IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

Јавна набавка добра - Набавка тонера ЈНМВ 8/16

Наручилац

(ЈН бр. 8/2016) - Поступак завршен

датум уноса: 17.11.2016.

датум последње измене: 07.12.2016.
Назив наручиоца: НУ ИХТМ
Адреса: Његошева 12, 11000 Београд
ПИБ: 100160355
Матични број: 07805497
 
 
 
Интернет адреса: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Назив (скраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)

Набавка добра
Врста поступка Јавна набавка добра мале вредности
Врста предмета Добра
Предмет Набавка тонера
Контакт 011/3640-218  Владимир Јездић
Општи речник набавки 30125110 – тонер за ласерске штампаче и телефакс машине
Рок за подношење понуда 28.11.2016. до 10:00ч 

 

Јавно оварање понуда 28.11.2016. у 12:00ч 

 

Документа      pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

17.11.2016.

pdfКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

pdfКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗМЕЊЕНА

17.11.2016.

22.11.2016.

pdfОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОУЂАЧА 22.11.2016.
pdfОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 22.11.2016
pdfОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 29.11.2016.
pdfОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНО УГОВОРУ 07.12.2016.