IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

JAVNA NABAVKA DOBRA – NABAVKA STANDARDNIH HEMIKALIJA JNMV 8/18

Naručilac

(JN br. 8/18) - Postupak u toku

datum unosa: 29.11.2018.

datum poslednje izmene: 11.12.2018.
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Nabavka dobra
Vrsta postupka Javna nabavka dobara male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Predmet Nabavka dobra male vrednosti
Kontakt 011/3640-235  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki 24000000 – hemijski proizvodi
Rok za podnošenje ponuda 07.12.2018. do 11:00h 

 

Javno otvaranje ponuda 07.12.2018. u 13:00h 

 

Dokumenta      pdfPOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE  

29.11.2018.

docKONKURSNA DOKUMENTACIJA 29.11.2018.
pdfOdluka o obustavi postupka za partije 6 i 8 11.12.2018.
pdfODLUKA O DODELI UGOVORA 11.12.2018.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU