО УГОВОРУ - партија 1

pdfОбавештење о закљученом уговору - партија 2

pdfОбавештење о закљученом уговору - партија 3

pdfОбавештење о закљученом уговору - партија 6

pdfОбавештење о закљученом уговору - партија 7

pdfОбавештење о закљученом уговору - партија 8

pdfОбавештење о закљученом уговору - партија 9

pdfОбавештење о закљученом уговору - партија 10

pdfОбавештење о закљученом уговору - партија 11

 30.01.2020.