IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

JAVNA NABAVKA DOBARA – NABAVKA DISK ELEKTRODE OD GLASI KARBONA JNMV 15/18

Naručilac

(JN br. 15/18) - Postupak u toku

datum unosa: 11.01.2019.

datum posednje izmene: 14.02.2019.
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Nabavka dobra
Vrsta postupka Javna nabavka dobara male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Predmet Nabavka dobra male vrednosti
Kontakt 011/3640-235  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki 38000000 – Laboratorijska, optička i druga precizna oprema (osim naočara)
Rok za podnošenje ponuda 22.01.2019. do 12:00h 

 

Javno otvaranje ponuda 22.01.2019. u 13:00h 

 

Dokumenta     

pdfPOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

pdfPOZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - produžen rok

 

11.01.2019.

17.01.2019.

docKONKURSNA DOKUMENTACIJA

docKONKURSNA DOKUMENTACIJA - izmenjena

11.01.2019.

17.01.2019.

Odgovor na pitanje ponuđača  
pdfODLUKA O DODELI UGOVORA 14.02.2019.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU