IHTM PLAVI
Научна установа

Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја

grb BUУниверзитет у Београду

Јавна набавка добара – набавка стандардних хемикалија ЈНВМ 15/16

Наручилац

(ЈН бр.15/2016) - Поступак завршен

датум уноса: 25.01.2017.

датум последње измене: 28.04.2017.
Назив наручиоца: НУ ИХТМ
Адреса: Његошева 12, 11000 Београд
ПИБ: 100160355
Матични број: 07805497
 
 
 
Интернет адреса: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Назив (скраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)

Набавка добра
Врста поступка Јавна набавка добра мале вредности
Врста предмета Добра
Предмет Набавка добра мале вредности
Контакт 011/3640-218  Владимир Јездић
Општи речник набавки 24000000 – хемијски производи
Рок за подношење понуда 03.02.2017. до 11:00ч 

 

Јавно оварање понуда 03.02.2017. у 13:00ч 

 

Документа      pdfПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

25.01.2017.

docКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 25.01.2017.

pdfОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОУЂАЧА

30.01.2017.
pdfОдлука о обустави поступка Јавне набавке за Партију 6  
pdfОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНО УГОВОРУ 28.04.2017.
pdfОбавештење о закљученом уговору партија 1-UNICHEM-2017.pdf  
pdfОбавештење о закљученом уговору партија 2-КЕФО-2017.pdf  
pdfОбавештење о закљученом уговору партија 3-SUPERLAB-2017.pdf  
pdfОбавештење о закљученом уговору партија 4-Бетахем-2016.pdf  
pdfОбавештење о закљученом уговору партија 5-НОВОС-2017.pdf  
pdfОбавештење о закљученом уговору партија 7Бетахем-2017.pdf  
pdfОбавештење о закљученом уговору партија 8-Бетахем-2017.pdf  
pdfОбавештење о закљученом уговору партија 9-Бетахем-2017.pdf