IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - НАБАВКА СТАНДАРДНИХ ХЕМИКАЛИЈА ЈНР-ОП број 3/19

Наручилац

(ЈН бр. оп 3/19) - Поступак у току

датум уноса: 08.11.2019.

датум последње измене: 08.11.2019.
Назив наручиоца: НУ ИХТМ
Адреса: Његошева 12, 11000 Београд
ПИБ: 100160355
Матични број: 07805497
 
 
 
Интернет адреса: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Назив (скраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)

Набавка добра
Врста поступка Отворен поступак - набавка добра мале вредности
Врста предмета Добра
Предмет Набавка добра
Контакт 011/3640-235  Владимир Јездић
Општи речник набавки 24000000 – хемијски производи
Рок за подношење понуда 09.12.2019. до 11:00ч 

 

Јавно оварање понуда 09.12.2019. у 13:00ч 

 

Документа      pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

08.11.2019.

docКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 08.11.2019.
Одговор на питање понуђача  
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНО УГОВОРУ