IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

Јавна набавка добра - Набавка стандардних хемикалија ЈНМВ 4/16

Наручилац

(ЈН бр. 1/2016) - Поступак окончан

датум уноса: 21.06.2016.

датум последње измене: 
Назив наручиоца: НУ ИХТМ
Адреса: Његошева 12, 11000 Београд
ПИБ: 100160355
Матични број: 07805497
 
 
 
Интернет адреса: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Назив (скраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)

Набавка стандардних хемикалија
Врста поступка Јавна набавка добра мале вредности
Врста предмета Добра
Предмет Набавка стандардних хемикалија
Контакт 011/3640-218  Владимир Јездић
Општи речник набавки 2400000 - набавка хемијских средстава
Рок за подношење понуда 1.7.2016. до 12.00

 

Јавно оварање понуда 1.7.2016. у 14.00 

 

Документа     

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

pdfПозив за подношење понуда

 

21.06.2016.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

docКонкурсна документација

21.06.2016.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - измењена

docКонкурсна документација - измењена

24.06.2016.

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈУ 2

pdfОдлука о обустави поступка, Партија 2

15.07.2016.

ОДЛИКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

pdfОдлука о додели уговора

15.07.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНО УГОВОРУ

pdfОбавештење о закљученом уговору за партију 1

pdfОбавештење о закљученом уговору за партију 3

pdfОбавештење о закљученом уговору за партију 4

pdfОбавештење о закљученом уговору за партију 5

01.08.2016.