IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

JAVNA NABAVKA DOBRA MALE VREDNOSTI - NABAVKA TONERA JNMV 12/18

Naručilac

(JN br. 12/18) - Postupak u toku

datum unosa: 08.01.2019.

datum posednje izmene: 22.01.2019.
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Nabavka dobra
Vrsta postupka Javna nabavka dobara male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Predmet Nabavka dobra male vrednosti
Kontakt 011/3640-235  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki 30125110 - toner za laserske štampače i telefaks mašine
Rok za podnošenje ponuda 16.01.2019. do 10:00h 

 

Javno otvaranje ponuda 16.01.2019. u 12:00h 

 

Dokumenta      pdfPOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE  

08.01.2019.

docKONKURSNA DOKUMENTACIJA

docKONKURSNA DOKUMENTACIJA - izmenjena

08.01.2019.

10.01.2019.

docOdgovor na pitanje ponuđača

docOdgovor na pitanje ponuđača

10.01.2019.

15.01.2019.

pdfODLUKA O DODELI UGOVORA 18.01.2019.
pdfODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA 22.01.2019.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU