IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

Јавна набавка радова – радови на припреми чисте собе ЈНМВ 14/16

Наручилац

(ЈН бр. 14/16) - Поступак завршен

датум уноса: 08.12.2016.

датум последње измене: 05.04.2017.
Назив наручиоца: НУ ИХТМ
Адреса: Његошева 12, 11000 Београд
ПИБ: 100160355
Матични број: 07805497
 
 
 
Интернет адреса: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Назив (скраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)

Набавка радова
Врста поступка Јавна набавка радова мале вредности
Врста предмета Радови
Предмет Набавка радова мале вредности
Контакт 011/3640-218  Владимир Јездић
Општи речник набавки 45400000 – завршни грађевински радови
Рок за подношење понуда 16.12.2016. до 10:00ч 

 

Јавно оварање понуда 16.12.2016. у 12:00ч 

 

Документа      pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

08.12.2016.

docКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 08.12.2016.
docОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОУЂАЧА 09.12.2016.
pdfОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 19.12.2016.
pdfОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 05.04.2017.