IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI NABAVKA GASOVA - JNMV 10/17

Naručilac

(JN br. 10/17) - Postupak u toku

datum unosa: 07.02.2018.

datum posednje izmene: 20.02.2018.
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Nabavka dobra
Vrsta postupka Javna nabavka dobara male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Predmet Nabavka dobra male vrednosti
Kontakt 011/3640-235  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki 24100000 – gasovi
Rok za podnošenje ponuda 19.02.2018. do 10:00h 

 

Javno otvaranje ponuda 19.02.2018. u 11:00h 

 

Dokumenta      pdfPOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE  

07.02.2018.

zipKONKURSNA DOKUMENTACIJA 07.02.2018.
pdfOBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA 08.02.2018.
zipKONKURSNA DOKUMENTACIJA - izmenjena
Tehnička izmena koja se odnosi na stavku 23, umesto KG, potrebno je da piše L
14.02.2018.
PITANjE 1  
pdfODLUKA O DODELI UGOVORA 20.02.2018.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU