IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Javna nabavka usluga - Osiguranje imovine JNMV 2/18

Naručilac

(JN br. 2/18) - Postupak u toku

datum unosa: 29.05.2018.

datum posednje izmene: 12.06.2018.
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Nabavka usluga
Vrsta postupka Javna nabavka usluga male vrednosti
Vrsta predmeta Usluga
Predmet Nabavka usluga male vrednosti
Kontakt 011/3640-235  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki 66510000 – Usluge osiguranja
Rok za podnošenje ponuda 07.06.2018. do 12:00h 

 

Javno otvaranje ponuda 07.06.2018. u 14:00h 

 

Dokumenta      pdfPOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE  

29.05.2018.

docxKONKURSNA DOKUMENTACIJA 29.05.2018.
pdfOBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA 06.06.2018.
PITANjE 1  
pdfODLUKA O DODELI UGOVORA 12.06.2018.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU