IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

Јавна набавка добра - Набавка ИТ опреме ЈНМВ 12/16

Наручилац

(ЈН бр.12/2016) - Поступак завршен

датум уноса: 24.11.2016.

датум последње измене: 28.12.2016.
Назив наручиоца: НУ ИХТМ
Адреса: Његошева 12, 11000 Београд
ПИБ: 100160355
Матични број: 07805497
 
 
 
Интернет адреса: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Назив (скраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)

Набавка добра
Врста поступка Јавна набавка добра мале вредности
Врста предмета Добра
Предмет Набавка ИТ опреме
Контакт 011/3640-218  Владимир Јездић
Општи речник набавки 30200000 Рачунарска опрема и материјал
Рок за подношење понуда 02.12.2016. до 10:00ч 

 

Јавно оварање понуда 02.12.2016. у 12:00ч 

 

Документа      pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

24.11.2016.

docКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 24.11.2016.
docОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОУЂАЧА 30.11.2016.
pdfОДЛИКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 05.12.2016.

pdfОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНО УГОВОРУ - Партија 1

pdfОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 2

pdfОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 3

28.12.2016.

28.12.2016.

28.12.2016.