IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

JAVNA NABAVKA DOBARA – NABAVKA STANDARDNIH HEMIKALIJA JNMV 6/17

Naručilac

(JN br. 6/17) - Postupak u toku

datum unosa: 14.12.2017.

datum posednje izmene: 04.01.2018.
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Nabavka dobra
Vrsta postupka Javna nabavka dobara male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Predmet Nabavka dobra male vrednosti
Kontakt 011/3640-218  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki 24000000 – hemijski proizvodi
Rok za podnošenje ponuda 25.12.2017. do 10:00h 

 

Javno otvaranje ponuda 25.12.2017. u 13:00h 

 

Dokumenta      pdfPOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE  

14.12.2017.

docKONKURSNA DOKUMENTACIJA 14.12.2017.
docODGOVOR NA PITANJE PONUĐAČA - 1 15.12.2017.
pdfOdluka o obustavi javne nabavke za Partije 7, 10, 11 27.12.2017.
pdfODLUKA O DODELI UGOVORA 27.12.2017.
pdfDopunska odluka za JNMV 6-17 04.01.2018.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU