IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA SANACIJU KROVNOG POKRIVAČA JNMV 6/18

Naručilac

(JN br. 6/18) - Postupak u toku

datum unosa: 03.10.2018.

datum posednje izmene: 12.10.2018.
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Nabavka dobra
Vrsta postupka Javna nabavka dobara male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Predmet Nabavka dobra male vrednosti
Kontakt 011/3640-235  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki 45400000 – završni građevinski radovi
Rok za podnošenje ponuda 11.10.2018. do 12:00h 

 

Javno otvaranje ponuda 11.10.2018. u 16:00h 

 

Dokumenta      pdfPOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE  

03.10.2018.

docxKONKURSNA DOKUMENTACIJA 03.10.2018.
docxKONKURSNA DOKUMENTACIJA - izmenjena 05.10.2018.
pdfODGOVOR NA PITANJE PONUĐAČA 05.10.2018.
pdfODLUKA O DODELI UGOVORA 12.10.2018.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU