IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA – NABAVKA STANDARDNIH HEMIKALIJA JNMV 3/18

Naručilac

(JN br. 3/18) - Postupak u toku

datum unosa: 18.06.2018.

datum posednje izmene: 27.06.2018.
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Nabavka dobra
Vrsta postupka Javna nabavka dobara male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Predmet Nabavka dobra male vrednosti
Kontakt 011/3640-235  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki 24000000 – hemijski proizvodi
Rok za podnošenje ponuda 26.06.2018. do 11:00h 

 

Javno otvaranje ponuda 26.06.2018. u 13:00h 

 

Dokumenta      pdfPOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE  

18.06.2018.

docKONKURSNA DOKUMENTACIJA

18.06.2018.
docKonkursna dokumentacija - tehnička izmena 23.06.2018.
docKonkursna dokumentacija - tehnička izmena 2 25.06.2018.
pdfOdluka o obustavi postupka za partije 3 i 4 27.06.2018.
pdfODLUKA O DODELI UGOVORA 27.06.2018.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU