IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Javna nabavka usluga - Osiguranje imovine JNMV 02/2017

Naručilac

(JNMV br. 02/2017) - Postupak u toku

datum unosa: 11.04.2017

datum posednje izmene: 20.04.2017
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Nabavka usluge
Vrsta postupka Javna nabavka usluge male vrednosti
Vrsta predmeta Usluga
Predmet Nabavka usluge male vrednosti
Kontakt 011/3640-218  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki 66510000 - usluge osiguranja
Rok za podnošenje ponuda 19.04.2017 do 12:00h 

 

Javno otvaranje ponuda 19.04.2017 u 13:00h 

 

Dokumenta      pdfPOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE  

11.04.2017

docxKONKURSNA DOKUMENTACIJA 11.04.2017
PITANjE 1  
pdfODLUKA O DODELI UGOVORA 20.04.2017.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU