IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

JAVNA NABAVKA DOBRA - NABAVKA IT OPREME JNMV 9/18

Naručilac

(JN br. 9/18) - Postupak u toku

datum unosa: 06.12.2018.

datum posednje izmene: 21.12.2018.
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Nabavka dobra
Vrsta postupka Javna nabavka dobara male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Predmet Nabavka dobra male vrednosti
Kontakt 011/3640-235  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki 30200000 - računarska oprema i materijal
Rok za podnošenje ponuda 20.12.2018. do 12:00h 

 

Javno otvaranje ponuda 20.12.2018. u 14:00h 

 

Dokumenta       
pdfPOZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA 14.12.2018.
docxKONKURSNA DOKUMENTACIJA 14.12.2018.
 
pdfODLUKA O DODELI UGOVORA 21.12.2018.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU