IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

Јавна набавка радова - припремни и унутрашњи инсталациони радови ЈНМВ 13/16

Наручилац

(ЈН бр. 13/2016) - Поступак у току

датум уноса: 07.12.2016.

датум последње измене: 20.12.2016.
Назив наручиоца: НУ ИХТМ
Адреса: Његошева 12, 11000 Београд
ПИБ: 100160355
Матични број: 07805497
 
 
 
Интернет адреса: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Назив (скраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)

Набавка радова
Врста поступка Јавна набавка мале вредности
Врста предмета Радова
Предмет Набавка радова
Контакт 011/3640-218  Владимир Јездић
Општи речник набавки 45400000 – завршни грађевински радови
Рок за подношење понуда 19.12.2016. до 12:00ч 

 

Јавно оварање понуда 19.12.2016. у 14:00ч 

 

Документа     

pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Исправљена датумска грешка

 

07.12.2016.

08.12.2016.

docКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 07.12.2016.
pdfОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 20.12.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНО УГОВОРУ