IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

Јавну набавку добара – набавка лабораторијских уређаја, делова и опреме ЈНМВ 10/16

Наручилац

(ЈН бр. 10/2016) - Поступак завршен

датум уноса: 10.11.2016.

датум последње измене: 26.12.2016.
Назив наручиоца: НУ ИХТМ
Адреса: Његошева 12, 11000 Београд
ПИБ: 100160355
Матични број: 07805497
 
 
 
Интернет адреса: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Назив (скраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)

Набавка добра
Врста поступка Јавна добра мале вредности
Врста предмета Добра
Предмет Набавка лабораторијских уређаја, делова и опреме
Контакт 011/3640-218  Владимир Јездић
Општи речник набавки 38000000 – лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (сем наочара)
Рок за подношење понуда 18.11.2016. до 10:00ч 

 

Јавно оварање понуда 18.11.2016. у 12:00ч 

 

Документа      pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

10.11.2016.

docКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 10.11.2016.
   
pdfОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 25.11.2016.

pdfОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНО УГОВОРУ - Партија 1

pdfОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 2

26.12.2016.

26.12.2016.